การอ้างอิง: ตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่ง Word 2003 ใน Word 2007

บทความนี้จะแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ใน Microsoft Office Word 2007 นอกจากนี้ยังให้รายการของคำสั่งต่างๆ ที่คุณอาจมีความคุ้นเคยแล้วใน Microsoft Office Word 2003 โดยจะแสดงถึงวิธีการทำให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันใน Office Word 2007

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ถูกออกแบบให้เป็นเสมือนเครื่องมือการอ้างอิงด่วนเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรมและการเรียนรู้

ในบทความนี้

การแนะนำส่วนติดต่อใหม่

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่งที่คุ้นเคย

การแนะนำส่วนติดต่อใหม่

มีรูปลักษณ์ใหม่สำหรับ Office Word 2007 ซึ่งได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ใหม่ที่มาแทนที่เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงานส่วนใหญ่จาก Word รุ่นก่อนหน้าที่มีกลไกเดี่ยวซึ่งใช้งานง่ายและค้นหาได้ ทั้งนี้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ใหม่ได้รับการออกแบบให้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน Word รวมทั้งสามารถค้นหาคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น มีฟังก์ชันการทำงานใหม่ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้ออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ใน Word 2003  บุคลากรที่ให้บริการความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และบุคคลอื่นๆ ที่มีความคุ้นเคยกับส่วนติดต่อของ Word 2003 อยู่แล้ว  ซึ่งต้องการค้นหาคำสั่งที่คุ้นเคยอย่างรวดเร็วใน Office Word 2007

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent

การแทนที่หลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือใน Office Word 2007 คือ Ribbon ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เรียกดูได้ง่าย Ribbon จะประกอบด้วยแท็บที่จัดระเบียบไว้รอบๆ สถานการณ์หรือวัตถุที่ระบุ ตัวควบคุมบนแท็บแต่ละแท็บได้รับการจัดระเบียบเพิ่มเติมไว้ในหลายๆ กลุ่ม Office Fluent Ribbon สามารถโฮสต์เนื้อหาที่สมบูรณ์ได้มากกว่าเมนูและแถบเครื่องมือ รวมทั้งปุ่ม แกลเลอรีและเนื้อหากล่องโต้ตอบ

รูปแท็บของหน้าแรก Word

1. แท็บ ได้ถูกออกแบบมาให้คำนึงถึงงาน

2. กลุ่ม ที่มีแต่ละแท็บแบ่งงานให้เป็นงานย่อย

3. ปุ่มคำสั่ง ในแต่ละกลุ่มจะดำเนินการคำสั่งหรือแสดงเมนูของคำสั่ง

แท็บที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

นอกเหนือจากชุดแท็บมาตรฐานที่คุณเห็นบน Ribbon เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่ม Office Word 2007 ยังมีแท็บอีกสองชนิดซึ่งปรากฏในส่วนติดต่อเมื่อแท็บเหล่านั้นมีประโยชน์สำหรับชนิดงานที่คุณกำลังดำเนินการในขณะนี้เท่านั้น

เครื่องมือบริบท     เครื่องมือบริบทจะทำให้คุณสามารถทำงานได้กับวัตถุที่คุณเลือกบนหน้าดังกล่าว เช่น ตาราง รูปภาพ หรือรูปวาด เมื่อคุณคลิกที่วัตถุ ชุดของแท็บบริบทที่ตรงกับปัญหาจะปรากฏในสีที่ถูกเน้นที่อยู่ถัดจากแท็บมาตรฐาน

เครื่องมือและการเน้นบริบท

1. เลือกข้อความในเอกสารของคุณ

2. ชื่อของเครื่องมือบริบทจะปรากฏในสีที่ถูกเน้น และแท็บบริบทจะปรากฏขึ้นถัดจากชุดแท็บมาตรฐาน

3. แท็บบริบทจะให้ตัวควบคุมสำหรับการทำงานกับรายการที่เลือก

แท็บโปรแกรม     แท็บโปรแกรมจะแทนที่ชุดแท็บมาตรฐานเมื่อคุณสลับไปยังโหมดหรือมุมมองการเขียนแก้ไขในโหมดหรือมุมมองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

print preview

เมนู แถบเครื่องมือ และองค์ประกอบที่คุ้นเคย

นอกเหนือจากแท็บ กลุ่ม และคำสั่งแล้ว Office Word 2007 ยังใช้องค์ประกอบอื่นซึ่งมีเส้นทางที่ทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ องค์ประกอบต่อไปนี้เหมือนกับเมนูและแถบเครื่องมือที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วจาก Word รุ่นก่อนหน้า

ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม      ปุ่มนี้จะตั้งอยู่ในมุมบนซ้ายของหน้าต่าง Word และจะเปิดเมนูที่แสดงไว้ที่นี่

ปุ่ม Word Office

แถบเครื่องมือด่วน     แถบเครื่องมือด่วนจะตั้งอยู่ตามค่าเริ่มต้นที่ด้านบนของหน้าต่าง Word และจะให้การเข้าถึงด่วนไปยังเครื่องมือที่คุณใช้บ่อย คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนได้เองโดยการเพิ่มคำสั่งไปยังแถบเครื่องมือดังกล่าว

แถบเครื่องมือด่วน

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ     'ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ' เป็นไอคอนขนาดเล็กที่ปรากฏในบางกลุ่ม การคลิก 'ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ' จะเปิดกล่องโต้ตอบที่เกี่ยวข้องหรือบานหน้าต่างงาน โดยให้ตัวเลือกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้น

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง Word 2003 บางคำสั่งพร้อมใช้งานใน Office Word 2007 จากรายการคำสั่งทั้งหมดในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word เท่านั้น เมื่อต้องการใช้คำสั่งเหล่านี้ใน Office Word 2007 ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มคำสั่งดังกล่าวลงในแถบเครื่องมือด่วนดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. ในรายการทางด้านซ้าย ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องรายการแบบหล่นลง เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งทั้งหมด

  รายการคำสั่งทั้งหมด

 4. ในกล่อง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้เลือก สำหรับเอกสารทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) หรือเอกสารที่ระบุ

 5. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม

  ทำซ้ำสำหรับแต่ละคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. คลิกปุ่มลูกศร ย้ายขึ้น และ ย้ายลง เพื่อจัดเรียงคำสั่งในลำดับที่คุณต้องการให้คำสั่งเหล่านั้นปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วน

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่งที่คุ้นเคย

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเมนูและคำสั่งแถบเครื่องมือใน Office Word 2007 ให้เปิด สมุดงานการแมป Ribbon ของ Word คำแนะนำบนแท็บแรกของสมุดงานจัดให้มีเคล็ดลับในการกำหนดข้อมูลเอง การค้นหาข้อมูล และการพิมพ์ข้อมูล

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×