การสร้าง เอาออก หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับแฟ้มของคุณ

โดยทั่วไปตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เป็นโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แฟ้มใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สามารถถูกเปิดได้โดยปราศจากการตรวจสอบจากคุณลักษณะความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ บทความนี้อธิบายสาเหตุที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือสามารถเป็นประโยชน์ได้และวิธีการที่คุณจะสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือ นอกจากนี้ยังสรุปข้อควรระวังที่คุณควรปฏิบัติตามก่อนที่จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้นี้ด้วย

ในบทความนี้

ฉันควรจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เมื่อไร

ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ใดปลอดภัยกว่า

การสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

การเอาตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ออก

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ฉันควรจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เมื่อไร

คุณควรจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เพื่อเก็บแฟ้มเมื่อคุณไม่ต้องการให้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบแฟ้มนั้นในขณะที่คุณเปิดแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปิดเอกสารที่มีแมโครซึ่งศูนย์ความเชื่อถือปิดใช้งานเนื่องจากศูนย์ความเชื่อถือพิจารณาว่าแมโครไม่ปลอดภัย ถ้าคุณคิดว่าเอกสารและแมโครในเอกสารมาจากแหล่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้ย้ายเอกสารนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ แทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของศูนย์ความเชื่อถือให้เป็นการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครในระดับต่ำลง เมื่อคุณเปิดแฟ้มจากตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ แฟ้มนั้นจะไม่ถูกตรวจสอบจากคุณลักษณะความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย และแมโครจะได้รับการเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของแมโคร ให้ดูการเปิดหรือปิดใช้งานแมโครในเอกสาร Office

ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ไว้ให้คุณแล้ว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เหล่านั้น

ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เริ่มต้น

ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้หลายตำแหน่งจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • drive\Program Files\Microsoft Office\Templates

 • drive\Program Files\Microsoft Office\Office12\Startup

ด้านบนของหน้า

ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ใดปลอดภัยกว่า

ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้อาจเป็นโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์หรือบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันของคุณ ซึ่งจะปลอดภัยกว่าการใช้โฟลเดอร์บนเครื่อง เช่น โฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์เอกสารใน Windows Vista หรือโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ใน Microsoft Windows XP ตราบเท่าที่คุณใช้รหัสผ่านการเข้าสู่ระบบของ Microsoft Windows เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ รหัสผ่านของคุณควรเป็นรหัสผ่านที่คาดเดายาก สำหรับเคล็ดลับในการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากและวิธีการจดจำและเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย โปรดดูที่ การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายากขึ้น

ตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน จะมีความปลอดภัยน้อยกว่า คุณไม่ควรกำหนดให้โฟลเดอร์สาธารณะบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับแฟ้มของคุณ

สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้คุณอย่าระบุโฟลเดอร์เอกสารของฉันหรือโฟลเดอร์เอกสารทั้งหมดของคุณที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ การทำเช่นนี้จะสร้างเป้าหมายให้กับแฮกเกอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความเสี่ยงให้กับความปลอดภัยของคุณได้ ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในเอกสารหรือเอกสารของฉันและทำให้เฉพาะโฟลเดอร์นั้นอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ถ้าคุณต้องการสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน (ไม่แนะนำ)

 4. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้คุณอย่าทำให้โฟลเดอร์เอกสารของฉันหรือเอกสารทั้งหมดของคุณอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ การทำเช่นนี้เป็นการสร้างเป้าหมายให้กับแฮกเกอร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความเสี่ยงให้กับความปลอดภัยของคุณได้ ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในเอกสารหรือเอกสารของฉัน และทำให้เฉพาะโฟลเดอร์นั้นอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ถ้าคุณต้องการสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน (ไม่แนะนำ)

 4. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้คุณอย่าทำให้โฟลเดอร์เอกสารของฉันหรือเอกสารทั้งหมดของคุณอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ การทำเช่นนี้เป็นการสร้างเป้าหมายให้กับแฮกเกอร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความเสี่ยงให้กับความปลอดภัยของคุณได้ ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในเอกสารหรือเอกสารของฉัน และทำให้เฉพาะโฟลเดอร์นั้นอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ถ้าคุณต้องการสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน (ไม่แนะนำ)

 4. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้คุณอย่าทำให้โฟลเดอร์เอกสารของฉันหรือเอกสารทั้งหมดของคุณอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ การทำเช่นนี้เป็นการสร้างเป้าหมายให้กับแฮกเกอร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความเสี่ยงให้กับความปลอดภัยของคุณได้ ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในเอกสารหรือเอกสารของฉัน และทำให้เฉพาะโฟลเดอร์นั้นอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Trusted Locations

 3. ถ้าคุณต้องการสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Allow trusted locations on my network (not recommended)

 4. คลิก Add new location

  สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้คุณอย่าทำให้โฟลเดอร์เอกสารของฉันหรือเอกสารทั้งหมดของคุณอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ การทำเช่นนี้เป็นการสร้างเป้าหมายให้กับแฮกเกอร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความเสี่ยงให้กับความปลอดภัยของคุณได้ ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในเอกสารหรือเอกสารของฉัน และทำให้เฉพาะโฟลเดอร์นั้นอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. ในกล่อง Path ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก Browse เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Subfolders of this location are also trusted

 7. ในกล่อง Description ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก OK

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ถ้าคุณต้องการสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน (ไม่แนะนำ)

 4. คลิก Add new location

  สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้คุณอย่าทำให้โฟลเดอร์เอกสารของฉันหรือเอกสารทั้งหมดของคุณอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ การทำเช่นนี้เป็นการสร้างเป้าหมายให้กับแฮกเกอร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความเสี่ยงให้กับความปลอดภัยของคุณได้ ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในเอกสารหรือเอกสารของฉัน และทำให้เฉพาะโฟลเดอร์นั้นอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเอาตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ออก

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเอาออก

 4. คลิก เอาออก แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเอาออก

 4. คลิก เอาออก แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเอาออก

 4. คลิก เอาออก แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Trusted Locations

 3. ภายใต้ Path ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเอาออก

 4. คลิก Remove แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเอาออก

 4. คลิก เอาออก แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Trust Center

 2. คลิก Trusted Locations

 3. ภายใต้ Path ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก Modify แล้วคลิก OK

 5. ในกล่อง Path ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก Browse เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Subfolders of this location are also trusted

 7. ในกล่อง Description ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก OK

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้ เส้นทาง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์นั้น

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 7. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้อธิบายถึงจุดประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×