การสร้างแผนภูมิ

Microsoft Office Excel 2007 จะไม่มีตัวช่วยสร้างแผนภูมิให้อีกต่อไป แทนที่จะใช้ตัวช่วย คุณสามารถสร้างแผนภูมิแบบพื้นฐานได้ โดยการคลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการบนส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent Ribbon เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดที่คุณต้องการ คุณสามารถทำขั้นตอนต่อๆ ไปของกระบวนการทีละขั้นได้ ดังต่อไปนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ศึกษาเกี่ยวกับแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหรือเอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออก

ขั้นตอนที่ 4: แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 5: แสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตารางในแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบ

ศึกษาเกี่ยวกับแผนภูมิ

แผนภูมิใช้ในการแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิกเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิใน Excel คุณสามารถเริ่มได้โดยการป้อนข้อมูลตัวเลขสำหรับแผนภูมิลงในเวิร์กชีต จากนั้นคุณสามารถลงจุดข้อมูลลงในแผนภูมิโดยการเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้จาก Office Fluent Ribbon (แท็บ แทรก กลุ่ม แผนภูมิ )

ข้อมูลเวิร์กชีตและแผนภูมิ

1. ข้อมูลแผ่นงาน

2. แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลแผ่นงาน

Excel สนับสนุนชนิดแผนภูมหลายชนิดเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลในวิธีต่างๆ ที่สื่อความหมายต่อผู้ชมของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกจากชนิดแผนภูมิที่หลากหลาย (เช่น แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม) และชนิดย่อยของแผนภูมินั้น (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแผนภูมิวงกลมสามมิติ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิผสมได้โดยใช้ชนิดแผนภูมิมากกว่าหนึ่งชนิดในแผนภูมิของคุณ

แผนภูมิผสม

ตัวอย่างของแผนภูมิผสมที่ใช้ชนิดแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถเลือกใน Excel ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มี

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

แผนภูมิมีองค์ประกอบมากมาย องค์ประกอบเหล่านี้บางอย่างแสดงขึ้นมาโดยเริ่มต้น บางอย่างสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงองค์ประกอบแผนภูมิได้โดยการย้ายองค์ประกอบไปที่ตำแหน่งอื่นในแผนภูมิ ปรับขนาด หรือโดยการเปลี่ยนรูปแบบ และคุณสามารถเอาองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณไม่ต้องการแสดงออกได้

แผนภูมิและองค์ประกอบของแผนภูมิ

1. พื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

2. พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ

3. จุดข้อมูล ของชุดข้อมูลที่ลงจุดในแผนภูมิ

4. แกนแนวนอน (ประเภท) และแนวตั้ง (ค่า) ซึ่งมีการลงจุดข้อมูลตามแกนลงในแผนภูมิ

5. คำอธิบายแผนภูมิ

6. ชื่อเรื่องในแผนภูมิของแผนภูมิและของแกน ที่คุณสามารถใช้ในแผนภูมิ

7. ป้ายชื่อข้อมูล ที่คุณสามารถใช้ในการระบุรายละเอียดของจุดข้อมูลในชุดข้อมูล

การปรับเปลี่ยนแผนภูมิแบบพื้นฐานให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หลังจากคุณได้สร้างแผนภูมิแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ ของแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงแกน เพิ่มชื่อแผนภูมิ ย้ายหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ หรือแสดงองค์ประกอบเพิ่มเติมของแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถ

 • เปลี่ยนแปลงการแสดงแกนของแผนภูมิ    คุณสามารถระบุมาตราส่วนของแกนและปรับช่วงระหว่างค่าหรือประเภทที่แสดงได้ เมื่อต้องการให้แผนภูมิของคุณอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายขีดและป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนลงในแกน และระบุช่วงที่เครื่องหมายขีดปรากฏได้ด้วย

 • เพิ่มชื่อและป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ    เมื่อต้องการอธิบายข้อมูลที่ปรากฏในแผนภูมิให้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิ ชื่อแกน และป้ายชื่อข้อมูลได้

 • เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล     คุณสามารถแสดงหรือซ่อน คำอธิบายแผนภูมิ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิได้ ในบางแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงตารางข้อมูลที่แสดงคีย์คำอธิบายแผนภูมิ รวมทั้งค่าต่างๆ ที่แสดงในแผนภูมิได้

 • นำตัวเลือกแบบพิเศษไปใช้กับแผนภูมิแต่ละชนิด    เส้นพิเศษ (เช่น เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุดและเส้นแนวโน้ม), แถบ (เช่น แถบขึ้น-ลงและแถบค่าคลาดเคลื่อน), ตัวแสดงข้อมูล และตัวเลือกอื่นๆ จะสามารถใช้ได้ในชนิดแผนภูมิที่แตกต่างกัน

การใช้เค้าโครงแผนภูมิและลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงแผนภูมิและลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel มีเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์จำนวนมากให้คุณสามารถเลือกใช้ได้ แต่คุณสามารถปรับเค้าโครงหรือลักษณะอย่างละเอียดได้อีกถ้าจำเป็นด้วยการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละอย่างด้วยตนเอง เช่น พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด ชุดข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณนำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ชุดองค์ประกอบแผนภูมิบางชุด (เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบายแผนภูมิ ตารางข้อมูล หรือป้ายชื่อข้อมูล) จะถูกแสดงโดยใช้การจัดเรียงเฉพาะแบบในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่หลากหลายที่มีให้ในแผนภูมิแต่ละชนิด

เมื่อคุณนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตามธีมเอกสารที่คุณใช้ เพื่อให้แผนภูมิของคุณเข้ากับสีของธีม (ชุดสี), ฟอนต์ของธีม (ชุดของแบบอักษรหัวเรื่องและเนื้อความ) และเอฟเฟ็กต์ของธีม (ชุดของเส้นและลักษณะพิเศษการเติม) ของหน่วยงานหรือของคุณเอง

คุณไม่สามารถสร้างเค้าโครงหรือลักษณะแผนภูมิที่เป็นของคุณเอง แต่คุณสามารถสร้างแม่แบบแผนภูมิซึ่งมีเค้าโครงแผนภูมิและการจัดรูปแบบที่คุณต้องการได้

การเพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาให้กับแผนภูมิ

นอกเหนือจากการนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แล้ว คุณยังสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละองค์ประกอบได้อย่างง่ายดาย เช่น เครื่องหมายของข้อมูล พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด และตัวเลขและข้อความในชื่อและป้ายชื่อเพื่อให้แผนภูมิของคุณมีเอกลักษณ์สะดุดตา คุณสามารถนำลักษณะรูปร่างและลักษณะอักษรศิลป์บางลักษณะมาใช้ได้ และคุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างและข้อความขององค์ประกอบแผนภูมิได้ด้วยตนเองอีกด้วย

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบ คุณสามารถ

 • เติมสีองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี พื้นผิว รูปภาพ และสีเติมไล่ระดับเพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังบางองค์ประกอบในแผนภูมิได้

 • เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี ลักษณะเส้น และน้ำหนักเส้นเพื่อเน้นองค์ประกอบแผนภูมิได้

 • เพิ่มลักษณะพิเศษให้กับองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถนำลักษณะพิเศษ เช่น การแรเงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับรูปร่างองค์ประกอบแผนภูมิได้ ซึ่งจะทำให้แผนภูมิดูสมบูรณ์ขึ้น

 • จัดรูปแบบข้อความและตัวเลข    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขในชื่อ ป้ายชื่อ และกล่องข้อความบนแผนภูมิ เหมือนกับที่คุณทำกับข้อความและตัวเลขบนแผ่นงาน เมื่อต้องการทำให้ข้อความและตัวเลขโดดเด่นขึ้นมา คุณสามารถใช้ได้แม้กระทั่งลักษณะอักษรศิลป์

การนำแผนภูมิมาใช้ใหม่โดยการสร้างแม่แบบแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการนำแผนภูมิที่คุณกำหนดเองมาใช้ใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ คณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นแม่แบบแผนภูมิ (*.crtx) ลงในโฟลเดอร์แม่แบบแผนภูมิ จากนั้นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถนำแม่แบบแผนภูมิไปใช้เหมือนกับที่คุณนำชนิดแผนภูมิที่มีอยู่แล้วภายในอื่นๆ ไปใช้ ในความเป็นจริง แม่แบบแผนภูมิคือชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเอง   คุณจึงสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ได้ ถ้าคุณใช้แม่แบบแผนภูมิอันหนึ่งอันใดบ่อยๆ คุณสามารถบันทึกแม่แบบแผนภูมินั้นให้เป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้นได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ เช่นแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิแท่ง คุณสามารถลงจุดข้อมูลที่คุณจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์บนเวิร์กชีตลงในแผนภูมิได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแผ่นงาน ให้จัดเรียงข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ

  ข้อมูลสามารถจัดเรียงได้ในรูปของแถวและคอลัมน์   ทั้งนี้ Excel จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลลงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

สำหรับชนิดแผนภูมินี้

จัดเรียงข้อมูล

แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นผิว หรือแผนภูมิเรดาร์

ในคอลัมน์หรือแถว เช่น

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

หรือ

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท

สำหรับ ชุดข้อมูลหนึ่งชุด ให้จัดเรียงข้อมูลในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว และจัดเรียงป้ายชื่อข้อมูลในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว เช่น

A

1

B

2

C

3

หรือ

A

B

C

1

2

3

สำหรับชุดข้อมูลหลายชุด ให้จัดเรียงข้อมูลในหลายคอลัมน์หรือหลายแถว และจัดเรียงป้ายชื่อข้อมูลในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว เช่น

A

1

2

B

3

4

C

5

6

หรือ

A

B

C

1

2

3

4

5

6

แผนภูมิ XY (กระจาย) หรือ แผนภูมิฟอง

จัดเรียงในคอลัมน์ โดยวางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่ตรงกันและค่าของขนาดฟองในคอลัมน์ที่ติดกัน ดังนี้

X

Y

ขนาดฟอง

1

2

3

4

5

6

แผนภูมิหุ้น

ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ โดยใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ

ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าปิด

เช่น

วันที่

สูง

ต่ำ

ปิด

1/1/2002

46.125

42

44.063

หรือ

วันที่

1/1/2002

สูง

46.125

ต่ำ

42

ปิด

44.063

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะใช้สำหรับแผนภูมิ

  เคล็ดลับ   ถ้าคุณเลือกเพียงหนึ่งเซลล์ Excel จะลงจุดเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อมูลที่อยู่ถัดจากเซลล์นั้นลงในแผนภูมิให้โดยอัตโนมัติ ถ้าเซลล์ที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิไม่อยู่ในช่วงที่ต่อเนื่องกัน คุณสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงที่ไม่ได้อยู่ติดกันได้ตราบใดที่ส่วนที่เลือกมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม คุณยังสามารถซ่อนแถวหรือคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการลงจุดในแผนภูมิได้อีกด้วย

  วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงเซลล์ขนาดใหญ่

  ให้คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

  เซลล์ทั้งหมดในแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ   ถ้าแผ่นงานมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกแผ่นงานทั้งแผ่น

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ   คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

  เวิร์กชีตที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ   ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์ที่ใช้งานล่าสุด การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ

  เซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในแผ่นงาน (มุมขวาล่าง)

  เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  ไปที่เซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์มากหรือน้อยกว่าส่วนที่เลือกที่ใช้งานอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน และเซลล์ที่คุณคลิกกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกชนิดแผนภูมิ แล้วคลิกชนิดย่อยแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มี ให้คลิกชนิดแผนภูมิหนึ่ง แล้วคลิก ชนิดแผนภูมิทั้งหมด เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ คลิกลูกศรต่างๆ เพื่อเลื่อนดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มี ตลอดจนชนิดย่อยแผนภูมิ จากนั้น คลิกเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

   เคล็ดลับ   คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อชนิดแผนภูมิเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชนิดแผนภูมิหรือชนิดย่อยของแผนภูมิใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มี

 3. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แผนภูมิจะถูกวางบนแผ่นงานเป็นแผนภูมิที่ฝัง ถ้าคุณต้องการวางแผนภูมิในแผ่นงานแผนภูมิแยกต่างหาก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแผนภูมินั้นได้ โดยทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแผนภูมิฝังตัวเพื่อเลือกแผนภูมินั้น

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก ย้ายแผนภูมิ

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. ภายใต้ เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิในแผ่นงานแผนภูมิ ให้คลิก แผ่นงานใหม่

    เคล็ดลับ   ถ้าคุณต้องการแทนที่ชื่อที่แนะนำสำหรับแผนภูมิ คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่ลงในช่อง แผ่นงานใหม่ ได้

   • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิเป็นแผนภูมิฝังตัวในแผ่นงาน ให้คลิก เป็นวัตถุใน แล้วคลิกแผ่นงานในช่อง เป็นวัตถุใน

 4. Excel จะกำหนดชื่อให้กับแผนภูมิโดยอัตโนมัติ เช่น แผนภูมิ1 ถ้าแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิแรกที่คุณสร้างในแผ่นงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของแผนภูมิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกแผนภูมิ

  2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิกกล่องข้อความ ชื่อแผนภูมิ

   เคล็ดลับ   หากจำเป็น คลิกไอคอน คุณสมบัติ ในกลุ่ม คุณสมบัติ เพื่อขยายกลุ่ม

  3. พิมพ์ชื่อใหม่

  4. กด ENTER

หมายเหตุ   

 • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่สร้างจากชนิดแผนภูมิเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ จากนั้น กด ALT+F1 หรือ F11 เมื่อคุณกด ALT+F1 แผนภูมิจะแสดงในรูปของแผนภูมิฝังตัว หรือเมื่อคุณกด F11 แผนภูมิจะแสดงในแผ่นงานแผนภูมิอีกแผ่นหนึ่ง

 • เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ Excel จะกำหนดการวางแนวของชุดข้อมูลโดยขึ้นกับจำนวนของแถว หรือคอลัมน์ในแผ่นงานที่รวมอยู่ในแผนภูมิ หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการลงจุดแถวหรือคอลัมน์ของแผ่นงานในแผนภูมิได้โดยสลับแถวเป็นคอลัมน์หรือในทางกลับกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลงจุดชุดข้อมูลตามแถว หรือคอลัมน์ในแผ่นงาน

 • หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของทั้งแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้แผนภูมิมีลักษณะแตกต่างออกไป หรือคุณสามารถเลือกชนิดแผนภูมิที่ต่างกันให้กับแต่ละชุดข้อมูล ซึ่งจะทำให้แผนภูมิกลายเป็นแผนภูมิผสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่

 • ถ้าคุณไม่ต้องการแผนภูมิอีกต่อไป คุณสามารถลบแผนภูมินั้นได้ โดยคลิกที่แผนภูมิเพื่อทำการเลือก แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของแผนภูมิ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของแผนภูมิได้ทันที แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิหรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel ได้จัดเตรียมเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือเค้าโครงด่วนและลักษณะด่วน) ที่มีประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ แต่คุณก็ยังสามารถกำหนดเค้าโครงหรือลักษณะเองได้ตามต้องการโดยการเปลี่ยนเค้าโครงและรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละองค์ประกอบด้วยตนเอง

เลือกเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้เค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  เคล็ดลับ   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิกเค้าโครงแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ   เมื่อขนาดหน้าต่าง Excel ถูกลดลง เค้าโครงแผนภูมิจะมีพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี เค้าโครงด่วน ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูเค้าโครงที่มีพร้อมให้ใช้งานทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ โดยใช้ลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  เคล็ดลับ   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ ให้คลิกลักษณะแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ   เมื่อขนาดหน้าต่าง Excel ถูกลดลง ลักษณะแผนภูมิจะมีพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี ลักษณะด่วนของแผนภูมิ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกแผนภูมิหรือประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนเค้าโครง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดง เครื่องมือแผนภูมิ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อแกน หรือ พื้นหลัง ให้คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้น คลิกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันบน Ribbon ของ Excel

  รูป Ribbon ของ Excel

  รูป Ribbon ของ Excel

หมายเหตุ   ตัวเลือกเค้าโครงที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกทั้งแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับชุดข้อมูลทั้งหมด ถ้าคุณเลือกจุดข้อมูลเดียว ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่เลือกเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกแผนภูมิหรือองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนลักษณะ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิเพื่อแสดง เครื่องมือแผนภูมิ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. เคล็ดลับ   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกใดๆ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบรูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ หรือคลิก เติมสีรูปร่างเส้นกรอบรูปร่าง หรือ ลักษณะพิเศษรูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกโดยใช้อักษรศิลป์ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ หรือคลิก สีเติมข้อความเส้นกรอบข้อความ หรือ ลักษณะพิเศษข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ   หลังจากที่คุณนำลักษณะอักษรศิลป์ไปใช้ คุณจะไม่สามารถเอารูปแบบอักษรศิลป์ออกได้ ถ้าคุณไม่ต้องการลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณนำไปใช้ คุณสามารถเลือกลักษณะอักษรศิลป์อื่นได้ หรือคุณสามารถคลิก เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อกลับไปสู่รูปแบบข้อความก่อนหน้านี้ได้

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบธรรมดาเพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ คุณสามารถคลิกขวาหรือเลือกข้อความแล้วคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร)

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหรือเอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออก

เมื่อต้องการให้แผนภูมิเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องในแผนภูมิ เช่น ชื่อแผนภูมิและชื่อแกน ตามปกติจะมีชื่อแกนสำหรับแกนทั้งหมดที่สามารถแสดงได้ในแผนภูมิ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิเรดาร์) มีแกนแต่ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ ชนิดแผนภูมิที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) ก็ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

คุณยังสามารถเชื่อมโยงชื่อแผนภูมิและชื่อแกนกับข้อความที่สอดคล้องกันในเซลล์เวิร์กชีตได้ด้วยการสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์เหล่านั้น ชื่อที่เชื่อมโยงจะถูกปรับปรุงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความที่สอดคล้องกันบนแผ่นงาน

เมื่อต้องการระบุชุดข้อมูลในแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลของแผนภูมิได้ ตามค่าเริ่มต้น ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงกับค่าบนแผ่นงาน และป้ายชื่อเหล่านี้จะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิก ชื่อวางซ้อนกึ่งกลาง หรือ เหนือแผนภูมิ

 4. ในกล่องข้อความ ชื่อแผนภูมิ ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใส่ตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  เคล็ดลับ   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร) ได้อีกด้วย เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มชื่อแกน

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแกน

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนนอน (ประเภท) ปฐมภูมิ ให้คลิก ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ   ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนตั้ง (ค่า) ปฐมภูมิ ให้คลิก ชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ   ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อให้กับแกนลึก (ชุดข้อมูล) ให้คลิก ชื่อแกนลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ   ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

 4. ในกล่องข้อความ ชื่อแกน ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการใส่ตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วคลิกที่ตัวเลือกรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  เคล็ดลับ   คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร) ได้อีกด้วย เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่องทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแกน จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ  

  • ถ้าคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิชนิดอื่นที่ไม่สนับสนุนชื่อแกน (เช่น แผนภูมิวงกลม) ชื่อแกนจะไม่ถูกแสดงอีกต่อไป ชื่อจะถูกแสดงอีกครั้งเมื่อคุณสลับกลับไปยังชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนชื่อแกน

  • ชื่อแกนที่แสดงสำหรับแกนทุติยภูมิจะสูญหายไปเมื่อคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกนทุติยภูมิ

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงชื่อไปยังเซลล์บนแผ่นงาน

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเซลล์บนแผ่นงาน

 2. บนแผ่นงาน ให้คลิกในแถบสูตรแล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์แผ่นงานที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

  เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์แผ่นงานในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อแผ่นงาน ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 4. กด ENTER

ด้านบนของหน้า

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูล

 1. ในแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้กับจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลทั้งหมด ให้คลิกพื้นที่แผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้จุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลหนึ่ง ให้คลิกที่ใดก็ได้ในชุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลจุดเดียวในชุดข้อมูลหนึ่ง ให้คลิกชุดข้อมูลที่มีจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้วคลิกจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ   ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลที่มีจะต่างกัน ขึ้นกับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้

เคล็ดลับ   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนรายการป้ายชื่อข้อมูลหรือวิธีเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูล ให้ดูที่ การเพิ่มและการเอาป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิออก

ด้านบนของหน้า

เอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออกจากแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิออก ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแกนออก ให้คลิก ชื่อแกน แล้วคลิก ชนิดของชื่อแกนที่คุณต้องการออก จากนั้นคลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อข้อมูลออก ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล จากนั้นคลิก ไม่มี

   รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออกอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่ชื่อหรือป้ายชื่อนั้น แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิจะปรากฏขึ้น แต่คุณสามารถซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิได้หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก คำอธิบายแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิก ไม่มี

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเอาคำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาที่คำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกตัวเลือกการแสดงผลที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ   เมื่อคุณคลิกตัวเลือกการแสดงผลตัวใดตัวหนึ่ง คำอธิบายแผนภูมิจะเคลื่อนย้ายและพื้นที่การลงจุดจะปรับเพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงผลที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ   โดยค่าเริ่มต้น คำอธิบายแผนภูมิจะไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ ถ้าคุณมีเนื้อที่จำกัด คุณอาจจะลดขนาดของแผนภูมิโดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ

เคล็ดลับ   เมื่อแผนภูมิมีการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนข้อความคำอธิบายแผนภูมิแต่ละข้อความได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 5: แสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตารางในแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ แกนปฐมภูมิจะแสดงขึ้นสำหรับชนิดแผนภูมิส่วนใหญ่ ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการแสดงแกนได้ตามต้องการ เมื่อคุณเพิ่มแกน คุณสามารถระบุระดับของรายละเอียดที่คุณต้องการให้แกนแสดงขึ้น สำหรับแกนลึกจะแสดงขึ้นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิสามมิติ

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละชุดข้อมูล หรือเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชนิดผสมผสานกัน (ตัวอย่างเช่น ราคาและปริมาณ) คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลหนึ่งชุดขึ้นไปบนแกนตั้ง (ค่า) ทุติยภูมิได้ มาตราส่วนของแกนตั้งทุติยภูมิจะแสดงถึงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลังจากคุณเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิลงในแผนภูมิแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มแกนนอน (ประเภท) ทุติยภูมิซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟองได้

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิอ่านง่าย คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเส้นตารางแผนภูมิในแนวนอนและแนวตั้งได้ ซึ่งเป็นเส้นที่ต่อมาจากแกนแนวนอนและแนวตั้งใดๆ ลากผ่านพื้นที่การลงจุดของแผนภูมิ

แสดงหรือซ่อนแกนปฐมภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ หรือให้ทำดังนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการองค์ประกอบของแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. คลิก ตัวเลือกชุดข้อมูล ถ้าไม่ได้เลือกไว้ จากนั้น ภายใต้ ลงจุดชุดข้อมูลบน ให้คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ปิด

 4. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการแสดงแกนตั้งทุติยภูมิ ให้คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแยกแยะแกนตั้งทุติยภูมิให้เห็นชัด คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิสำหรับชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลหนึ่งชุดให้เป็นแผนภูมิเส้น

 6. เมื่อต้องการแสดงแกนนอนทุติยภูมิ ให้คลิก แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ   ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะหลังจากที่คุณแสดงแกนตั้งทุติยภูมิแล้วเท่านั้น

 7. เมื่อต้องการซ่อนแกนทุติยภูมิ ให้คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ หรือ แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิก ไม่มี

  เคล็ดลับ   คุณยังสามารถคลิกแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE ได้

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตารางในแผนภูมิ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางแนวนอนลงในแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวนอน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวนอน ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางแนวตั้งลงในแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวตั้ง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวตั้ง ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวเลือกนี้จะมีเฉพาะเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

  • เมื่อต้องการซ่อนเส้นตารางลึก ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวนอนเส้นตารางหลักแนวตั้ง หรือ เส้นตารางลึก (บนแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี ถ้าแผนภูมิมีแกนทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวนอน หรือ เส้นตารางรองแนวตั้ง แล้วคลิก ไม่มี

  • เมื่อต้องการเอาเส้นตารางในแผนภูมิออกอย่างรวดเร็ว ให้เลือกเส้นตาราง แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

คุณสามารถย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งใดๆ ก็ตามบนเวิร์กชีต หรือไปยังแผ่นงานใหม่หรือแผ่นงานที่มีอยู่แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิเพื่อให้มีขนาดพอดีกับความต้องการได้

ย้ายแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับขนาดของแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จัดการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

 • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

  รูป Ribbon ของ Outlook

เคล็ดลับ   สำหรับตัวเลือกการปรับขนาดเพิ่มเติม บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ในกล่องโต้ตอบ ขนาดและคุณสมบัติ บนแท็บ ขนาด คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดขนาด การหมุน หรือมาตราส่วนของแผนภูมิได้ และบนแท็บ คุณสมบัติ คุณสามารถระบุให้แผนภูมิย้ายหรือกำหนดขนาดไปกับเซลล์บนแผ่นงานได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบ

หากคุณต้องการสร้างอีกแผนภูมิหนึ่งให้เหมือนกับที่คุณเพิ่งจะสร้างขึ้น คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นๆ ที่เหมือนกันได้

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นแม่แบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ

  เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่ได้ระบุโฟลเดอร์อื่น แฟ้มแม่แบบ (.crtx) จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Charts และแม่แบบจะพร้อมใช้งานภายใต้ แม่แบบ ในทั้งกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บ แทรก กลุ่ม แผนภูมิ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ (แท็บ ออกแบบ กลุ่ม ชนิดเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำแม่แบบแผนภูมิไปใช้ ให้ดู การใช้แผนภูมิที่ใช้บ่อยซ้ำโดยใช้แม่แบบแผนภูมิ

หมายเหตุ   เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบ แม่แบบดังกล่าวจะบันทึกการจัดรูปแบบแผนภูมิและสีของแผนภูมิที่กำลังใช้อยู่ไว้ และเมื่อคุณใช้แม่แบบแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในสมุดงานอื่น แผนภูมิใหม่ก็จะใช้สีของแม่แบบแผนภูมิ — ไม่ใช่สีของชุดรูปแบบเอกสารที่ใช้กับสมุดงานในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้สีของชุดรูปแบบเอกสารแทนสีของแม่แบบแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ จากนั้นคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับลักษณะ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา