การอ่านเอกสารใน Word

มุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับการอ่านเอกสารบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ คุณยังมีตัวเลือกในการดูเอกสารเหมือนกับที่เอกสารนั้นอยู่บนหน้าที่พิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

อ่านเอกสาร

มาร์กอัปเอกสาร

ค้นหาคำและวลี

ปิดมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

อ่านเอกสาร

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร คลิก การอ่านแบบเต็มหน้าจอ

  Ribbon ของ Office 14

เปิดเอกสารทีละหน้า

คุณสามารถใช้ตัวเลือกใดก็ได้ดังต่อไปนี้เพื่อย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งในเอกสาร

 • คลิกลูกศรที่มุมล่างของหน้ากระดาษ

 • กด PAGE DOWN และ PAGE UP หรือ SPACEBAR และ BACKSPACE บนแป้นพิมพ์

 • คลิกลูกศรนำทางที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ

  เคล็ดลับ: คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก แสดงสองหน้า รูปปุ่ม เพื่อดูสองหน้ากระดาษ หรือสองหน้าจอพร้อมกัน

เลื่อนหนึ่งหน้าจอในแต่ละครั้ง

 1. คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก แสดงสองหน้า รูปปุ่ม เพื่อดูสองหน้ากระดาษ หรือสองหน้าจอพร้อมกัน

 2. กด CTRL+ ลูกศรขวา หรือ CTRL+ ลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนหนึ่งหน้าจอในแต่ละครั้ง

ปรับมุมมองของเอกสาร

คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ก่อนอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก แสดงหน้าที่พิมพ์ ภายใต้ ตัวเลือกมุมมอง ไม่ได้ถูกเลือก เมื่อต้องการแสดงข้อความให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิก เพิ่มขนาดของข้อความ เมื่อต้องการให้หน้าจอแสดงข้อความได้มากขึ้น ให้คลิก ลดขนาดของข้อความ

 • เมื่อต้องการแสดงหน้าให้เหมือนกับที่ปรากฏเมื่อคุณสั่งพิมพ์ ให้คลิก แสดงหน้าที่พิมพ์

 • เมื่อต้องการแสดงสองหน้าในคราวเดียวกัน ให้คลิก แสดงสองหน้า รูปปุ่ม

ข้ามไปที่หน้าจอ

 • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าจอแรกและหน้าจอสุดท้ายของเอกสาร ให้กด HOME หรือ END

 • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง ให้พิมพ์หมายเลขของหน้าจอ แล้วกด ENTER

ข้ามไปที่แต่ละส่วนของเอกสาร

คุณสามารถใช้แท็บ เรียกดูหน้าต่างๆ ในเอกสารของคุณ ในบานหน้าต่างนำทาง เพื่อค้นหาส่วนของเอกสารที่คุณต้องการข้ามไป

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก หน้า x จาก x ที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิก ข้ามไปที่หน้า จากนั้นคลิก บานหน้าต่างนำทาง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการข้ามไปที่หัวเรื่องใดๆ ในเอกสาร ให้คลิกแท็บ เรียกดูหัวเรื่องในเอกสารของคุณ แล้วคลิกที่หัวเรื่องใดๆ ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเอกสารของคุณไม่มีการกำหนดหัวเรื่อง

  • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าใดหน้าหนึ่ง ให้คลิกแท็บ เรียกดูหน้าต่างๆ ในเอกสารของคุณ แล้วคลิกที่รูปขนาดย่อของหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

มาร์กอัปเอกสาร

ในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถเน้นเนื้อหา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ เพิ่มข้อคิดเห็น และตรวจทานการเปลี่ยนแปลงได้

การเน้นเนื้อหาที่คุณต้องการจำ

 1. บนแถบชื่อเรื่อง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีเน้นข้อความ

 2. คลิกสีเน้นข้อความที่คุณต้องการใช้

 3. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการเน้น

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการปิดการเน้น ให้คลิก สีเน้นข้อความ แล้วคลิก หยุดการเน้น หรือกด ESC

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีปากกาเน้นข้อความ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเน้นข้อความ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

 1. เมื่อต้องการอนุญาตให้มีการพิมพ์ในเอกสารได้ ให้คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก พิมพ์ได้

 2. คลิก ตัวเลือกมุมมอง อีกครั้งหนึ่ง ให้ชี้ไปที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

เพิ่มข้อคิดเห็น

 • บนแถบชื่อเรื่อง ให้คลิก แทรกข้อคิดเห็น

ด้านบนของหน้า

ค้นหาคำและวลี

ค้นหาหรือแทนที่คำหรือวลี

 1. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ค้นหา

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะค้นหา เหมือนที่คุณเคยค้นหาในมุมมองอื่นใน Microsoft Word

 3. ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อความที่ค้นหาในเอกสารด้วยข้อความอื่น ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความแทนที่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ แทนที่ คุณต้องคลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก พิมพ์ได้

ค้นหาหรือแปลคำ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนั้น

 1. เลือกคำหรือวลีในเอกสาร

 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก การค้นคว้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกข้อมูลการค้นคว้าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น พจนานุกรม พจนานุกรมการแปล สารานุกรม หรืออรรถาภิธาน ให้เลือกบริการการค้นคว้าในบานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

ปิดมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

 • คลิก ปิด ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หรือกด ESC

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×