การออกอากาศงานนำเสนอแก่ผู้ชมจากระยะไกล

คุณสามารถออกอากาศงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ของคุณแก่ผู้ชมจากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ขณะที่คุณแสดงการนำเสนอภาพนิ่งภายใน PowerPoint ผู้ชมของคุณจะติดตามชมได้จากเบราว์เซอร์

ในบทความนี้

ภาพรวมการออกอากาศงานนำเสนอ

การจัดเตรียมงานนำเสนอของคุณสำหรับการออกอากาศ

การออกอากาศงานนำเสนอของคุณ

ภาพรวมการออกอากาศงานนำเสนอ

คุณลักษณะ ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง ใน PowerPoint 2010 ช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถใช้การนำเสนอภาพนิ่งร่วมกันกับผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ได้ผ่านทางเว็บ คุณสามารถส่งการเชื่อมโยง (URL) ไปยังผู้ชมของคุณ แล้วบุคคลที่คุณเชิญทุกคนจะสามารถรับชมภาพที่ตรงกันกับการนำเสนอภาพนิ่งของคุณได้ในเบราว์เซอร์

คุณสามารถส่ง URL สำหรับการนำเสนอภาพนิ่งของคุณไปยังผู้เข้าร่วมชมได้ทางอีเมล ในระหว่างการออกอากาศ คุณสามารถหยุดการนำเสนอภาพนิ่งไว้ชั่วคราวได้ทุกเมื่อ รวมทั้งส่ง URL ไปยังผู้เข้าร่วมชมใหม่ หรือสลับไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น โดยไม่เป็นการขัดจังหวะการออกอากาศหรือไม่แสดงเดสก์ท็อปของคุณแก่ผู้เข้าร่วมชมอื่นก็ได้

การเลือกบริการการออกอากาศ     คุณลักษณะ ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง จำเป็นต้องใช้บริการเครือข่ายเพื่อโฮสต์การนำเสนอภาพนิ่ง คุณสามารถเลือกได้จากบริการต่างๆ ต่อไปนี้

 • PowerPoint Broadcast Service บริการนี้จะสามารถใช้งานได้กับผู้ใช้ทุกคนที่มี Windows Live ID และเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับการแสดงงานนำเสนอแก่ผู้ชมที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึง URL สำหรับการนำเสนอภาพนิ่งที่โฮสต์บนบริการนี้ได้

 • บริการการออกอากาศที่จัดให้โดยองค์กรของคุณ ซึ่งโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Microsoft® Office Web Apps ติดตั้งอยู่ เมื่อต้องการใช้บริการนี้ ไซต์ออกอากาศต้องได้รับการตั้งค่าโดยผู้ดูแลไซต์ และสมาชิกที่เป็นผู้ชมต้องมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์

ด้านบนของหน้า

การจัดเตรียมงานนำเสนอของคุณสำหรับการออกอากาศ

สิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนที่จะออกอากาศงานนำเสนอของคุณ มีดังต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: บุคคลใดก็ตามที่มีการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอภาพนิ่งของคุณจะสามารถชมการนำเสนอภาพนิ่งนั้นได้ เมื่อสมาชิกที่รับชมซึ่งได้รับเชิญส่งต่อการเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น บุคคลดังกล่าวสามารถชมการนำเสนอภาพนิ่งของคุณได้เช่นกัน ถ้าบุคคลนั้นเข้าถึงบริการนี้ได้

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต     คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์ออกอากาศบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Office Web Apps ติดตั้งอยู่ เพื่อใช้คุณลักษณะนี้

 • เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน     คุณลักษณะ ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถดูได้ใน Internet Explorer, Firefox และ Safari ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ของ Mac

 • ขนาดจำกัดของแฟ้ม     บริการที่คุณใช้อาจกำหนดขนาดจำกัดของแฟ้มสำหรับการนำเสนอภาพนิ่งที่ออกอากาศ

 • คุณลักษณะที่ได้รับการสนับสนุนของ PowerPoint     คุณลักษณะของ PowerPoint บางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่งแบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่

  • การเปลี่ยนภาพในงานนำเสนอของคุณจะแสดงในลักษณะ เลือน ในเบราว์เซอร์

  • ตัวรักษาหน้าจอและหน้าต่างอีเมลแบบผุดขึ้นอาจขัดจังหวะการชมการนำเสนอภาพนิ่งของผู้ชมได้

  • เสียง (เสียง คำบรรยาย) ไม่ส่งไปถึงผู้ชมผ่านทางเบราว์เซอร์

  • คุณไม่สามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกหรือมาร์กอัปที่วาดลงบนการนำเสนอภาพนิ่งในระหว่างการนำเสนอได้

  • ถ้าคุณไปตามการเชื่อมโยงหลายมิติในงานนำเสนอของคุณเพื่อไปยังเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมชมจะมองเห็นเฉพาะภาพนิ่งสุดท้ายที่คุณแสดงในงานนำเสนอต้นฉบับเท่านั้น

  • ถ้าคุณเล่นวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ เบราว์เซอร์จะไม่แสดงวิดีโอนั้นแก่ผู้ชม

ด้านบนของหน้า

การออกอากาศงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการออกอากาศงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง

  ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ใน PowerPoint 2010

  กล่องโต้ตอบ ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการโฮสต์การนำเสนอภาพนิ่งของคุณบนบริการที่แสดงอยู่ภายใต้ บริการการออกอากาศ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

  • ถ้าคุณต้องการใช้บริการอื่นเพื่อโฮสต์การนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้คลิก เปลี่ยนบริการการออกอากาศ ภายใต้ เลือกบริการสำหรับการออกอากาศ ให้เลือกบริการที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการออกอากาศ ให้ดูที่ การเลือกบริการสำหรับการออกอากาศ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นบริการที่คุณต้องการใช้ ให้เลือก เพิ่มบริการใหม่ และในกล่องโต้ตอบ เพิ่มบริการสำหรับการออกอากาศ ให้ใส่ที่อยู่เครือข่ายของบริการที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เพิ่ม

 3. หลังจากที่คุณเลือกบริการการออกอากาศแล้ว ให้คลิก เริ่มการออกอากาศ จากนั้น PowerPoint จะสร้าง URL สำหรับงานนำเสนอของคุณ

  กล่องโต้ตอบ ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง ที่มี URL สำหรับการนำเสนอภาพนิ่ง

  PowerPoint จะสร้าง URL ที่ไม่ซ้ำสำหรับการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

 4. เมื่อต้องการส่ง URL สำหรับงานนำเสนอของคุณให้กับผู้ชมของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่ง URL สำหรับงานนำเสนอของคุณทางอีเมล ให้คลิก ส่งไปกับอีเมล

  • เมื่อต้องการคัดลอกการเชื่อมโยง ให้คลิก คัดลอกการเชื่อมโยง

 5. เมื่อผู้ชมของคุณได้รับ URL สำหรับการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อเริ่มการออกอากาศ

  การนำเสนอภาพนิ่งที่ออกอากาศ ตามที่ปรากฏในเบราว์เซอร์

  ผู้ชมจะชมการนำเสนอภาพนิ่งของคุณในเบราว์เซอร์ของตนเองขณะที่คุณแสดงงานนำเสนอภายใน PowerPoint 2010

 6. หลังจากที่คุณแสดงงานนำเสนอเสร็จแล้ว และพร้อมที่จะจบการออกอากาศ ให้กด ESC เพื่อออกจากมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก สิ้นสุดการออกอากาศ

  the broadcast tab appears when broadcasting slide show in powerpoint 2010.

  หลังจากที่คุณเริ่มการออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง แท็บ ออกอากาศ จะปรากฏขึ้นใน Ribbon ของ PowerPoint 2010


ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×