การสร้างเอกสารที่จะใช้โดย Word รุ่นก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสร้างเอกสารที่ส่งให้แก่บุคคลที่กำลังทำงานใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า และคุณทราบว่า พวกเขาติดตั้งMicrosoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และรูปแบบไฟล์ 2007 PowerPointคุณสามารถทำงานในโหมดMicrosoft Word 2010

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบุคคลคุณส่งเอกสารของคุณเพื่อติดตั้ง Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint ไฟล์รูป แบบ Open XML คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากัน โหมดความเข้ากันได้ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ หรือปรับปรุงในWord 2010 จะพร้อมใช้งานในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร เพื่อให้บุคคลที่กำลังใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะมีความสามารถในการแก้ไขทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว และคุณต้องการตรวจสอบว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขในรุ่นก่อนหน้า โปรดดูที่ คุณลักษณะที่มีลักษณะการทำงานแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้า

เปิดโหมดความเข้ากันได้

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ที่จะใช้ในรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเปิดโหมดความเข้ากันได้ด้วยการบันทึกแฟ้มในรูปแบบ Word 97-2003

  1. เปิดเอกสารใหม่

  2. คลิกแท็บ แฟ้ม

  3. คลิก บันทึกเป็น

  4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร Word 97-2003 การกระทำนี้จะเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเป็น .doc

  5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

  6. คลิก บันทึก

คุณลักษณะที่ทำงานต่างกันในรุ่นก่อนหน้า

ตารางเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบของเอกสารที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างและองค์ประกอบของเอกสารที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในโหมดความเข้ากันได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Microsoft Word Starter 2010 ระวังฟีเจอร์ทั้งหมดไม่แสดงรายการสำหรับWord 2010 จะได้รับการสนับสนุนใน Word Starter ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์พร้อมใช้งานใน Word Starter ดูสนับสนุนฟีเจอร์ของ Word Starter

องค์ประกอบของ Word 2010

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดใน Word 2007

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดใน Word 97-2003

รูปแบบลำดับเลขใหม่

รูปแบบลำดับเลขใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

รูปแบบลำดับเลขใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

รูปร่างและกล่องข้อความใหม่

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในรูปแบบนี้

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในรูปแบบนี้

ลักษณะพิเศษข้อความ

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร ยกเว้นว่ามีการนำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ถ้ามีการนำลักษณะพิเศษข้อความไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ลักษณะพิเศษนั้นก็จะปรากฏอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเอกสารนั้นใหม่ใน Word 2010

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร ยกเว้นว่ามีการนำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ถ้ามีการนำลักษณะพิเศษข้อความไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ลักษณะพิเศษนั้นก็จะปรากฏอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเอกสารนั้นใหม่ใน Word 2010

ข้อความแสดงแทนในตาราง

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

คุณลักษณะ OpenType

คุณลักษณะแบบอักษรใหม่จะถูกเอาออก

คุณลักษณะแบบอักษรใหม่จะถูกเอาออก

การบล็อกผู้เขียน

การบล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

การบล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

ลักษณะพิเศษอักษรศิลป์ใหม่

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหาใหม่

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่อย่างถาวร

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่อย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหา Word 2007

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ชุดรูปแบบ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นสไตล์อย่างถาวร ถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Word 2010 ในภายหลัง คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสไตล์นั้นโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ธีมได้

แบบอักษรหลัก/แบบอักษรรอง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการจัดรูปแบบคงที่อย่างถาวร ถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Word 2010 ในภายหลัง ฟอนต์หัวเรื่องและเนื้อความจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้สไตล์อื่น

การย้ายที่ติดตาม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการแทรกและการลบอย่างถาวร

แท็บ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แท็บการจัดแนวจะถูกแปลงไปเป็นแท็บดั้งเดิม

กราฟิก SmartArt

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กลายเป็นวัตถุเดี่ยวที่ไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และถูกเปิดขึ้นใหม่ใน Word 2010

แผนภูมิและไดอะแกรม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แผนภูมิและไดอะแกรมบางอันจะถูกแปลงเป็นรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากแถวที่ได้รับการสนับสนุนจะสูญหาย

วัตถุฝังตัว XML ที่เปิดอยู่

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่

แบบเอกสารสำเร็จรูป

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลบางอย่างของแบบเอกสารสำเร็จรูปและรายการข้อความอัตโนมัติอาจมีการสูญหาย

บรรณานุกรม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ข้อมูลอ้างอิง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

สมการ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กลายเป็นกราฟิกและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข้อคิดเห็น อ้างอิงท้ายเรื่องหรือเชิงอรรถใดๆ ในสมการจะสูญหายอย่างถาวรเมื่อมีการบันทึกเอกสาร

กล่องข้อความที่สัมพันธ์กัน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการวางตำแหน่งสัมบูรณ์อย่างถาวร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×