การเปลี่ยนการสะกดคำที่ต้องการด้วยพจนานุกรมการแยก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นเพียงบางสถานการณ์ที่มีประโยชน์เพื่อบังคับตัวตรวจสอบการสะกดให้ตั้งค่าสถานะคำเป็นการสะกดผิด ถึงแม้ว่าคำจะแสดงรายการในพจนานุกรมหลักเป็นคำที่สะกดถูกต้องก็ตาม

  • คำหยาบโลนหรือคำที่ทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจ     ในขณะที่กำลังทำงานในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint คุณพิมพ์ pubic แทนที่จะเป็น public โดยบังเอิญ

  • แนวทางของลักษณะที่คุณหรือแผนกของคุณต้องการปฏิบัติตาม     ตัวอย่างเช่น theater เป็นคำที่สะกดถูกต้อง แต่แนวทางของลักษณะของแผนกของคุณต้องการให้คำดังกล่าวสะกดเป็น theatre

พจนานุกรมที่คัดออกมีผลต่อตัวตรวจสอบการสะกดอย่างไร

หลังจากคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่คัดออก เมื่อไรก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกดในแฟ้ม ตัวตรวจสอบการสะกดจะทำดังต่อไปนี้

  • ตั้งค่าสถานะเมื่อไรก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกด

  • ไม่แนะนำคำที่เป็นการแก้ไขเพื่อแทนคำที่ตั้งค่าสถานะ

หมายเหตุ: เรียนรู้วิธีการใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มคำใหม่เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด

การค้นหาและปรับเปลี่ยนพจนานุกรมที่คัดออกของภาษาหนึ่งๆ

เรียนรู้วิธีการบังคับให้ตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำบางคำเป็นคำที่สะกดผิดโดยใช้พจนานุกรมการแยกออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×