การส่งออกรายการ Outlook ไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

คุณสามารถส่งออกข้อมูลใน Microsoft Outlook 2010 ไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ซึ่งจะเป็นวิธีถ่ายโอนรายการ Outlook 2010 ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือทำการสำรองข้อมูล

คุณสมบัติโฟลเดอร์เช่น สิทธิ์และมุมมองจะไม่ได้รับการรักษาไว้เมื่อคุณส่งออกไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) เนื้อหาเท่านั้นที่จะถูกส่งออก

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

Advanced command in the Outlook Options dialog box

 1. ภายใต้ ส่งออก ให้คลิก ส่งออก

Export command in the Backstage view

หมายเหตุ:  สามารถเปิด ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ได้โดยคลิกแท็บ แฟ้ม คลิก เปิด แล้วคลิก นำเข้า

 1. คลิก ส่งออกไปที่แฟ้ม และคลิก ถัดไป

 2. คลิก แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 3. เลือกบัญชี — แฟ้มระดับบนสุด — ที่คุณต้องการส่งออก ซึ่งทำให้สามารถส่งออกจดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และบันทึกย่อทั้งหมดถ้ามีในบัญชีนั้น

หมายเหตุ:  สามารถส่งออกข้อมูลของบัญชีหนึ่งได้ทีละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมโฟลเดอร์ย่อย แล้ว

 1. คลิก ต่อไป

 2. คลิก เรียกดู เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) และเมื่อต้องการใส่ชื่อแฟ้ม คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ:  ถ้าคุณเคยใช้คุณลักษณะการส่งออกก่อนหน้า ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ก่อนหน้าจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มใหม่แทนการใช้แฟ้มที่มีอยู่แล้ว

 1. ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ภายใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำขณะส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในแฟ้ม

 2. คลิก เสร็จสิ้น

การส่งออกจะเริ่มทันที นอกจากจะสร้างแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่หรือเป็นการส่งออกไปยังแฟ้มที่มีอยู่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • ถ้าคุณกำลังสร้างแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ รหัสผ่านที่ใส่หรือไม่ก็ได้สามารถช่วยป้องกันแฟ้มได้ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างแฟ้มข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้ใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของแฟ้มข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 • ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยังแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของแฟ้มข้อมูล Outlook ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการส่งออกข้อมูลสำหรับหลายบัญชีผู้ใช้ ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับแต่ละบัญชี

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) โปรดดูที่ การนำเข้ารายการ Outlook จากแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×