การสร้างแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก แฟ้มข้อมูลที่จำเป็นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจสร้างแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกรายการที่เก็บถาวรไว้ใน แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) อื่นได้ คุณยังอาจเก็บโครงการต่างๆ ไว้ในแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ของโครงการนั้นๆ ได้ด้วย

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ตามปกติแล้วแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) จะไม่จำเป็นเนื่องจากรายการของคุณจะถูกส่งไปยังและบันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange อย่างไรก็ตาม บัญชีผู้ใช้ Exchange จะรวมหน้าที่การใช้งานใน Outlook ไว้ด้วยเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับข้อความของคุณได้แม้ในขณะที่การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่พร้อมใช้งาน คุณลักษณะนี้จะใช้แฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) พิเศษซึ่งใช้ในการเก็บสำเนาของบัญชีผู้ใช้ Exchange ที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกัน

เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Outlook 2010 จะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ Documents\Outlook Files ถ้าคุณใช้ Windows XP อยู่ แฟ้มเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ My Documents\Outlook Files

ความแตกต่างหลักระหว่างแฟ้มข้อมูล Outlook ทั้งสองชนิดมีดังนี้

  • แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 และ Internet Message Access Protocol (IMAP) นอกจากนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างการเก็บถาวรหรือแฟ้มสำรองของโฟลเดอร์และรายการต่างๆ ของ Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ Exchange คุณจะต้องสร้างและใช้แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) เพิ่มเติม

  • แฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange และได้เลือกที่จะทำงานแบบออฟไลน์ หรือคุณใช้โหมด Cached Exchange เท่านั้น ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องสำรองแฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) คุณสามารถสร้างแฟ้ม .ost ใหม่จากข้อมูลที่บันทึกอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างรายการ ชี้ไปที่ รายการเพิ่มเติม แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook

  2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างหรือเปิดแฟ้มข้อมูล Outlook ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางของ Outlook แล้วคลิก ตกลง

  3. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แฟ้มข้อมูลจะไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เมื่อต้องการเพิ่มรหัสผ่านให้กับแฟ้มข้อมูลของคุณ ภายใต้ รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ในกล่องข้อความ รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน

    สิ่งสำคัญ: Microsoft ISP หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านของคุณได้ และไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนเนื้อหาของแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ได้ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×