การสร้างแผนผังองค์กร

ถ้าคุณต้องการแสดงภาพประกอบความสัมพันธ์ของการรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณก็สามารถสร้างกราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรได้ เช่น แผนผังองค์กร หรือคุณสามารถใช้ Microsoft Visio เพื่อสร้างแผนผังองค์กรก็ได้ ถ้าคุณมี Visio ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมื่อใดที่ Visio เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแผนผังองค์กรของคุณ

ภาพรวมของการสร้างแผนผังองค์กร

แผนผังองค์กรนั้นโดยทางภูมิศาสตร์แล้วจะเป็นตัวแทนโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร เช่น ผู้จัดการแผนกและพนักงานที่ไม่ใช่ระดับบริหารภายในบริษัท เมื่อใช้กราฟิก SmartArt ใน Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, หรือ Microsoft Word คุณจะสามารถสร้างแผนผังองค์กรและรวมเข้าไว้ในแผ่นงาน งานนำเสนอ หรือเอกสารได้ เมื่อต้องการสร้างแผนผังองค์กรอย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณก็สามารถพิมพ์หรือวางข้อความในแผนผังองค์กรของคุณแล้วให้โปรแกรมจัดตำแหน่งและจัดเรียงข้อความให้คุณโดยอัตโนมัติได้

เมื่อคุณเพิ่มกล่องผู้ช่วยในเค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นแนบอยู่จะแสดงถึงกล่องผู้ช่วยในบานหน้าต่างข้อความ

เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างสำหรับผู้จัดการ 1 คน ผู้ใต้บังคับบัญชา 2 คน และผู้ช่วย 1 คน

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เค้าโครงลำดับชั้นอื่นๆ เพื่อสร้างแผนผังองค์กรได้ แต่กล่องผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยจะใช้งานได้กับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะปรากฏที่มีคุณภาพราวกับได้รับการออกแบบจากมืออาชีพและทำให้งานกราฟิก SmartArt ของคุณละเอียดขึ้น คุณสามารถ เปลี่ยนสีหรือนำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณได้ นอกจากนั้น คุณยังสามารถ เพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น การเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือลักษณะพิเศษสามมิติได้ ในงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถ ทำให้แผนผังองค์กรของคุณเคลื่อนไหวได้

เคล็ดลับ: คลิกหัวเรื่องด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละงาน

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรที่มี รูปภาพของบุคคลในองค์กรของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ลำดับชั้น แล้วคลิกเค้าโครงแผนผังองค์กร (เช่น แผนผังองค์กร) จากนั้นคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่องลงไป

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง แล้วจึงให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้ แต่แทรกไว้ตามหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้ แต่แทรกไว้ก่อนหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องเหนือกล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างเหนือ

   กล่องใหม่จะอยู่แทนที่ตำแหน่งของกล่องที่เลือก โดยกล่องที่เลือกและกล่องทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้กล่องใหม่จะลดระดับลงกล่องละหนึ่งระดับ

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องข้างใต้กล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

   กล่องใหม่จะถูกเพิ่มหลังกล่องอื่นๆ ในระดับเดียวกัน

  • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้คลิก เพิ่มผู้ช่วย

   กล่องผู้ช่วยจะถูกเพิ่มเหนือกล่องอื่นในระดับเดียวกันในกราฟิก SmartArt แต่จะแสดงในบานหน้าต่างข้อความโดยอยู่หลังกล่องอื่นในระดับเดียวกัน

   เพิ่มผู้ช่วย พร้อมใช้งานกับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น แต่ไม่พร้อมใช้งานกับเค้าโครงลำดับชั้น เช่น ลำดับชั้น

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องลงในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ ให้ทดลองเพิ่มรูปร่างไว้ก่อนหรือหลังรูปร่างที่เลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างใหม่ เป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด SmartArt ทั่วไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่างข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ที่ระดับรูปร่าง ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ส่วนท้ายของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่

  2. กด ENTER แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการในรูปร่างใหม่ของคุณ

  3. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้กด ENTER ขณะที่เลือกกล่องผู้ช่วยไว้ในบานหน้าต่างข้อความ

 • ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกล่องระดับบนสุดสองกล่องโดยใช้เส้นในเค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร ได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลียนแบบลักษณะดังกล่าวได้ด้วยการเพิ่มกล่องไปยังระดับบนสุดในกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ววาดเส้นเพื่อเชื่อมต่อกล่องเหล่านั้น

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง ให้คลิกกล่องที่คุณต้องการย้าย แล้วลากกล่องไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ เมื่อต้องการย้ายหรือ "เขยิบ" กล่องทีละน้อย ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์

ลบกล่อง

เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของการรายงานแบบเส้นประระหว่างสองกล่อง ให้เปลี่ยนลักษณะของเส้นระหว่างกล่องทั้งสองนั้น

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกขวาที่เส้นนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 3. คลิก สไตล์เส้น แล้วคลิก ชนิดเส้นประ ที่คุณต้องการ

เค้าโครงแบบลอยจะมีผลต่อเค้าโครงของกล่องทั้งหมดที่อยู่ใต้กล่องที่เลือก

 1. คลิกกล่องในแผนผังองค์กรที่คุณต้องการนำเค้าโครงแบบลอยไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก เค้าโครง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางกล่องทั้งหมดที่อยู่ใต้กล่องที่เลือก ให้คลิก มาตรฐาน

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยมาตรฐาน

  • เมื่อต้องการจัดกล่องที่เลือกให้อยู่กึ่งกลางเหนือกล่องข้างใต้ และจัดเรียงกล่องข้างใต้ในแนวนอนโดยมีสองกล่องในแต่ละแถว ให้คลิก ทั้งสองด้าน

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยทั้งสองด้าน

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกล่องที่เลือกให้อยู่ทางขวาของกล่องข้างใต้ และจัดกล่องที่อยู่ข้างใต้ให้ชิดซ้ายในแนวตั้ง ให้คลิก ลอยด้านซ้าย

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกล่องที่เลือกให้อยู่ทางซ้ายของกล่องข้างใต้ และจัดกล่องข้างใต้ให้ชิดขวาในแนวตั้ง ให้คลิก ลอยด้านขวา

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านขวา

คุณสามารถนำการรวมสีที่ได้รับจาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องต่างๆ ในกราฟิก SmartArt ได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. ให้คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่อง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกบานหน้าต่าง การเติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิก สี ตัวเลือกสี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านสีพื้นหลังได้มากเท่าใด ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบที่สุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสที่สุด)

ลักษณะ SmartArt คือการรวมลักษณะพิเศษต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

หมายเหตุ: 

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft PowerPoint คุณสามารถทำให้แผนผังองค์กรของคุณเคลื่อนไหวเพื่อเน้นแต่ละกล่อง แต่ละสาขา หรือแต่ละระดับของลำดับชั้นได้

 1. คลิกแผนผังองค์กรที่เป็นกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ทำให้เคลื่อนไหว แล้วคลิก ทีละสาขา

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกแผนผังองค์กรที่มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวไปยังสไลด์อื่น ภาพเคลื่อนไหวนั้นจะถูกคัดลอกด้วย

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×