การส่งงานนำเสนอไปยังสองจอภาพโดยใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

คุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ของคุณจากจอภาพหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น ที่แท่นบรรยาย) ในขณะที่ผู้ชมของคุณดูงานนำเสนอในจอภาพที่สอง

ในบทความนี้

ภาพรวมมุมมองของผู้นำเสนอ

ข้อกำหนดสำหรับการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

เปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

ส่งงานนำเสนอไปยังสองจอภาพโดยใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

ภาพรวมมุมมองของผู้นำเสนอ

โดยใช้สองจอภาพ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นที่ผู้ชมของคุณไม่เห็น และคุณสามารถเข้าถึงมุมมองของผู้นำเสนอได้ มุมมองของผู้นำเสนอจะเสนอเครื่องมือต่อไปนี้เพื่อทำให้คุณนำเสนอข้อมูลได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถสนับสนุนมากกว่าสองจอภาพ แต่ PowerPoint จะสนับสนุนการใช้ได้สูงสุดสองจอภาพสำหรับงานนำเสนอหนึ่งงาน

 • คุณสามารถใช้รูปขนาดย่อเพื่อเลือกภาพนิ่งที่ไม่อยู่ในลำดับและสร้างงานนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับผู้ชมของคุณ

 • ข้อความตัวอย่างจะแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณคลิกครั้งถัดไปจะเพิ่มลงในหน้าจอ เช่น ภาพนิ่งใหม่หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

 • บันทึกย่อของผู้บรรยายแสดงเป็นชนิดใหญ่และชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นสคริปต์สำหรับงานนำเสนอของคุณ

 • คุณสามารถทำให้หน้าจอมืดในระหว่างการนำเสนอของคุณแล้วดำเนินการต่อเมื่อคุณออกจากหน้าจอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ต้องการแสดงเนื้อหาภาพนิ่งระหว่างช่วงที่หยุดและหรือช่วงคำถามและคำตอบ (Q and A)

การเรียกใช้งานนำเสนอด้วยมุมมองของผู้นำเสนอ

ในมุมมองของผู้นำเสนอ ไอคอนและปุ่มใหญ่พอที่จะนำทางโดยง่าย แม้เมื่อคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่ไม่คุ้นเคย ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเครื่องมือต่างๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณจากมุมมองของผู้นำเสนอ

หน้าจอมุมมองของผู้นำเสนอและตัวเลือก

1. รูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่คุณสามารถคลิกเพื่อข้ามภาพนิ่งหรือกลับไปยังภาพนิ่งที่คุณนำเสนอแล้ว

รูปคำบรรยายภาพ ภาพนิ่งที่คุณกำลังแสดงแก่ผู้ชมในขณะนี้

รูปคำบรรยายภาพ ปุ่ม สิ้นสุดการนำเสนอ ที่คุณสามารถคลิกเมื่อใดก็ตามเพื่อสิ้นสุดงานนำเสนอของคุณ

รูปคำบรรยายภาพ ปุ่ม ทำให้หน้าจอมืด ที่คุณสามารถคลิกเพื่อให้หน้าจอของผู้ชมมืดชั่วคราว แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อแสดงภาพนิ่งปัจจุบัน

รูปคำบรรยายภาพ ถัดไป ที่ระบุภาพนิ่งที่ผู้ชมของคุณจะเห็นถัดไป

6 ปุ่มที่คุณสามารถคลิกเพื่อย้ายไปข้างหน้าหรือข้างหลังตลอดงานนำเสนอของคุณ

7 หมายเลขภาพนิ่ง (เช่น ภาพนิ่ง 7 จาก 12)

8 เวลาที่ใช้เป็นชั่วโมงและนาที ตั้งแต่เริ่มงานนำเสนอของคุณ

9 บันทึกย่อของผู้บรรยายที่คุณสามารถใช้เป็นสคริปต์สำหรับงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

ข้อกำหนดสำหรับการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

เมื่อต้องการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้สำหรับงานนำเสนอมีความสามารถหลายจอภาพ เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ต้องการการ์ดวิดิโอสำหรับความสามารถหลายจอภาพ และแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์จำนวนมากมีความสามารถหลายจอภาพอยู่แล้วภายใน

 • เปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

 • เปิดมุมมองของผู้นำเสนอ

ด้านบนของหน้า

เปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

หมายเหตุ: 

 • แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถสนับสนุนมากกว่าสองจอภาพ แต่ PowerPoint จะสนับสนุนการใช้ได้สูงสุดสองจอภาพสำหรับงานนำเสนอหนึ่งงาน

 • เมื่อต้องการปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ ให้เลือกจอภาพที่สอง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันลงบนจอภาพนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนงานนี้ ให้ดูที่วิธีใช้ Microsoft Windows

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก แสดงมุมมองของผู้นำเสนอ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงคุณสมบัติ บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพของผู้นำเสนอ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อุปกรณ์นี้เป็นจอภาพหลัก

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย ใช้อุปรณ์นี้เป็นจอภาพหลัก ถูกเลือกและไม่พร้อมใช้งาน จอภาพจะได้รับการกำหนดเป็นจอภาพหลัก คุณสามารถเลือกเพียงหนึ่งจอภาพหลักในแต่ละครั้ง ถ้าคุณคลิกไอคอนจอภาพอื่น กล่องกาเครื่องหมาย ใช้อุปกรณ์นี้เป็นจอภาพหลัก จะถูกล้างและทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงมุมมองของผู้นำเสนอและเรียกใช้งานนำเสนอจากจอภาพเดียวเท่านั้น ซึ่งโดยปกติคือ จอภาพ 1

 3. คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพของผู้ชม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันลงบนจอภาพนี้

ด้านบนของหน้า

ส่งงานนำเสนอไปยังสองจอภาพโดยใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

หลังจากคุณตั้งค่าจอภาพของคุณ ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการส่ง แล้วทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการเริ่มส่งงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×