การอ้างอิงการตั้งค่าโทรศัพท์และแท็บเล็ต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนในการเข้าถึงข้อความอีเมล ข้อความเสียง รายการปฏิทิน ติดต่อ และข้อมูลงาน

ขั้นตอนที่คุณใช้ในการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วไปบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ได้แก่ Android, BlackBerry®, iOS, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone และ Windows RT

ต่อไปนี้คือรายการของคำแนะนำทั่วไปสำหรับระบบปฏิบัติการหลักๆ ของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแต่ละรุ่น ถ้าคุณไม่ทราบว่าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณใช้ระบบปฏิบัติการใด ให้ติดต่อผู้ผลิต

คำแนะนำสำหรับแท็บเล็ต Windows:

ถ้าระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณไม่มีอยู่ในหน้านี้ ให้ดูที่ ตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

สถานเดียวซึ่งคุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนอุปกรณ์เองได้ แท็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บแสดงรายการอุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไป

Exchange ActiveSync และ POP3/IMAP4

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงอีเมล รายการปฏิทิน ที่ติดต่อ และข้อมูลงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ อุปกรณ์ของคุณต้องเข้ากันได้กับ Exchange ActiveSync (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีเมล Exchange) ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP4 เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณในการส่งและรับอีเมลได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันสนับสนุน Exchange ActiveSync ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเข้ากันได้กับ Exchange ActiveSync หรือไม่ ให้ดูที่เอกสารประกอบอุปกรณ์ของคุณ รีวิวคำแนะนำสำหรับการติดตั้งซึ่งอ้างอิงอยู่ในบทความนี้ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์และแท็บเล็ต

มีโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตรุ่นต่างๆ จำนวนมาก แต่มีระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือเพียงไม่กี่ระบบ ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณและช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น ดูแผนที่ เข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำ ใช้โทรศัพท์ หรือฟังเพลง

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดโดยรวมแล้วมีดังต่อไปนี้

 • Android เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Google บางครั้งเรียกว่า Droid

 • Apple ( iOS ) เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Apple ที่อยู่บน iPhone, iPod Touch และ iPad

 • BlackBerry® เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Research in Motion (RIM)

 • Nokia ( Symbian OS) เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Nokia ที่ไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • เมื่อต้องการดูอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณได้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • โทรศัพท์ > อุปกรณ์เคลื่อนที่

   หรือ

  • ทั่วไป > อุปกรณ์เคลื่อนที่

 • (เฉพาะสำหรับ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ) ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้ Exchange ActiveSync และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสูญเสีย คุณสามารถได้จากระยะไกลเอาข้อมูลกล่องจดหมายของคุณทั้งหมดออกจากภายในOutlook Web App โปรดทราบว่า คุณจะสูญเสียข้อมูลใด ๆ บนบัตรข้อมูลที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณทำการลบอุปกรณ์ระยะไกลจากกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถดูอีเมลยืนยันแบบรวมลบอุปกรณ์ระยะไกลเสร็จสมบูรณ์ สำหรับคำแนะนำ ดูลบข้อมูลทั้งหมดจากโทรศัพท์ที่สูญหายไปหรือแท็บเล็ตของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×