การส่งเอกสารเป็นข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ของคุณมี Outlook 2010 รวมอยู่ด้วย คุณสามารถส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010, Publisher 2010 หรือ Word 2010 คุณสามารถส่งแฟ้มเป็นเนื้อหาของข้อความได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมา

ส่งแฟ้มเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปล คำ วลี ประโยค หรือทั้งเอกสาร โปรดดูที่ <link xlink:href="guid">การแปลข้อความในภาษาอื่น</link>

ส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมา

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับ Excel 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, และ Word 2010

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง

 3. เลือก ส่งโดยใช้อีเมล แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่ มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่ มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ.pdf แนบอยู่

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลที่ มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ.xps แนบอยู่

หมายเหตุ: ตัวเลือก PDF และ XPS ไม่มีใน Project 2010

 1. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่อง และเนื้อหาข้อความตามที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับ OneNote 2010

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก ส่ง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • หน้าอีเมเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลกับสำเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับและสำเนาของไฟล์เป็นเว็บเพจที่แนบมา

  • หน้าอีเมเป็น PDF   เปิดข้อความอีเมลที่ มีสำเนาของไฟล์ในการpdfรูปแบบที่แนบมา

 3. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่อง และเนื้อหาข้อความตามที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ส่งแฟ้มเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010, Publisher 2010 หรือ Word 2010 คุณสามารถส่งแฟ้มของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง (ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แนบมา) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นแรกคุณต้องเพิ่มคำสั่ง ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดูที่ การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มคำสั่ง

เมื่อต้องการส่งแฟ้มของคุณเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการส่ง

 2. ในแถบเครื่องมือด่วน คลิกส่งไปยังผู้รับจดหมาย ไอคอนบนแถบเครื่องมือด่วน ส่งไปยังผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏในเนื้อความของข้อความ

 3. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่อง และเนื้อหาข้อความตามที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปล คำ วลี ประโยค หรือทั้งเอกสาร โปรดดูที่ การแปลข้อความในภาษาอื่น

การแนบแฟ้มหรือรายการอื่นไปกับข้อความอีเมล

การลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×