การสร้างและนำเสนอการนำเสนอแบบกำหนดเอง

ด้วยการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใน Microsoft Office PowerPoint 2007 คุณสามารถปรับใช้งานนำเสนอเดียวสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองเพื่อนำเสนอกลุ่มภาพนิ่งที่แยกอิสระจากงานนำเสนอของคุณ หรือเพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ให้กับกลุ่มภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ

ในบทความนี้

ภาพรวมของการนำเสนอแบบกำหนดเอง

สร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

เริ่มการนำเสนอแบบกำหนดเองจากภายใน Office PowerPoint 2007

ภาพรวมของการนำเสนอแบบกำหนดเอง

การนำเสนอแบบกำหนดเองมีอยู่ 2 ชนิดคือ แบบพื้นฐานและแบบที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเป็นงานนำเสนอแบบแยกต่างหากหรือเป็นงานนำเสนอที่รวมภาพนิ่งต้นฉบับบางภาพ การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเป็นวิธีการที่นำทางไปยังงานนำเสนอที่แยกต่างหากอย่างน้อยหนึ่งรายการอย่างรวดเร็ว

นำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเพื่อให้งานนำเสนอแบบแยกต่างหากกับกลุ่มอื่นๆ ในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณมีภาพนิ่งทั้งหมดห้าภาพ คุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองชื่อ "ไซต์ 1" ที่มีเพียงภาพนิ่ง 1, 3 และ 5 และคุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองรายการที่สองชื่อ "ไซต์ 2 " ที่มีเพียงภาพนิ่ง 1, 2 ,4 และ 5 เมื่อคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองจากงานนำเสนอ คุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอทั้งหมดตามลำดับเดิมได้เสมอ

การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

รูปปุ่ม ภาพนิ่งสำหรับไซต์ 1

2 ภาพนิ่งสำหรับไซต์ 2

นำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติจัดระเบียบเนื้อหาในงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองหลักเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมใหม่ของบริษัทคุณ จากนั้นคุณจะสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละแผนกภายในองค์กรและเชื่อมโยงการนำเสนอเหล่านี้จากงานนำเสนอหลักได้

การนำเสนอแบบกำหนดเอง

รูปปุ่ม  ภาพนิ่งที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

2  การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก A

  การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก B

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อสร้างภาพนิ่งของสารบัญ ภาพนิ่งของสารบัญจะนำทางให้คุณไปยังส่วนอื่นๆ ของงานนำเสนอของคุณ ดังนั้นคุณสามารถเลือกส่วนที่จะนำเสนอสู่ผู้ชมของคุณในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้

ด้านบนของหน้า

สร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่เรียงต่อเนื่องกัน ให้คลิกที่ภาพนิ่งแรก และกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งสุดท้ายที่ต้องการเลือก หากต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่ไม่เรียงต่อเนื่องกัน ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งแต่ละภาพที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมด้วยภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกชื่อของการนำเสนอในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอหลักแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่เรียงต่อเนื่องกัน ให้คลิกที่ภาพนิ่งแรก และกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งสุดท้ายที่ต้องการเลือก หากต้องการเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพที่ไม่เรียงต่อเนื่องกัน ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกภาพนิ่งแต่ละภาพที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมด้วยภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

 6. เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติจากการนำเสนอหลักไปยังการนำเสนอรอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแสดงการเชื่อมโยงหลายมิติ

 7. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 8. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในงานนำเสนอปัจจุบัน ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกชื่อของการนำเสนอในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

เริ่มการนำเสนอแบบกำหนดเองจากภายใน Office PowerPoint 2007

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ แสดงภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

 4. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการให้แสดงเป็นการนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง

 5. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×