การหารตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงการทำงานให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ต่อพนักงานจำนวนหนึ่งคน (จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของโครงการ ÷ จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ) หรืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อไมล์สำหรับการเดินทางข้ามประเทศครั้งล่าสุดของคุณ (จำนวนไมล์ทั้งหมด ÷ ปริมาณน้ำมันทั้งหมด) มีวิธีการหารตัวเลขหลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

หารตัวเลขในเซลล์

หารเซลล์ในช่วง

หารตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ / (เครื่องหมายทับ)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์

=10/5

เซลล์จะแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้

2

ด้านบนของหน้า

หารเซลล์ในช่วง

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กดปุ่ม CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

ข้อมูล

15,000

12

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2/A3

15,000 หารด้วย 12 (1250)

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×