การสร้างหรือเพิ่มที่ติดต่อ

โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ในโปรแกรม Outlook คือตำแหน่งที่คุณสามารถจัดระเบียบและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย ที่ติดต่ออาจมีแค่ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือจะรวมข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ รูปภาพ วันเกิด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ติดต่อรายนั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

การสร้างที่ติดต่อ

สร้างที่ติดต่อโดยยึดตามที่ติดต่อที่มีอยู่แล้ว

สร้างที่ติดต่อโดยยึดตามผู้ส่งของข้อความอีเมลที่คุณได้รับ

สร้างที่ติดต่อจากนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

สร้างที่ติดต่อในโฟลเดอร์สาธารณะ

การสร้างที่ติดต่อ

 1. ใน ที่ติดต่อ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างที่ติดต่อ

  คำสั่ง สร้างที่ติดต่อ บน Ribbon

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด CTRL+SHIFT+C

 1. ใส่ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการรวมไว้สำหรับที่ติดต่อ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใส่ข้อมูลที่ติดต่อให้เสร็จสมบูรณ์     บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  • เมื่อต้องการบันทึกที่ติดต่อนี้และเริ่มรายการอื่น     คลิก บันทึกแล้วสร้าง

  • เมื่อต้องการบันทึกและใส่ที่ติดต่ออื่นจากบริษัทหรือที่อยู่เดียวกัน     คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก บันทึกแล้วสร้าง จากนั้นคลิก ที่ติดต่อจากบริษัทเดียวกัน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการใส่รายการหลายรายการสำหรับเขตข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่มากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล

   • เมื่อต้องการเพิ่มรูปถ่ายของที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกไอคอนรูปถ่าย หรือบนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เพิ่มรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อโดยยึดตามที่ติดต่อที่มีอยู่แล้ว

เมื่อคุณต้องการสร้างที่ติดต่อจำนวนมากที่มีข้อมูลเหมือนกัน เช่น ชื่อบริษัทและที่อยู่บริษัท คุณสามารถคัดลอกที่ติดต่อที่มีอยู่แล้ว จากนั้นเปลี่ยนสำเนาที่ติดต่อให้รวมข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อเพิ่มเติม

 1. ใน ที่ติดต่อ คลิกขวาที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้วคลิก คัดลอก

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการทำซ้ำที่ติดต่อ ให้กด CTRL+C เพื่อคัดลอก แล้วกด CTRL+V เพื่อสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 1. คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อใหม่เพื่อเปิด แล้วแก้ไขข้อมูล

ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อโดยยึดตามผู้ส่งของข้อความอีเมลที่คุณได้รับ

คุณสามารถสร้างที่ติดต่อ Outlook ของบุคคลที่เคยส่งข้อความอีเมลถึงคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. เปิดหรือแสดงตัวอย่างข้อความอีเมลที่มีชื่อที่คุณต้องการเพิ่มในรายการที่ติดต่อของคุณ

คลิกขวาที่ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่มในที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อจากนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ใช้ Outlook คนอื่นๆ อาจรวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อความอีเมล เมื่อคุณบันทึกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่มีในนามบัตรจะถูกใช้ในการสร้างที่ติดต่อ Outlook

 1. ในข้อความที่เปิดอยู่ คลิกขวาที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือแฟ้ม .vcf ที่แนบมาด้วยในส่วนหัวข้อความ จากนั้น คลิก เพิ่มในที่ติดต่อ

 2. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ

 3. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

หากคุณมีที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือก เพิ่มที่ติดต่อใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ที่ติดต่อสองรายการมีชื่อเดียวกัน

คลิก ปรับปรุงข้อมูล ในรายการที่ติดต่อที่ซ้ำกัน คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อที่คุณต้องการปรับปรุงด้วยข้อมูลนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อในโฟลเดอร์สาธารณะ

คุณลักษณะนี้จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ที่ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณได้ตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะไว้

 1. เปิดโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อ

  ฉันจะค้นหาโฟลเดอร์สาธารณะได้อย่างไร

  ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์สาธารณะในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ ปุ่ม รายการโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างนำทาง และค้นหาโฟลเดอร์ โฟลเดอร์สาธารณะ – ชื่อผู้ใช้

  • คลิกในกล่อง การค้นหาที่ติดต่อ จากนั้นบนแท็บ ค้นหา ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก เครื่องมือค้นหา แล้วคลิก ค้นหาโฟลเดอร์สาธารณะ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างรายการ แล้วคลิก ที่ติดต่อ

 3. ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้สำหรับที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: 

  1. เมื่อต้องการใส่รายการหลายรายการสำหรับเขตข้อมูล เช่น ชนิดหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่มากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล

 4. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×