การสลับไปยัง Outlook 2010

ภาพรวม

Outlook 2010 เปลี่ยนจาก Outlook รุ่นก่อนไปเป็น Outlook 2010 ด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด คุณจะพบคำสั่งที่คุณมีแนวโน้มจะใช้ทุกวันบน Ribbon และในมุมมอง Microsoft Office Backstage ใหม่

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

 • ค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ทำงานประจำวันเช่น การอ่านและการส่งอีเมล การพิมพ์ การจัดกำหนดการนัดหมายและการประชุมในปฏิทินของคุณ และการใช้ที่ติดต่อของคุณ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

 • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองหนึ่งบทเรียน

 • เซสชันฝึกหัดเพื่อประสบการณ์ตรงหนึ่งเซสชัน การฝึกหัดนี้จำเป็นต้องใช้ Outlook 2010

 • การทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียน การทดสอบนี้จะไม่มีการให้คะแนน

 • บัตรอ้างอิงโดยสรุปที่คุณสามารถบันทึกหรือพิมพ์เพื่อเก็บไว้ได้เมื่อจบหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้แล้ว

การค้นหาคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใน Outlook 2010

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การสร้างและส่งข้อความอีเมล

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การอ่านและการตอบกลับข้อความ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การพิมพ์และการตั้งค่าตัวเลือก Outlook

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การใช้งานปฏิทินของคุณ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การค้นหาใน Outlook 2010

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การฝึกหัดการค้นหาและใช้คำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การฝึกหัด Outlook 2010
การฝึกหัดใน Outlook

ขณะนี้ คุณควรลองสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาในเซสชันฝึกหัดต่อไปนี้

เกี่ยวกับเซสชันการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิกปุ่ม ฝึกหัด หน้าต่างแยกต่างหากที่มีคำแนะนำในการฝึกหัดจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ   คุณต้องติดตั้ง Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด Outlook แล้วถ้ากำลังเปิดโปรแกรมอยู่

การทดสอบตนเอง

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน

ในแบบฝึกหัด คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแสดง เครื่องมือค้นหา หลังจากที่เครื่องมือหายไปแล้ว คุณจะทำให้เครื่องมือกลับมาอีกครั้งได้อย่างไร

คลิกในกล่อง ค้นหา

ใช่แล้ว นี่คือคำตอบที่ถูกต้อง คลิกในกล่อง ค้นหา จากนั้น เครื่องมือค้นหา จะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่

ปิด Outlook และเริ่ม Outlook ใหม่

ยุ่งยากเกินไป มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหม

คลิกสองครั้งที่แท็บ Ribbon

ซึ่งจะแสดงหรือซ่อน Ribbon ที่แสดงอยู่แล้ว ดังที่คุณได้เรียนรู้ในหลักสูตร แท็บบางแท็บจะปรากฏขึ้นและหายไปเมื่อคุณกระทำการบางอย่าง คุณจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ เครื่องมือค้นหา ปรากฏ พยายามอีกครั้ง

ที่ที่คุณจะสามารถเพิ่มคำสั่ง Ribbon ที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็วคือ

มุมมอง Backstage

ไม่ใช่ มีวิธีที่ดีกว่านั้น พยายามอีกครั้ง

Ribbon

คุณสามารถกำหนด Ribbon เองได้ แต่มีที่ที่เร็วและง่ายกว่านั้นที่คุณจะสามารถใส่คำสั่งได้ พยายามอีกครั้ง

แถบเครื่องมือด่วน

ถูกต้อง เพียงแค่คลิกสองถึงสามครั้งเพื่อคัดลอกตัวเลือก Ribbon ไปยัง แถบเครื่องมือด่วน

แถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำเป็นคุณลักษณะที่มีประโยชน์มาก แต่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในขณะนี้ พยายามอีกครั้ง

คุณจะขยายการสนทนาที่มีหลายข้อความออก เพื่อที่คุณจะสามารถเห็นข้อความทั้งหมดในการสนทนาได้อย่างไร

คลิกสองครั้งที่ชื่อของการสนทนา

การทำเช่นนั้นจะเป็นการเลือก แต่จะไม่ขยายการสนทนา พยายามอีกครั้ง

คลิกที่ลูกศรหรือสามเหลี่ยมขนาดเล็กทางด้านซ้ายของชื่อของการสนทนา

นั่นคือคำตอบที่ถูกต้อง สามเหลี่ยมขนาดเล็กคือหัวใจสำคัญ

คลิกจุดสีส้มจุดใดจุดหนึ่ง

การทำเช่นนั้นจะแสดงเนื้อหาของข้อความที่มีจุด แต่จะไม่ขยายการสนทนา พยายามอีกครั้ง

ลากการสนทนาไปที่บานหน้าต่างการอ่าน

ไม่ใช่ การทำเช่นนั้นจะไม่ให้ผลที่คุณต้องการ พยายามอีกครั้ง

คำสั่งใดจะลบข้อความทั้งหมดในการสนทนา รวมถึงข้อความใดๆ ที่อาจได้รับในอนาคต

ล้างข้อมูล

ล้างข้อมูล จะลบข้อความเก่าๆ ที่ซ้ำกันในการสนทนา แต่จะไม่มีผลกับข้อความในอนาคต พยายามอีกครั้ง

ละเว้น

ถูกต้อง ถ้าคุณดำเนินการกับการสนทนาเสร็จสิ้นแล้ว คำสั่ง ละเว้น จะเอาการสนทนานั้นออกจาก กล่องจดหมายเข้า อย่างถาวรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ลบ

ลบ จะเอาข้อความที่มีอยู่ในการสนทนาออก แต่จะไม่มีผลกับข้อความในอนาคต พยายามอีกครั้ง

อีเมลขยะ

การกำหนดการสนทนาให้เป็นอีเมลขยะจะกำจัดการสนทนานั้นอย่างถาวรก็จริง แต่ยังจะเป็นการป้องกันไม่ให้คุณได้รับข้อความในเรื่องอื่นจากผู้ส่งคนเดียวกันในอนาคตอีกด้วย พยายามอีกครั้ง

คุณจะแสดงทางลัด เคล็ดลับวิธีง่ายๆ ใหม่ได้อย่างไร

กด CTRL+Q

เมื่อต้องการแสดง เคล็ดลับวิธีใช้ง่ายๆ คุณกดเพียงแป้นเดียวเท่านั้น พยายามอีกครั้ง

กด ALT+Q

เมื่อต้องการแสดง เคล็ดลับวิธีใช้ง่ายๆ คุณกดเพียงแป้นเดียวเท่านั้น พยายามอีกครั้ง

กด CTRL

คุณทำถูกต้องในการกดเพียงแป้นเดียว แต่ไม่ใช่แป้น CTRL (ขณะนี้คุณคงระบุคำตอบที่ถูกต้องได้ไม่ยากแล้ว)

กด ALT

นั่นคือคำตอบที่ถูกต้อง กด ALT แล้วกดแป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณสำหรับแท็บ เมนู หรือคำสั่ง ที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการไปยังแท็บพิมพ์ แท็บวิธีใช้ และแท็บข้อมูล คุณควรกดแท็บใดบน Ribbon ก่อน

มุมมอง

พยายามอีกครั้ง (คำแนะนำ: แท็บทั้งสามแท็บที่คุณกำลังมองหาจะอยู่ในมุมมอง Backstage)

โฟลเดอร์

พยายามอีกครั้ง (คำแนะนำ: แท็บทั้งสามแท็บที่คุณกำลังมองหาจะอยู่ในมุมมอง Backstage)

แฟ้ม

ุถูกต้อง แท็บพิมพ์ แท็บวิธีใช้ และแท็บข้อมูล ทั้งหมดอยู่ในมุมมอง Backstage ซึ่งคุณเข้าถึงได้โดยคลิกแท็บ แฟ้ม

ส่ง/รับ

โปรดลองอีกครั้ง (คำแนะนำ: แท็บทั้งสามแท็บที่คุณกำลังมองหาจะอยู่ในมุมมอง Backstage)

หน้าแรก

โปรดลองอีกครั้ง(คำแนะนำ: แท็บทั้งสามแท็บที่คุณกำลังมองหาจะอยู่ในมุมมอง Backstage)

คุณจะพบปุ่มที่เปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก Outlook ได้ที่ใด

ในกลุ่ม เค้าโครง บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon

บนแท็บ มุมมอง นั้นมีตัวเลือกมากมาย แต่ปุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในแท็บนั้น พยายามอีกครั้ง

บนเมนู เริ่ม ของ Windows

บนเมนู เริ่ม มีคำสั่งมากมาย แต่ไม่ใช่คำสั่งนี้ พยายามอีกครั้ง

ในบานหน้าต่างซ้าย ในมุมมอง Backstage

ถูกต้อง คำสั่งนี้อยู่ในมุมมอง Backstage

บนแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่งนี้จะอยู่บน แถบเครื่องมือด่วน เฉพาะเมื่อคุณใส่คำสั่งนี้ไว้ในนั้นด้วยตนเองเท่านั้น พยายามอีกครั้ง

คำติชม

บัตรอ้างอิงด่วน

ดูเพิ่มเติม

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดหรือขยายให้ใหญ่สุด

 • คลิกปุ่มขนาดเล็ก ย่อเล็กสุด/ขยายใหญ่สุด ในมุมบนขวาของหน้าต่าง Outlook

  ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดหรือขยาย Ribbon ให้ใหญ่สุด

เปลี่ยนการจัดเรียงของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากการจัดเรียงตาม วันที่ อย่างง่าย ไปเป็น วันที่ (การสนทนา) ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม การสนทนา ให้คลิก แสดงเป็นการสนทนา เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นการจัดเรียงตาม วันที่ อย่างง่ายอีกครั้ง ให้คลิก แสดงเป็นการสนทนา อีกครั้งเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากการจัดเรียงตาม วันที่ หรือการจัดเรียงตาม วันที่ (การสนทนา) ไปเป็นการจัดเรียงแบบอื่น ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม การจัดเรียง ให้คลิกปุ่ม จัดเรียงตาม แล้วคลิกการจัดเรียงที่คุณต้องการ

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

 • บน Ribbon ให้คลิกขวาที่คำสั่งหรือปุ่มที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้คลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

เอาคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วน

 • บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกขวาที่คำสั่งที่คุณต้องการเอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้คลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน

ใช้คุณลักษณะใหม่ แป้นพิมพ์ลัด, เคล็ดลับแป้นพิมพ์

 • กดแป้น ALT แล้วกดแป้นที่สอดคล้องกับแท็บ เมนู หรือคำสั่งที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการล้าง เคล็ดลับแป้นพิมพ์ จากหน้าจอ ให้กด ESC

พิมพ์ข้อความอีเมล

 1. กด CTRL+P เพื่อไปยังแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage

 2. เลือกตัวเลือกและการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 3. คลิกปุ่ม พิมพ์

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook

 • คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

ตอบกลับข้อความพร้อมคำเชิญเข้าร่วมประชุม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับพร้อมคำเชิญเข้าร่วมประชุม จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก การประชุม

 2. ในคำเชิญเข้าร่วมประชุมที่เปิดอยู่ ให้เพิ่มผู้ที่คุณต้องการรวมอยู่ในคำเชิญบนบรรทัด ถึง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามคุณต้องการที่บรรทัด เรื่อง

 4. ระบุสถานที่ วันที่ และเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดด้วยตนเอง หรือใช้ตัวเลือกในบานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง ในการระบุ

 5. เพิ่มข้อความลงในเนื้อหาข้อความ ตามความเหมาะสม

 6. คลิก ส่ง

ใช้ ล้างข้อมูล เพื่อล้างข้อความที่ซ้ำกันจากการสนทนาเดียวหรือทั้งโฟลเดอร์

 1. คลิกการสนทนาที่คุณต้องการล้างข้อมูล หรือการสนทนาใดๆ ในทั้งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ล้างข้อมูล จากนั้น บนเมนูแบบหล่นลง ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ล้างข้อมูลการสนทนา    เพื่อล้างข้อมูลการสนทนาที่เลือก

  • ล้างข้อมูลโฟลเดอร์    เพื่อล้างข้อมูลการสนทนาทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ยกเว้นในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ปัจจุบัน

  • ล้างข้อมูลโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย    เพื่อล้างข้อมูลการสนทนาทั้งหมดทั้งในโฟลเดอร์ปัจจุบันและในโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดของโฟลเดอร์ปัจจุบัน

เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณลักษณะ ล้างข้อมูล จะส่งข้อความที่ถูกล้างไป

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Outlook ให้คลิกแท็บ จดหมาย ในบานหน้าต่างซ้าย จากนั้นเลื่อนลงไปที่ส่วน การล้างข้อมูลการสนทนา

 3. ในกล่อง รายการที่ถูกล้างข้อมูลจะไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้ ให้เรียกดูและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางใหม่ แล้วคลิก ตกลง

กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้จะให้ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดคุณลักษณะ ล้างข้อมูล เอง

ใช้ ละเว้น เพื่อลบข้อความทั้งหมดในการสนทนา รวมถึงข้อความในอนาคต

 • คลิกการสนทนาที่คุณต้องการละเว้น จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ละเว้น

ค้นหา

 1. ในขณะที่ดูโฟลเดอร์ที่คุณคาดหวังจะพบรายการที่กำลังค้นหา ให้คลิกกล่อง ค้นหา

  กล่องค้นหาที่ไม่ได้เลือก

 2. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์บางข้อความจากรายการที่คุณต้องการค้นหา

  • ใช้ตัวเลือกบนแท็บ ค้นหา ในการขยายและจำกัดโฟกัสของการค้นหาของคุณจนกว่าคุณจะพบรายการที่คุณกำลังค้นหา

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการค้นหาแล้ว ให้คลิกปุ่ม หยุดการค้นหา ที่อยู่ท้ายกล่อง ค้นหา

  กล่องค้นหาของ Outlook ที่มีปุ่ม ปิด

ใช้งานปฏิทินของคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ใน ปฏิทิน ให้คลิกลูกศรขนาดเล็กที่มุมล่างของกลุ่ม ไปที่

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบบน Ribbon

 2. ให้ใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่ เพื่อระบุวันที่ที่คุณต้องการไป แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการกลับไปที่วันนี้ ให้คลิกปุ่ม วันนี้ (ซึ่งจะอยู่ในกลุ่ม ไปที่ บนแท็บ หน้าแรก ด้วย)

สร้างลายเซ็น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 2. ในคอลัมน์ซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Outlook ให้คลิก จดหมาย

 3. ในส่วน สร้างหรือปรับเปลี่ยนลายเซ็นของข้อความ ให้คลิกปุ่ม ลายเซ็น

 4. ใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี เพื่อสร้างลายเซ็นของคุณ

  หมายเหตุ    เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบจากข้อความอีเมลใหม่ ให้คลิกปุ่ม ลายเซ็น ในกลุ่ม รวม บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon แล้วคลิก ลายเซ็น

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเพิ่มเติม

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

 2. คลิก เพิ่มบัญชี แล้วทำตามพร้อมท์

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×