การสร้างแม่แบบ

เมื่อคุณสร้างแม่แบบ คุณจะสร้างแฟ้ม (.potx) ที่จับภาพการกำหนดเองใดๆ ที่คุณทำกับการรวมต้นแบบสไลด์เค้าโครง และธีม คุณจะใช้แม่แบบเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่คล้ายกันในอนาคตซ้ำหลายครั้ง ขณะที่แม่แบบจะจัดเก็บข้อมูลการออกแบบที่คุณสามารถนำไปใช้กับงานนำเสนอเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหาบนภาพนิ่งทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแม่แบบ

แม่แบบนี้มีเนื้อหาของตัวยึด เช่น "ชื่อนักเรียน" "ชื่อโรงเรียน" และอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการจัดรูปแบบ สี พื้นหลัง และแอตทริบิวต์เค้าโครงที่ทำให้เป็นใบประกาศนียบัตรรางวัลสำหรับผู้เข้าเรียน

แม่แบบแต่ละแม่แบบมีต้นแบบภาพนิ่งที่ต้องมีเค้าโครงอย่างน้อยหนึ่งเค้าโครง (แต่อาจมีได้มากกว่าหนึ่งเค้าโครง) เพื่อให้คุณใช้ในงานนำเสนอ

ในขณะที่แม่แบบก่อนหน้านี้ถูกสร้างโดยนักออกแบบ คุณจะสามารถสร้างแม่แบบได้เช่นกันโดยการสร้างอย่างน้อยหนึ่งต้นแบบ เพิ่มเค้าโครง จากนั้นนำชุดรูปแบบไปใช้

เมื่อต้องการสร้างแม่แบบ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการใช้ต้นแบบภาพนิ่งเริ่มต้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ถ้าคุณต้องการเพิ่มต้นแบบภาพนิ่งอื่น หรือสร้างต้นแบบภาพนิ่งใหม่ ให้ดู เพิ่มต้นแบบภาพนิ่ง

  2. นำเค้าโครงไปใช้โดยใช้เค้าโครงมาตรฐานที่สร้างลงใน Office PowerPoint 2007 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการกำหนดเค้าโครงของคุณเอง ให้ดู เพิ่มเค้าโครง

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครง ให้ดูที่ภาพรวมของเค้าโครง

  3. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก บันทึกเป็น

  4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม หรือไม่ต้องพิมพ์เพื่อยอมรับชื่อแฟ้มที่แนะนำ

  5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ PowerPoint จากนั้นคลิก บันทึก

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา