การสร้างและเพิ่มลายเซ็นข้อความอีเมล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งรวมถึง ข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นแบบลายมือของคุณได้

หมายเหตุ   บทความนี้ใช้สำหรับ Microsoft Outlook 2010 ข้อมูลนี้ยังมีสำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 และ Microsoft Office Outlook 2007

คุณสามารถให้มีการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือจะเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเฉพาะข้อความที่คุณเลือกก็ได้

การสร้างลายเซ็น

 1. เปิดข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก สร้าง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้คลิกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น แล้วเลือกทำสิ่งต่อไปนี้

ตัวเลือก

วิธีการ

เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

คลิก นามบัตร จากนั้นคลิกที่ติดต่อในรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติ

คลิก แทรกไอคอนการเชื่อมโยงหลายมิติ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ พิมพ์ข้อมูลหรือเรียกดูการเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วคลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ

คลิก แทรกไอคอน รูปภาพ รูปภาพ เรียกดูรูปภาพ แล้วคลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิก ตกลง รูปแบบแฟ้มรูปทั่วไปสำหรับรูปภาพ ได้แก่ .bmp, .gif, .jpg และ .png

 1. เมื่อต้องการสิ้นสุดการสร้างลายเซ็น ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ   ลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นหรือที่คุณเพิ่งทำการปรับเปลี่ยนจะไม่ปรากฏในข้อความที่เปิดอยู่ คุณจะต้องแทรกลายเซ็นนี้ลงในข้อความนั้น

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อความใดมีลายเซ็น

หมายเหตุ   แต่ละข้อความสามารถมีได้เพียงหนึ่ง ลายเซ็น

แทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงกับลายเซ็น

 3. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการรวม

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก (ไม่มี)

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

 • ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเอาลายเซ็นออกจากข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกลายเซ็นนั้นในเนื้อหาข้อความ แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา