การสร้าง การใช้ หรือการเปลี่ยนแม่แบบใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณดำเนินธุรกิจทั่วไป คุณอาจจะสร้างสิ่งพิมพ์บางชนิด  เช่น จดหมายข่าว ใบปลิว ไปรษณียบัตร และบัตรของขวัญ  เป็นประจำ แม้ว่าฉบับใหม่แต่ละฉบับจะไม่ซ้ำกัน แต่ก็มีองค์ประกอบบางอย่างที่สอดคล้องเหมือนกันอยู่ เช่นชื่อบริษัทและที่อยู่บริษัทของคุณ

ตัวอย่างเช่น ในจดหมายข่าวรายเดือน เค้าโครงส่วนมากยังคงเหมือนเดิม แต่เนื้อหาของจดหมายข่าวจะเปลี่ยนไปในแต่ละฉบับ

ตัวอย่างจดหมายข่าวที่ประกาศโดยธนาคาร

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับแม่แบบ

การบันทึกสิ่งพิมพ์เป็นแม่แบบ

การใช้แม่แบบสร้างสิ่งพิมพ์

การเปลี่ยนแม่แบบ

Find a template that you created

การศึกษาเกี่ยวกับแม่แบบ

คุณสามารถสร้างแม่แบบจากสิ่งพิมพ์ได้ด้วยการบันทึกสิ่งพิมพ์นั้นเป็นแฟ้มแม่แบบ Publisher เมื่อคุณเริ่มต้นสิ่งพิมพ์ใหม่ด้วยการเลือกแม่แบบ สำเนาของแฟ้มแม่แบบนั้นจะเปิดขึ้น เพื่อแม่แบบต้นฉบับจะได้ไม่เปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่แม่แบบ คุณสามารถเปิดสำเนาของแฟ้มแม่แบบ แล้วเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ จากนั้นให้บันทึกเป็นแม่แบบอีกครั้ง

คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการออกแบบสิ่งพิมพ์ต้นแบบซึ่งสะท้อนตราสินค้าและเอกลักษณ์ของบริษัท และจากนั้น บันทึกการออกแบบเป็นแม่แบบ หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่ คุณสามารถใช้แม่แบบดังกล่าวและเพิ่มเพียงข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันไปยังฉบับนั้นได้ การใช้แม่แบบสำหรับสิ่งพิมพ์ที่คุณผลิตเป็นประจำไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาเท่านั้น แต่คุณยังสามารถทำให้แน่ใจในคุณภาพและความสอดคล้องได้อีกด้วย

มีวิธีสร้างสิ่งพิมพ์ใน Publisher หลายวิธี Publisher มีการออกแบบที่มีคุณลักษณะแบบไดนามิกซึ่งทำให้ง่ายในการเปลี่ยนการออกแบบ เค้าโครง สี และองค์ประกอบอื่น คุณสามารถทำได้ดังนี้

 • ใช้แม่แบบสิ่งพิมพ์แบบหนึ่งสร้างชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ เช่น ปฏิทิน จดหมายข่าว หรือไปรษณียบัตร

 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ กำหนดสิ่งพิมพ์เองตามความต้องการของคุณ แล้วบันทึกสิ่งพิมพ์เป็นแม่แบบ

ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อบันทึกเป็นแม่แบบและวิธีสร้างแม่แบบที่มีตราสินค้าสำหรับธุรกิจของคุณตั้งแต่ต้นในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การบันทึกสิ่งพิมพ์เป็นแม่แบบ

คุณสามารถสร้างแม่แบบจากสิ่งพิมพ์ด้วยการบันทึกสิ่งพิมพ์นั้นเป็นแฟ้มแม่แบบ Publisher นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแม่แบบจาก Microsoft Office Online แล้วเปลี่ยนแม่แบบตามที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแฟ้มเป็นแม่แบบที่คุณสามารถใช้ได้อีก

 1. สร้างหรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Publisher

  หมายเหตุ: โฟลเดอร์ปลายทางเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้น (C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Templates ถ้าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งใน Microsoft Office Word) ถ้าคุณบันทึกแม่แบบของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น Publisher อาจไม่สามารถพบแม่แบบ

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ

 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูแม่แบบที่คุณเพิ่งสร้าง ให้จบการทำงานและเริ่ม Publisher อีกครั้ง จากนั้นให้คลิก แม่แบบของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การค้นหาแม่แบบที่คุณสร้าง ด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

การใช้แม่แบบสร้างสิ่งพิมพ์

คุณสามารถใช้แม่แบบจาก Publisher หรือ Office Online เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ที่สวยงามได้

การใช้แม่แบบจาก Microsoft Office Online

สิ่งสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณจะค้นหา Office Online เพื่อหาแม่แบบที่จะใช้กับ Publisher

 1. เปิด Publisher หรือคลิก สร้าง บนเมนู แฟ้ม

 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น บัตรอวยพร

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในแค็ตตาล็อก บัตรอวยพร ให้คลิก ดูแม่แบบจาก Microsoft Office Online

   หมายเหตุ: ถ้าคุณดาวน์โหลดแม่แบบจาก Office Online ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบที่คุณดาวน์โหลดนั้นได้รับการออกแบบสำหรับ Publisher ถ้าแม่แบบไม่ได้รับการออกแบบสำหรับ Publisher อาจจะใช้งานกับสิ่งพิมพ์ของคุณไม่ได้

  • ในกล่อง ค้นหาแม่แบบ ให้พิมพ์คำสำคัญ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ วันเกิด ในกล่องถัดไป ให้เลือก Microsoft Office Online แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา สีเขียว

   หมายเหตุ: กล่อง ค้นหาแม่แบบ อยู่เหนือหัวเรื่อง การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Publisher

 4. เลือกชื่อแม่แบบ แล้วคลิก สร้าง

การใช้แม่แบบ Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่นใบประกาศรางวัล

 3. เลือกการออกแบบแล้วเปลี่ยนอย่างที่คุณต้องการ

 4. คลิก สร้าง

 5. เมื่อคุณต้องการจะบันทึกรุ่นนี้ของแม่แบบ ให้คลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม

 6. บันทึกสิ่งพิมพ์เป็น แม่แบบ Publisher

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแม่แบบ

คุณสามารถเปิดแม่แบบที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ เปลี่ยนแม่แบบนั้น จากนั้นก็บันทึกเป็นแม่แบบใหม่ได้

 1. เปิด Publisher หรือคลิก สร้าง บนเมนู แฟ้ม

 2. ให้คลิก แม่แบบของฉัน จากนั้นคลิกสองครั้งที่ชื่อของแม่แบบ

 3. เปลี่ยนแปลงแม่แบบอย่างที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Publisher แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบ

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของเพจ

การค้นหาแม่แบบที่คุณสร้าง

 • คลิก แม่แบบของฉัน แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อของแม่แบบที่คุณต้องการ

ถ้าคุณไม่เห็นแม่แบบของคุณอยู่ในรายการที่แสดง อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้บันทึกแม่แบบของคุณลงในโฟลเดอร์ตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้น คือ C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Templates folder

ถ้าคุณบันทึกแม่แบบไปยังตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งแม่แบบเริ่มต้น คุณต้องเรียกดูไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกแม่แบบนั้นและเปิดหรือย้ายแม่แบบไปยังตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตำแหน่งแม่แบบ Publisher ที่คุณสร้างในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×