การสร้างแผนที่ด้วย MapPoint และ Excel

MapPoint คืออะไร

Microsoft MapPoint คือผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อรวมแผนที่ไว้ในเอกสาร Office รวมถึงแผ่นงาน Excel โดย MapPoint จะใช้ฟังก์ชันการทำงานจำนวนมากของระบบ Microsoft Office เช่น การคัดลอกและการวาง (Microsoft MapPoint ไม่ได้รวมอยู่ใน Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เว็บไซต์ Microsoft MapPoint)

เมื่อใช้การดำเนินการคัดลอกและวาง คุณจะสามารถเพิ่มแผนที่ลงในแผ่นงานได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นที่ 1: จัดระเบียบข้อมูลของคุณเพื่อให้ได้รูปภาพที่ดีที่สุด

วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแผนที่ที่ดีคือการสรุปข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้รายงาน PivotTable เพื่อแสดงยอดขายในเดือนที่ระบุตามรหัสไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ขั้นแรกให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแมป รวมทั้งหัวเรื่อง แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอกข้อมูล

รายงาน PivotTable ที่มีคอลัมน์ของรหัสไปรษณีย์และยอดขายรวมที่เลือกไว้

ขั้นที่ 2: สร้างแผนที่ใน Microsoft MapPoint

ใน MapPoint ให้กด CTRL+V เพื่อวางข้อมูลลงในแผนที่ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนที่เปล่าหรือแผนที่ที่มีข้อมูลอื่นอยู่แล้วก็ได้ MapPoint จะจดจำข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยอัตโนมัติและเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล ให้ใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อเลือกชนิดของแผนที่ที่คุณต้องการสร้าง คอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง และการกำหนดเองอื่นๆ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก Finish

ข้อมูล Excel ที่ถูกแมปใน Microsoft MapPoint

ขั้นที่ 3: คัดลอกรูปภาพของแผนที่กลับไปยัง Excel

บนเมนู Edit ของ MapPoint ให้คลิก Copy เพื่อเลือกเฉพาะแมปที่แสดงรายละเอียด หรือคลิก Copy Map เพื่อเลือกแมปที่แสดงรายละเอียดและคำอธิบายแผนภูมิที่ปรากฏทางด้านซ้าย

สลับไปยัง Excel เปิดแผ่นงานเป้าหมาย แล้วกด CTRL+V เพื่อวางแผนที่ โดยแผนที่จะถูกวางเป็นบิตแมป

คุณยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแผนที่ได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

  1. บันทึกแผนที่ใน MapPoint

  2. ใน Excel ให้คลิก วัตถุ (กลุ่ม ข้อความ บนแท็บ แทรก)

    กลุ่ม ข้อความ บนแท็บ แทรก

  3. ในกล่องโต้ตอบ วัตถุ ให้คลิกแท็บ สร้างจากแฟ้ม

  4. เรียกดูแมปและเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับ MapPoint และการเชื่อมโยงแผนที่กับข้อมูลใน Excel ให้ดูที่ วิธีใช้ MapPoint

ดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MapPoint บนเว็บไซต์ Microsoft MapPoint

ดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รายงาน PivotTable ใน Excel 2007

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×