ลงชื่อเข้าใช้

การอ้างอิง: ตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่ง Excel 2003 ใน Excel 2007

บทความนี้จะแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ใน Microsoft Office Excel 2007 บทความนี้ยังให้รายการคำสั่งที่คุณอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วใน Microsoft Office Excel 2003 เพื่อแสดงให้คุณเห็นวิธีบรรลุผลลัพธ์เดียวกันใน Office Excel 2007

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงด่วนเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการฝึกฝนหรือการเรียนรู้

ในบทความนี้

การแนะนำเกี่ยวกับส่วนติดต่อใหม่

การเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่งที่คุ้นเคย

การแนะนำเกี่ยวกับส่วนติดต่อใหม่

ใน Office Excel 2007ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ใหม่ จะแทนที่เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงานส่วนใหญ่จาก Excel รุ่นก่อนหน้า ด้วยกลไกเดี่ยวที่ง่ายและค้นหาได้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณผลิตงานได้มากขึ้นใน Excel ค้นหาคุณลักษณะที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นสำหรับงานต่างๆ ค้นพบหน้าที่การใช้งานใหม่ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Excel 2003 ที่มีประสบการณ์ เช่น บุคลากรฝ่ายให้บริการความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้อื่นที่คุ้นเคยกับส่วนติดต่อของ Excel 2003 อยู่แล้ว ที่ต้องการค้นหาคำสั่งที่คุ้นเคยอย่างรวดเร็วใน Office Excel 2007

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent

การแทนที่หลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือใน Office Excel 2007 คือ Ribbon ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent เนื่องจากออกแบบมาให้เรียกดูได้ง่าย Ribbon จึงประกอบด้วยแท็บที่ถูกจัดระเบียบอยู่รอบๆ สถานการณ์สมมติหรือวัตถุที่เจาะจง ตัวควบคุมบนแท็บแต่ละแท็บจะถูกจัดระเบียบเพิ่มเติมเป็นกลุ่มหลายๆ กลุ่ม Ribbon สามารถโฮสต์เนื้อหาได้มากกว่าเมนูและแถบเครื่องมือ รวมทั้งปุ่ม แกลเลอรี และเนื้อหากล่องโต้ตอบด้วย

UI ของ Ribbon

1. แท็บได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เน้นงานเป็นหลัก

2. กลุ่มภายในแต่ละแท็บจะแบ่งงานออกเป็นงานย่อย

3. ปุ่มคำสั่งในแต่ละกลุ่มจะดำเนินการคำสั่ง หรือแสดงเมนูของคำสั่ง

แท็บที่ปรากฏก็ต่อเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

นอกจากชุดแท็บมาตรฐานที่คุณเห็นบน Office Fluent Ribbon เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่ม Office Excel 2007 แล้ว ยังมีแท็บอีกสองชนิดซึ่งปรากฏในส่วนติดต่อเฉพาะเมื่อแท็บเหล่านั้นมีประโยชน์สำหรับงานชนิดที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้น

เครื่องมือบริบท     เครื่องมือบริบททำให้คุณสามารถทำงานกับวัตถุที่คุณเลือกในหน้าได้ เช่น ตาราง รูปภาพ หรือรูปวาด เมื่อคุณคลิกวัตถุ ชุดของแท็บบริบทที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในสีส่วนที่ถูกเน้นถัดจากแท็บมาตรฐาน

ชุดบริบทของแท็บ

1. เลือกรายการในเอกสารของคุณ

2. ชื่อของเครื่องมือบริบทที่นำไปใช้ได้จะปรากฏในสีส่วนที่ถูกเน้น และแท็บบริบทจะปรากฏถัดจากชุดมาตรฐานของแท็บ

3. แท็บบริบทจะควบคุมการทำงานกับรายการที่เลือก

แท็บโปรแกรม     แท็บโปรแกรมจะแทนที่ชุดมาตรฐานของแท็บ เมื่อคุณสลับไปยังโหมดหรือมุมมองการเขียนแก้บางโหมดหรือบางมุมมอง รวมทั้งแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมนู แถบเครื่องมือ และองค์ประกอบที่คุ้นเคยอื่นๆ

นอกจากแท็บ กลุ่ม และคำสั่ง Office Excel 2007 จะใช้องค์ประกอบอื่นที่ให้เส้นทางสำหรับการทำให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ องค์ประกอบต่อไปนี้มีลักษณะเหมือนเมนูและแถบเครื่องมือที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้จาก Excel รุ่นก่อนหน้า สมุดงานการแมปของ Excel Ribbon นำคุณไปสู่สมุดงานที่มีองค์ประกอบที่แมปทั้งหมด

ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม     ปุ่มนี้อยู่ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง Excel และจะเปิดเมนูที่แสดงอยู่ที่นี่

เมนูแฟ้ม

แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน     แถบเครื่องมือด่วนอยู่ที่ด้านบนของหน้าต่าง Excel ตามค่าเริ่มต้น และทำให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองได้ด้วยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วน

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ     ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบคือไอคอนเล็กๆ ที่ปรากฏในกลุ่มบางกลุ่ม การคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบจะเปิดกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้ตัวเลือกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกลุ่มนั้น

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

ดังที่ได้ระบุในตารางตอนท้ายของบทความนี้ คำสั่ง Excel 2003 บางคำสั่งจะพร้อมใช้งานใน Office Excel 2007 จากรายการของคำสั่งทั้งหมดในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel เท่านั้น เมื่อต้องการใช้คำสั่งเหล่านี้ใน Office Excel 2007 ให้คุณเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนก่อนดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. ในรายการทางด้านซ้าย ให้คลิก การกำหนดเอง

 3. ในกล่องรายการแบบหล่นลง เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งทั้งหมด

  ตัวเลือกของ Excel การกำหนดเอง คำสั่งทั้งหมด

 4. ในกล่อง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้เลือกระหว่าง สำหรับเอกสารทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) หรือเอกสารบางฉบับ

 5. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม

  ทำซ้ำสำหรับแต่ละคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. คลิกลูกศร ย้ายขึ้น และ ย้ายลง เพื่อจัดเรียงคำสั่งในลำดับที่คุณต้องการให้คำสั่งปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วน

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่งที่คุ้นเคย

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของคำสั่งในเมนูและแถบเครื่องมือใน Excel 2007 ให้เปิด สมุดงานการแมปของริบบิ้น Excel คำแนะนำบนแท็บแรกของสมุดงานจะให้เคล็ดลับสำหรับการกำหนดเอง การค้นหา และการพิมพ์ข้อมูล

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!