การสร้างอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก

อุปกรณ์ Office Starter ทู-โกช่วยให้คุณใช้โปรแกรม Office Starter ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ อุปกรณ์นี้คือยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่คุณกำหนดค่าโดยเรียกใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก ในขณะต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อกำหนดค่าอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและเรียกใช้โปรแกรม Office Starter ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั้นได้ไม่ว่าจะติดตั้ง Microsoft Office แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อคุณปลดอุปกรณ์ออก Office Starter จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์นั้น

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) รุ่น 32 บิต หรือ Windows 7

เมื่อต้องการสร้างอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก ให้ทำดังนี้

 1. ถ้า Excel Starter หรือ Word Starter เปิดอยู่ ให้คลิก แฟ้ม คลิก วิธีใช้ แล้วคลิก นำ Office ไปกับคุณด้วย

  ถ้า Excel Starter หรือ Word Starter ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ของ Windows คลิก โปรแกรมทั้งหมด , Microsoft Office Starter , เครื่องมือ Microsoft Office 2010 แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก 2010

 2. ถ้าคุณเรียกใช้ตัวจัดการอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก ตัวจัดการอุปกรณ์จะแสดงข้อความให้คุณทราบว่าต้องดาวน์โหลดแฟ้มจากอินเทอร์เน็ต คลิก เริ่ม เพื่อดำเนินการต่อ

 3. ต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ตยูเอสบีในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เมื่อตัวจัดการอุปกรณ์ตรวจพบอุปกรณ์ของคุณ จะแสดงอุปกรณ์นั้นไว้ในรายการ

 4. คลิกอุปกรณ์

  ตัวจัดการอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก

  หมายเหตุ: ถ้ามีพื้นที่บนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ให้ลบบางแฟ้มออก ไปยังเมนู เริ่ม (Start) ของ Windows คลิก คอมพิวเตอร์ แล้วคลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ แล้วลบแฟ้มจนกว่าจะมีพื้นที่ว่างเพียงพอ ในแถบงาน Windows ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ Microsoft Office Starter ทู-โก ถอดอุปกรณ์ แล้วต่อกลับเข้าไปเพื่อฟื้นฟูข้อมูลในตัวจัดการอุปกรณ์

 5. คลิก ติดตั้ง

 6. ต่ออุปกรณ์ของคุณค้างไว้กับคอมพิวเตอร์ในขณะที่ตัวจัดการอุปกรณ์คัดลอกแฟ้มที่จำเป็นลงไป

เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้อุปกรณ์ใหม่ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ทำดังนี้

 1. ต่ออุปกรณ์ Office Starter ทู-โก เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

 2. บนเมนู เริ่มต้น ของ Windows ให้คลิก คอมพิวเตอร์ แล้วคลิกอุปกรณ์

 3. คลิก Office.exe จากนั้นคลิกโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้ ซึ่งได้แก่ Word Starter หรือ Excel Starter

  คำเตือน: ห้ามถอดอุปกรณ์ออกในขณะที่ Office Starter กำลังทำงานอยู่ ถ้าถอดอุปกรณ์ Office Starter ทู-โกออกในขณะที่ Office Starter กำลังทำงานอยู่ โปรแกรม Office Starter จะปิดลง และข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกจะสูญหาย

 4. ในขณะที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อจัดเก็บแฟ้มไว้นั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเหลือไว้อย่างน้อยห้าเมกะไบต์ (5 MB) สำหรับการตั้งค่า Office Starter ของคุณที่จะบันทึก การตั้งค่ารวมถึงการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล เช่น พจนานุกรมและแผนชุดสีแบบกำหนดเองของคุณ นอกจากนี้ให้เหลือพื้นที่ว่างไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรับการปรับปรุงพื้นหลังสำหรับ Office Starter ทู-โก ซึ่งดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต

 5. เมื่อคุณใช้ Office Starter เสร็จแล้ว ให้ปิดโปรแกรม และปิด Microsoft Office Starter ทู-โก

  Office Starter ทู-โกยังคงใช้ได้ในแถบงาน Windows

  หมายเหตุ    คุณสามารถเปิด Office Starter ขึ้นอีกครั้งในขณะต่ออุปกรณ์เข้าโดยคลิกขวาที่ Office Starter ทู-โก ในแถบงาน จากนั้นให้คลิก เปิด

 6. คลิกขวาที่ Office Starter ทู-โก ในแถบงาน แล้วคลิก ปิด จากนั้นคลิก เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย ในแถบงาน แล้วคลิกอุปกรณ์

  Windows จะบอกคุณว่าถอดอุปกรณ์ได้โดยปลอดภัยหรือไม่ คุณอาจต้องปิดโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ เช่น ถ้าอุปกรณ์ถูกแสดงไว้ใน Windows Explorer ให้ปิด Windows Explorer จากนั้นลองใช้โปรแกรม เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย อีกครั้ง

 7. ถอดอุปกรณ์เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ คุณสามารถนำ Office Starter ไปกับคุณด้วย ไม่ได้ติดตั้ง Office Starter ไว้บนคอมพิวเตอร์

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×