การสลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt คุณจะเลือกเค้าโครงจากประเภท หรือชนิด ของกราฟิก SmartArt ซึ่งแต่ละชนิดมีเค้าโครงที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น จากชนิด วงกลม คุณอาจเลือกเค้าโครง วงกลมรัศมี

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเปลี่ยนเค้าโครงและชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของการเปลี่ยนเค้าโครงและชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

เค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt บางเค้าโครงมีจำนวนรูปร่างที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล ในชนิด ความสัมพันธ์ ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่สวนทางกัน ดังนั้นรูปร่างเพียงสองรูปเท่านั้นที่สามารถมีข้อความได้

เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณต้องการนำเสนอแนวคิดมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีรูปร่างพร้อมใช้งานสำหรับข้อความมากกว่าสองรูป  เช่น เค้าโครง รายการพีระมิด โปรดระลึกไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรือชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายที่แท้จริงของข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรทั้งหมดชี้ไปด้านขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากเค้าโครงที่มีลูกศรวนเป็นวงจร เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม

คุณสามารถเพิ่มและลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของรูปร่างต่างๆ ได้ ดังนั้นคุณควรเลือกเค้าโครงที่แสดงให้เห็นการนำเสนอข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด การจัดแนวและตำแหน่งของข้อความจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออก หรือเมื่อคุณแก้ไขข้อความ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของรูปร่างและปริมาณของข้อความในรูปร่าง

ถ้าคุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง จากนั้นคุณเปลี่ยนแปลงเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt นั้น การกำหนดเองบางอย่างอาจไม่ถูกโอนไปยังเค้าโครงใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสลับกลับไปยังเค้าโครงต้นฉบับก่อนที่คุณบันทึกและปิดเอกสารของ ระบบ Microsoft Office 2007 ปัจจุบันของคุณ การกำหนดเองทั้งหมดของคุณจะปรากฏอีกครั้งในเค้าโครงต้นฉบับ

การกำหนดเองบางอย่างจะไม่ถูกโอน เพราะอาจดูไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ในเค้าโครงใหม่ ตารางต่อไปนี้ระบุว่าการกำหนดเองแบบใดที่จะถูกบันทึกและแบบใดสูญหายไป

การกำหนดเองที่ถูกโอน

การกำหนดเองที่ไม่ถูกโอน

สี (รวมถึงลักษณะเส้นและลักษณะการเติม)

การหมุนของรูปร่าง

ลักษณะ (รวมถึงลักษณะที่ใช้กับรูปร่างเฉพาะและลักษณะที่ใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด)

การกลับด้านรูปร่าง

ลักษณะพิเศษ (เช่น เงา การสะท้อน ยกนูน และเรืองแสง)

การจัดตำแหน่งรูปร่างใหม่

การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อความ

การปรับขนาดรูปร่าง

การเปลี่ยนทรงเรขาคณิตของรูปร่าง (ตัวอย่างเช่น จากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยม)

การเปลี่ยนทิศทางจากขวาไปซ้ายหรือจากซ้ายไปขวา

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt

  1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการแสดงเค้าโครงต่างๆ ที่มีอยู่ในชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม ติดกับรูปขนาดย่อของเค้าโครง เมื่อต้องการดูชนิดและเค้าโครงทั้งหมด ให้คลิก เค้าโครงเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

  1. คลิกกราฟิก SmartArt ชนิดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้วคลิก เค้าโครงเพิ่มเติม

  3. คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×