การสร้างแผนผังองค์กรแบบง่าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปตัวอย่างแผนผังองค์กร

เมื่อต้องการสร้างแผนผังองค์กรแบบง่ายในสิ่งพิมพ์ คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือ วัตถุ คุณสามารถสร้างรูปร่างเพื่อแสดงถึงตำแหน่งผู้จัดการและตำแหน่งที่ต้องรายงาน เชื่อมต่อรูปร่างดังกล่าวโดยใช้เส้นเชื่อมต่อ และจัดรูปแบบรูปร่างและเส้นด้วยสีและลักษณะที่คุณต้องการ

ตั้งค่าสิ่งพิมพ์สำหรับการสร้างแผนผังองค์กรของคุณ

ก่อนที่คุณสร้างแผนภูมิของคุณ แสดงเมนูย่อยรูปร่างพื้นฐาน และConnectors เป็นลอยแถบเครื่องมือเพื่อที่คุณไม่ต้องแสดงเมนูย่อยทุกครั้งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างหรือ connector เส้น

 1. เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่มแผนผังองค์กรลงไป

 2. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ ตัวเชื่อมต่อ

 3. ลากจุดจับย้าย รูปจุดจับการย้าย ที่ด้านบนของเมนูย่อย ตัวเชื่อมต่อ ไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถดูได้ในขณะที่คุณทำงานในสิ่งพิมพ์

  เมนูย่อย ตัวเชื่อมต่อ กลายเป็นแถบเครื่องมือลอย

 4. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ รูปร่างพื้นฐาน

 5. ลากจุดจับย้าย รูปจุดจับการย้าย ที่ด้านบนของเมนูย่อย รูปร่างพื้นฐาน ไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถดูได้ในขณะที่คุณทำงานในสิ่งพิมพ์

  เมนูย่อย รูปร่างพื้นฐาน กลายเป็นแถบเครื่องมือลอย

  รูปของแถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ และแถบเครื่องมือ รูปร่างพื้นฐาน ใน Publisher

สร้างแผนผังองค์กร

ขณะนี้แถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ และ รูปร่างพื้นฐาน แสดงขึ้นแล้ว คุณจึงพร้อมที่จะสร้างแผนผังองค์กร

สร้างรูปร่าง

 1. บนแถบเครื่องมือ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการในแผนผังองค์กรของคุณ เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม แล้วคลิกสิ่งพิมพ์ที่จะแทรกรูปร่าง

 2. เปลี่ยนขนาด สี สีเติม หรือเส้นของรูปร่าง

  วิธี

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

   กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้น

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกแท็บ สีและเส้น ภายใต้ สีเติม ให้คลิกสีใหม่ในรายการ สี หรือคลิก เติมลักษณะพิเศษ เพื่อสร้างพื้นผิว ลวดลาย หรือ ไล่ระดับสี

 3. เมื่อรูปร่างมีลักษณะตามที่คุณต้องการสำหรับแผนผังของคุณ ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก คัดลอก

 4. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวัตถุ แล้วคลิก วาง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนกว่าคุณจะมีรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับแผนผังของคุณ

เชื่อมต่อรูปร่าง

การใช้แถบเครื่องมือตัวเชื่อมต่อในการสร้างแผนผังองค์กร

1.  เส้นเชื่อมต่อ

2.  จุดเชื่อมแรก

3.  จุดเชื่อมที่สอง จุดเชื่อมจะปรากฏขึ้นเป็นวงกลมสีน้ำเงินเมื่อคุณชี้ไปที่รูปร่าง

 1. บนแถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ ให้คลิกสองครั้งที่เส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการ เช่น ตัวเชื่อมต่อแบบหักมุม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เส้นเชื่อมต่อ ปุ่มยังคงมีการเลือกอยู่ในขณะที่คุณเพิ่มตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการ

 2. ชี้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแนบตัวเชื่อมต่อ เช่น ด้านล่างของรูปร่างแสดงตำแหน่งผู้จัดการสูงสุดของคุณในแผนผังองค์กร

  จุดเชื่อมปรากฏขึ้นเป็นวงกลมสีน้ำเงินเมื่อคุณชี้ไปที่รูปร่าง

 3. คลิกจุดเชื่อมแรกที่คุณต้องการ ชี้ไปที่วัตถุอื่นๆ (เช่น รูปร่างแสดงตำแหน่งที่ต้องรายงานแรกในแผนผังองค์กรของคุณ) แล้วคลิกจุดเชื่อมที่สอง

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2–4 เพื่อเพิ่มเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องการ

 5. หลังจากที่คุณเพิ่มเส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกเส้นเชื่อมต่อที่คุณเลือกบนแถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ ในขั้นตอนที่ 1 หรือกด ESC เพื่อยกเลิกการเลือกของปุ่มเส้นเชื่อมต่อ

 6. เปลี่ยนสีหรือน้ำหนักของเส้นเชื่อมต่อ

  วิธี

  1. เลือกเส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเลือกหลายตัวเชื่อมต่อ ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเส้นเชื่อมต่อแต่ละเส้น

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ สีและเส้น

  3. ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มข้อความ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่รูปร่างในแผงผังองค์กร ให้คลิกรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความภายในรูปร่าง แล้วใช้ตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ

ย้ายรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อในแผนผังองค์กร

ขณะนี้คุณได้เพิ่มรูปร่างและตัวเชื่อมต่อสำหรับแผนผังองค์กรของคุณแล้ว คุณอาจต้องการปรับแต่งรายละเอียดการวางของแต่ละชิ้น

ย้ายรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • วางตัวชี้เมาส์บนรูปร่าง เมื่อตัวชี้กลายเป็น เคอร์เซอร์การย้าย ให้ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการลากรูปร่างในแนวเส้นตรง ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากรูปร่าง

   หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการจัดชิด หนึ่งถูกเปิดใช้งาน รูปร่างอาจจัดชิดกับเส้นบอกแนว รูปร่าง หรือไม้บรรทัดหมายใกล้เคียงที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  เขยิบรูปร่าง

  • กดปุ่มลูกศรปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อย้ายรูปร่างไปในทิศทางนั้น

   วัตถุจะย้ายในระยะห่างที่ตั้งไว้ในทุกครั้งที่คุณกดแป้นลูกศร ระยะห่างเริ่มต้นของการเขยิบคือ 0.13 นิ้ว (หรือเทียบเท่าถ้าคุณใช้หน่วยวัดอื่น) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างในการเขยิบได้

   วิธี

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วจึงคลิกแท็บ แก้ไข

   2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นลูกศรย้ายวัตถุทีละ แล้วพิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการให้วัตถุย้ายเมื่อคุณเขยิบวัตถุ

  วางตำแหน่งวัตถุในหน้าอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครง

  3. ภายใต้ ตำแหน่งในหน้า ให้พิมพ์ค่าบวกสำหรับการวางวัตถุหรือกลุ่มวัตถุในแนวนอนและในแนวตั้ง

  4. คลิก ตกลง

   tip

   เมื่อคุณคลิกวัตถุ คุณสามารถดูตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุได้บนแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง

ย้ายตัวเชื่อมต่อ

 1. คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการย้าย

 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายปลายข้างหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ ให้วางตัวชี้บนปลายที่คุณต้องการย้ายจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นรูปกากบาท แล้วลากปลายและเชื่อมต่อปลายดังกล่าวกับจุดอื่น

   เมื่อต้องการแทนที่การเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้กด ALT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากปลายของตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถวางปลายในที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการบนวัตถุ แต่จะไม่มีการเชื่อมต่อปลาย

  • เมื่อต้องการดึงเส้นเชื่อมต่อทั้งเส้นออก ให้ลากเส้นที่ส่วนตรงกลาง (ไม่ใช่ที่รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีเหลือง)

ทำงานกับแผนผังองค์กรเป็นวัตถุเดียว

เมื่อแผนผังองค์กรมีลักษณะเหมือนกับที่คุณต้องการแล้ว คุณอาจต้องการจัดกลุ่มรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นวัตถุเดียว การจัดกลุ่มวัตถุช่วยให้สามารถย้ายและปรับขนาดแผนผังองค์กรทั้งหมดได้ง่ายขึ้น และช่วยหลีกเลี่ยงการย้ายรูปร่างหรือเส้นเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ

จัดกลุ่มวัตถุ

 1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิกเครื่องมือ เลือกวัตถุ Button image แล้วลากกล่องการเลือกรอบรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อในแผนผังองค์กรของคุณ

 2. ข้างใต้กล่องการเลือก ให้คลิก จัดกลุ่มวัตถุ รูปปุ่ม

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่แผนผัง คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่างและตัวเชื่อมต่อได้

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

 1. เลือกวัตถุที่จัดกลุ่มอยู่ (แผนผังองค์กร)

 2. ข้างใต้กล่องการเลือก ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ รูปปุ่ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×