การส่งเอกสารเป็นข้อความอีเมล

ถ้าชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ของคุณมี Outlook 2010 รวมอยู่ด้วย คุณสามารถส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010, Publisher 2010 หรือ Word 2010 คุณสามารถส่งแฟ้มเป็นเนื้อหาของข้อความได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมา

ส่งแฟ้มเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมา

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับ Excel 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, และ Word 2010

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง

 3. เลือก ส่งโดยใช้อีเมล แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของแฟ้มในรูปแบบแฟ้มต้นฉบับแนบมาด้วย

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของแฟ้มในรูปแบบ .pdf แนบมาด้วย

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของแฟ้มในรูปแบบ .xps แนบมาด้วย

หมายเหตุ: ตัวเลือก PDF และ XPS ไม่มีใน Project 2010

 1. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่อง และเนื้อหาข้อความตามที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับ OneNote 2010

 1. คลิก แฟ้ม

 2. คลิก ส่ง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ส่งอีเมลเพจนี้เป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีทั้งสำเนาของแฟ้มในรูปแบบแฟ้มต้นฉบับและสำเนาของแฟ้มในรูปแบบเว็บเพจแนบมาด้วย

  • ส่งอีเมลเพจเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของแฟ้มในรูปแบบ .pdf แนบมาด้วย

 3. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่อง และเนื้อหาข้อความตามที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ส่งแฟ้มเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010, Publisher 2010 หรือ Word 2010 คุณสามารถส่งแฟ้มของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง (ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แนบมา) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นแรกคุณต้องเพิ่มคำสั่ง ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดูที่ การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มคำสั่ง

เมื่อต้องการส่งแฟ้มของคุณเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการส่ง

 2. ในแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ไอคอนบนแถบเครื่องมือด่วน ส่งไปยังผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล แฟ้มของคุณจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาของข้อความ

 3. ป้อนผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่อง และเนื้อหาข้อความตามที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!