การสร้างแผนผังองค์กร

ถ้าคุณต้องการแสดงภาพประกอบความสัมพันธ์ของการรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณก็สามารถสร้างกราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรได้ เช่น แผนผังองค์กร หรือคุณสามารถใช้ Microsoft Office Visio 2007 เพื่อสร้างแผนผังองค์กรก็ได้ ถ้าคุณมี Office Visio 2007 ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมื่อใดที่ Visio เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแผนผังองค์กรของคุณ

ในบทความนี้

ภาพรวมของการสร้างแผนผังองค์กร

สร้างแผนผังองค์กร

เพิ่มรูปร่างลงในแผนผังองค์กรของคุณ

เปลี่ยนเค้าโครงแขวนของแผนผังองค์กรของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนผังองค์กรของคุณ

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณ

ภาพรวมของการสร้างแผนผังองค์กร

แผนผังองค์กรนั้นโดยทางภูมิศาสตร์แล้วจะเป็นตัวแทนโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร เช่น ผู้จัดการแผนกและพนักงานที่ไม่ใช่ระดับบริหารภายในบริษัท เมื่อใช้กราฟิก SmartArt ใน Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, หรือ Microsoft Office Word 2007 คุณจะสามารถสร้างแผนผังองค์กรและรวมเข้าไว้ในแผ่นงาน งานนำเสนอ หรือเอกสารได้ เมื่อต้องการสร้างแผนผังองค์กรอย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณก็สามารถพิมพ์หรือวางข้อความในแผนผังองค์กรของคุณแล้วให้โปรแกรมจัดตำแหน่งและจัดเรียงข้อความให้คุณโดยอัตโนมัติได้

เมื่อคุณเพิ่มรูปร่างสำหรับผู้ช่วยให้กับเค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นแนบมาจะระบุรูปร่างสำหรับผู้ช่วยในบานหน้าต่างข้อความ

เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างสำหรับผู้จัดการ 1 คน ผู้ใต้บังคับบัญชา 2 คน และผู้ช่วย 1 คน

แม้ว่าคุณสามารถใช้เค้าโครงลำดับชั้นอื่นเพื่อสร้างแผนผังองค์กร รูปร่างสำหรับผู้ช่วยและเค้าโครงแขวนจะพร้อมใช้งานสำหรับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะปรากฏที่มีคุณภาพราวกับได้รับการออกแบบจากมืออาชีพและทำให้งานกราฟิก SmartArt ของคุณละเอียดขึ้น คุณสามารถ เปลี่ยนสีหรือนำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณได้ นอกจากนั้น คุณยังสามารถ เพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น การเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือลักษณะพิเศษสามมิติได้ ในงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 คุณสามารถ ทำให้แผนผังองค์กรของคุณเคลื่อนไหวได้

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนผังองค์กร

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ลำดับชั้น แล้วคลิกเค้าโครงแผนผังองค์กร (เช่น แผนผังองค์กร) จากนั้นคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการป้อนข้อความ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง 'ข้อความ' แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งหรือโปรแกรมอื่น แล้วคลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง 'ข้อความ' จากนั้นก็วางข้อความของคุณ

   ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

   1. คลิกกราฟิก SmartArt

   2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก บานหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปร่างลงในแผนผังองค์กรของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างลงไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง แล้วจึงให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกตามหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างเหนือรูปร่างที่ถูกเลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างเหนือ

   รูปร่างใหม่จะปรากฏแทนที่ตำแหน่งของรูปร่างที่เลือก แล้วรูปร่างที่เลือกและรูปร่างทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้โดยตรงจะถูกลดขั้นหนึ่งระดับในแต่ละรูปร่าง

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างใต้รูปร่างที่ถูกเลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

   รูปร่างใหม่จะถูกเพิ่มตามหลังรูปร่างอื่นในระดับเดียวกัน

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างสำหรับผู้ช่วย ให้คลิก เพิ่มผู้ช่วย

   รูปร่างสำหรับผู้ช่วยจะถูกเพิ่มเหนือรูปร่างอื่นในระดับเดียวกันในกราฟิก SmartArt แต่จะแสดงในบานหน้าต่าง 'ข้อความ' หลังจากรูปร่างอื่นในระดับเดียวกัน

   เพิ่มผู้ช่วย พร้อมใช้งานกับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น แต่ไม่พร้อมใช้งานกับเค้าโครงลำดับชั้น เช่น ลำดับชั้น

หมายเหตุ  

 • แม้ว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อรูปร่างระดับบนสุดสองรูปกับเส้นในเค้าโครงแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติได้ เช่น แผนผังองค์กร คุณสามารถเลียนแบบลักษณะนี้ได้ด้วย การเพิ่มรูปร่าง ให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น การวาดเส้น เพื่อเชื่อมต่อรูปร่าง

 • เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ในการรายงานตัวโดยใช้เส้นประเชื่อมระหว่างรูปร่าง ให้คลิกขวาที่เส้น แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด ให้คลิก ลักษณะเส้น แล้วคลิก ชนิดเส้นประ ที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง 'ข้อความ' ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง จากนั้นพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในรูปร่างใหม่ แล้วกด ENTER จากนั้นจึงเยื้องรูปร่างใหม่ แล้วกด TAB หรือถ้าจะเยื้องออก ให้กด SHIFT+TAB

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างสำหรับผู้ช่วย ให้กด ENTER ในขณะที่เลือกรูปร่างสำหรับผู้ช่วยในบานหน้าต่าง 'ข้อความ'

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงแขวนของแผนผังองค์กรของคุณ

เค้าโครงแขวนจะมีผลต่อเค้าโครงของรูปร่างทั้งหมดที่อยู่ใต้เค้าโครงที่เลือก

 1. คลิกรูปร่างในแผนผังองค์กรที่คุณต้องการนำเค้าโครงแขวนไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก เค้าโครง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  • เมื่อต้องการจัดให้รูปร่างทั้งหมดใต้รูปร่างที่เลือกอยู่กึ่งกลาง ให้คลิก มาตรฐาน

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยมาตรฐาน

  • เมื่อต้องการจัดให้รูปร่างที่เลือกเหนือรูปร่างอื่นๆ ข้างใต้อยู่กึ่งกลางและจัดเรียงรูปร่างข้างใต้ให้อยู่ในแนวนอนเดียวกับอีกสองรูปในแถวเดียวกัน ให้คลิก ทั้งสอง

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยทั้งสองด้าน

  • เมื่อต้องการจัดเรียงให้รูปร่างที่เลือกอยู่ทางขวาของรูปร่างที่อยู่ข้างใต้และจัดแนวของรูปร่างที่อยู่ข้างใต้ให้ชิดขอบซ้ายในแนวตั้ง ให้คลิก แขวนด้านซ้าย

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดเรียงให้รูปร่างที่เลือกอยู่ทางซ้ายของรูปร่างที่อยู่ข้างใต้และจัดแนวของรูปร่างที่อยู่ข้างใต้ให้ชิดขอบซ้ายในแนวตั้ง ให้คลิก แขวนด้านขวา

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านขวา

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของแผนผังองค์กรของคุณ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จากสีของธีมไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

 3. ให้คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ  เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณ

ลักษณะ SmartArt คือการรวมกันของหลายลักษณะพิเศษ เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เพื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

หมายเหตุ  

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา