การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใส่ที่อยู่ผู้ส่งของคุณลงบนซองจดหมาย คุณสามารถตั้งค่าดังกล่าวได้ก่อนคุณเริ่มทำงานกับซองจดหมาย

เมื่อคุณตั้งค่าซองจดหมายของคุณในแบบที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถพิมพ์และบันทึกซองจดหมายเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

สร้างและพิมพ์หรือบันทึกซองจดหมาย

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

 1. เริ่ม Word

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. เลื่อนลง และภายใต้ ทั่วไป ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งในกล่อง ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  Word จะจัดเก็บที่อยู่เอาไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการแทรกที่อยู่ผู้ส่งของคุณลงในซองจดหมาย ป้ายชื่อ หรือเอกสารอื่นๆ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

ก่อนคุณเรียกใช้ชุดของซองจดหมายผ่านทางเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณอาจตรวจสอบว่าตัวเลือกเครื่องพิมพ์ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก ซองจดหมาย

  Word Ribbon Image

 2. คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลือกซองจดหมาย

 3. ในกล่องขนาด ขนาดซองจดหมาย ให้คลิกตัวเลือกซึ่งตรงกับขนาดซองจดหมายของคุณ ถ้าไม่มีตัวเลือกใดตรงกับขนาดซองจดหมายของคุณ ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของรายการ คลิก ขนาดแบบกำหนดเอง แล้วพิมพ์ขนาดซองจดหมายของคุณลงในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง

 4. คลิกแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์

  โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะแจ้ง Word ว่าให้โหลดซองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์ในทิศทางใด และข้อมูลนี้จะปรากฏขึ้นในแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย

  แท็บตัวเลือกการพิมพ์ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย

  1. วิธีป้อนจะกำหนดตำแหน่งของซองจดหมาย (ขวา กลาง ซ้าย) และด้านตามแนวยาวหรือด้านตามแนวกว้างที่จะถูกป้อนลงในเครื่องพิมพ์

  2. ซองจดหมายสามารถหงายขึ้นหรือคว่ำลง ด้านหงายคือด้านที่จะพิมพ์ที่อยู่

  3. ถ้าครั้งแรกป้อนซองจดหมายในด้านตามแนวกว้าง อาจจำเป็นต้องหมุนซองจดหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความกลับหัวกลับหางบนหน้าซองจดหมาย

  ซองจดหมายในภาพประกอบด้านล่างถูกวางในตำแหน่งทางขวา คว่ำลง วางที่ด้านบน และกำลังป้อนด้านตามแนวกว้างลงในเครื่องพิมพ์ ตามการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบที่แสดงไว้ข้างต้น

  เครื่องพิมพ์พร้อมซองจดหมายที่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

  รูปด้านบนนั้นตัดตอนมาจาก การฝึกอบรมของ Microsoft Office

 5. โหลดซองจดหมายตามที่ระบุในกล่องโต้ตอบ

 6. คลิก ตกลง

 7. พิมพ์ข้อความทดสอบบางข้อความในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ แล้วคลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย

 8. ตรวจสอบดูว่าได้พิมพ์ซองจดหมายอย่างถูกต้อง

 9. ถ้าพิมพ์ซองจดหมายไม่ถูกต้อง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • ให้ดูรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ของคุณ (ถ้ามี) เพื่อดูวิธีการโหลดซองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์

  • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กลับไปยังแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย แล้วทำการปรับตัวเลือกการพิมพ์ สั่งพิมพ์ซองจดหมายอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณพบการกำหนดค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

สร้างและพิมพ์หรือบันทึกซองจดหมาย

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก ซองจดหมาย

  Word Ribbon Image

 2. ในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ ให้พิมพ์ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  ถ้าคุณต้องการใช้ที่อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก แทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 3. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วคลิก แบบอักษร บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งหรือใช้ที่อยู่ผู้ส่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  ถ้าคุณต้องการใช้ที่อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก แทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 5. ถ้าคุณต้องการเก็บที่อยู่ผู้ส่งสำหรับการใช้ในอนาคต แต่ไม่ต้องการใส่ลงในซองจดหมายปัจจุบัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้น

 6. ถ้าคุณใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อจากหน่วยบริการบนเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเพิ่มไปรษณียากรนั้นเข้าไปบนซองจดหมาย

  วิธีการ

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มไปรษณีย์จากเว็บ

   หากคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไปรษณีย์จากเว็บ Microsoft Word จะพร้อมพ์ให้คุณติดตั้ง และเสนอให้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Microsoft Office Online จากเว็บไซต์นั้นคุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นๆ ที่เสนอขายไปรษณีย์จากเว็บได้

  2. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก คุณสมบัติไปรษณียากรอิเล็กทรอนิกส์

 7. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการพิมพ์ซองจดหมายโดยไม่ทำการบันทึกเพื่อนำมาใช้ใหม่ ให้ใส่ซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ดังที่แสดงในกล่อง ป้อน จากนั้นคลิก พิมพ์

  2. ถ้าคุณต้องการบันทึกซองจดหมายเพื่อนำมาใช้ใหม่ ให้คลิก เพิ่มในเอกสาร แล้วคลิก ปุ่ม Microsoft Office คลิก บันทึกเป็น แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารดังกล่าว

   Word จะเพิ่มซองจดหมายดังกล่าวในเอกสารปัจจุบันเป็นหน้า 1 ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้ส่วนที่เหลือของเอกสารสำหรับการพิมพ์จดหมายที่จะถูกจัดเก็บไว้พร้อมกับซองจดหมายโดยอัตโนมัติ

   เมื่อต้องการพิมพ์ซองจดหมาย ให้ใส่ซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงในกล่อง ป้อน บนแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย คลิก เพิ่มในเอกสาร แล้วคลิก พิมพ์

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ซองจดหมายโดยไม่ต้องพิมพ์ส่วนที่เหลือของเอกสาร ให้พิมพ์ "หน้า 1" ลงในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ในส่วน ช่วงของหน้า ของกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิก หน้า แล้วพิมพ์ 1 ในกล่อง หน้า

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×