ลงชื่อเข้าใช้

การสร้าง แสดง หรือลบกลุ่มปฏิทิน

ถ้าคุณมีชุดของปฏิทินที่คุณใช้ดูด้วยกันบ่อยๆ เช่น เพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวของคุณ การใช้กลุ่มปฏิทินช่วยให้คุณสามารถดูกำหนดการรวมๆ กันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว กลุ่มปฏิทินยังอาจมี ทรัพยากรปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต หรือ ปฏิทิน SharePoint อีกด้วย

หมายเหตุ:  คุณลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

การสร้างกลุ่มปฏิทิน

คุณสามารถสร้างกลุ่มปฏิทินได้สองวิธีดังต่อไปนี้

 • การเลือกสมาชิกจากสมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 • การสร้างกลุ่มปฏิทินโดยยึดตามปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่

การเลือกสมาชิกจาก สมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน แล้วคลิก สร้างกลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 3. ใต้ สมุดรายชื่อ ให้เลือกสมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อจากกลุ่มที่คุณต้องการเลือกสมาชิก

 4. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา และคลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก สมาชิกกลุ่ม ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับปฏิทินแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

การสร้างกลุ่มปฏิทินโดยยึดตามปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน แล้วคลิก บันทึกเป็นกลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • กลุ่มปฏิทินใหม่จะเปิดขึ้นข้างๆ ปฏิทินหรือกลุ่มปฏิทินใดๆ ที่เปิดอยู่แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่นๆ ลงในมุมมอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินที่คุณต้องการในบานหน้าต่างนำทาง

การเพิ่มปฏิทินในกลุ่มปฏิทิน

เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินลงในกลุ่มปฏิทินที่มีอยู่แล้ว ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินนั้นไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

ถ้าปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่มไม่อยู่ในบานหน้าต่างนำทางของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก เปิดปฏิทิน แล้วคลิกชนิดปฏิทินที่คุณต้องการ

 2. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา และคลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปฏิทิน ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับปฏิทินแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม จากนั้นคลิก ตกลง ปฏิทินที่เพิ่มจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ในบานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ:  ในมุมมองกำหนดการ คุณสามารถคลิกกล่อง เพิ่มปฏิทิน ที่ด้านล่างของมุมมอง แล้วใส่ชื่อที่คุณต้องการ ปฏิทินจะถูกเพิ่มในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินจาก ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถย้ายสมาชิกของกลุ่มปฏิทินใดๆ ไปยังกลุ่มอื่นได้ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

การดูกลุ่มปฏิทิน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายปฏิทิน

กลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

ปฏิทินกลุ่มจะปรากฏขึ้นเคียงข้างกัน หรือปรากฏขึ้นตามตามแนวนอนใน มุมมองกำหนดการ เมื่อต้องการดูปฏิทินในโหมดวางซ้อน ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก วันสัปดาห์การทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน

  ปฏิทินนั้นจะถูกจัดเรียงเคียงข้างกัน

 2. ให้คลิกลูกศร แสดงในโหมดวางซ้อน บนแท็บบนแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการวางซ้อน

  หมายเหตุ: 

  • ปฏิทินใดๆ ที่อยู่ในบานหน้าต่างนำทางสามารถดูพร้อมกันกับกลุ่มใดๆ ก็ได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มดังกล่าวก็ตาม คุณยังสามารถดูกลุ่มปฏิทินหลายกลุ่มพร้อมกันได้อีกด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินหรือกลุ่มปฏิทินใดๆ ที่คุณต้องการดู

  • คุณสามารถซ่อนไม่ให้เห็นปฏิทินใดๆ โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินนั้นบนบานหน้าต่างนำทาง หรือโดยการคลิก ปิดปฏิทิน บนแท็บของปฏิทินนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะปฏิทินที่อยู่ในมุมมองปัจจุบัน โดยจะไม่เอาปฏิทินใดๆ ออกจากกลุ่มปฏิทิน

การลบกลุ่มปฏิทิน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่กลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบกลุ่ม

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!