การอ้างอิงการตั้งค่าโทรศัพท์และแท็บเล็ต

คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนอื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Office 365 ของคุณหรือในกล่องจดหมายอื่นๆ ที่อยู่บน Microsoft Exchange ข้อมูลที่คุณอาจเข้าถึงได้จะรวมถึงข้อความอีเมล ข้อความเสียง รายการปฏิทิน ที่ติดต่อ และข้อมูลงาน

ขั้นตอนที่คุณใช้ในการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วไปบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ได้แก่ Android, BlackBerry®, iOS, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone และ Windows RT

หมายเหตุ    ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล Office 365 ให้ดูที่ การตั้งค่าและการใช้ Office 365 บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ Office 365 บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโปรแกรมอีเมลบนเดสก์ท็อปกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ดูที่ การอ้างอิงการตั้งค่าโปรแกรมอีเมล

In this article

ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์และแท็บเล็ต

Exchange ActiveSync และ POP3/IMAP4

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

Android

Apple iOS

BlackBerry®

Kindle

Nokia (Symbian OS)

Windows Mobile

Windows Phone

Windows RT

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์และแท็บเล็ต

มีโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตรุ่นต่างๆ จำนวนมาก แต่มีระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือเพียงไม่กี่ระบบ ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณและช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น ดูแผนที่ เข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำ ใช้โทรศัพท์ หรือฟังเพลง

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดโดยรวมแล้วมีดังต่อไปนี้

  • Android เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Google บางครั้งเรียกว่า Droid

  • Apple (iOS) เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Apple ที่อยู่บน iPhone, iPod Touch และ iPad

  • BlackBerry® เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Research in Motion (RIM)

  • Kindle เป็นระบบปฏิบัติการอุปกรณ์มือถือของ Amazon ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบปฏิบัติการ Android

  • Nokia (Symbian OS) เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของ Nokia ที่ไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone

Exchange ActiveSync และ POP3/IMAP4

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงอีเมล รายการปฏิทิน ที่ติดต่อ และข้อมูลงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ อุปกรณ์ของคุณต้องเข้ากันได้กับ Exchange ActiveSync (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีเมล Exchange) ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่สนับสนุน Exchange ActiveSync คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP4 เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณในการส่งและรับอีเมลได้

หมายเหตุ    อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันสนับสนุน Exchange ActiveSync ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเข้ากันได้กับ Exchange ActiveSync หรือไม่ ให้ดูที่เอกสารประกอบอุปกรณ์ของคุณ รีวิวคำแนะนำในการตั้งค่าที่อ้างอิงในบทความนี้ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

ต่อไปนี้คือรายการของคำแนะนำทั่วไปสำหรับระบบปฏิบัติการหลักๆ ของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแต่ละรุ่น ถ้าคุณไม่ทราบว่าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณใช้ระบบปฏิบัติการใด ให้ติดต่อผู้ผลิต

ถ้าระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณไม่มีอยู่ในหน้านี้ โปรดดู การตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

Android

ตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

Apple iOS

ตั้งค่าอีเมลบน iPhone, iPad และ iPod Touch ของ Apple

หมายเหตุ    ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล Office 365 คุณก็สามารถเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อของคุณได้โดยใช้แอปสำหรับโทรศัพท์มือถือ OWA สำหรับ iPhone และ OWA สำหรับ iPad คุณสามารถติดตั้งแอปเหล่านั้นได้จาก Apple App Store เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ OWA สำหรับ iPhone และ OWA สำหรับ iPad

BlackBerry®

ตั้งค่าอีเมลบน BlackBerry®

Kindle

ตั้งค่าอีเมลบน Amazon Kindle Fire

Nokia (Symbian OS)

ตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์ Nokia (Symbian OS)

Windows Mobile

ตั้งค่าอีเมลบน Windows Mobile 6.5

Windows Phone

ตั้งค่าอีเมลบน Windows Phone

Windows RT

ตั้งค่า Office 365 หรืออีเมลบน Exchange ของคุณใน Windows 8 Mail

การตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2013

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ให้ดูที่ การตั้งค่าและการใช้ Office 365 บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Office 365 บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

  • เมื่อต้องการดูอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณได้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > โทรศัพท์ > อุปกรณ์เคลื่อนที่

  • คุณไม่ได้ใช้ Outlook Web App เพื่อระบุอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้ซิงโครไนซ์กับบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยตนเอง อุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณจะปรากฏเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายใน Outlook Web App หลังจากที่คุณได้สร้างการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายของคุณ

  • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้ Exchange ActiveSync แล้วทำอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหาย คุณสามารถเอาข้อมูลกล่องจดหมายของคุณทั้งหมดออกจากเครื่องที่หายได้จากใน Outlook Web App โปรดจำไว้ว่าข้อมูลทั้งหมดในการ์ดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณจะหายไปทั้งหมด เมื่อคุณทำการลบอุปกรณ์ระยะไกลจากกล่องจดหมายของคุณ คุณจะเห็นอีเมลยืนยันทันทีที่การลบอุปกรณ์ระยะไกลเสร็จสมบูรณ์ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ ลบข้อมูลทั้งหมดจากโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่สูญหายของคุณ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook Web App for Office 365, Outlook 2013, Outlook Web Appข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา