การสร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้าง สูตร เพื่อคำนวณค่าในเวิร์กชีตของคุณได้โดยใช้ ฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น ทั้งสูตร =SUM(A1:A2) และ SUM(A1,A2) ใช้ฟังก์ชัน SUM ในการบวกค่าในเซลล์ A1 และ A2 เหมือนกัน สูตรจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร

 2. เมื่อต้องการเริ่มต้นสูตรด้วยฟังก์ชัน ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน รูปปุ่ม บนแถบสูตร รูปปุ่ม

  Excel จะแทรกเครื่องหมายเท่ากับ (=) ให้คุณ

 3. ในกล่อง หรือเลือกประเภท ให้เลือก ทั้งหมด

  ถ้าคุณคุ้นเคยกับประเภทของฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกประเภทได้ด้วย

  ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้ฟังก์ชันใด คุณสามารถพิมพ์คำถามซึ่งอธิบายสิ่งที่คุณต้องการทำในกล่อง ค้นหาฟังก์ชัน (ตัวอย่าง เช่น "บวกตัวเลข" จะส่งกลับฟังก์ชัน SUM )

  เคล็ดลับ: สำหรับรายการฟังก์ชันที่ใช้ได้ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร) หรือฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

 4. ในกล่อง เลือกฟังก์ชัน ให้เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องอาร์กิวเมนต์ที่ใช้แสดงฟังก์ชันที่คุณเลือกไว้ ให้ใส่ค่า สตริงข้อความ หรือการอ้างอิงเซลล์ที่คุณต้องการ

  แทนที่จะพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิงได้ คลิก รูปปุ่ม เพื่อย่อกล่องโต้ตอบให้เล็กสุด แล้วเลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง จากนั้นคลิก รูปปุ่ม เพื่อขยายกล่องโต้ตอบอีกครั้ง

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ให้คลิก วิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

 6. หลังจากคุณใส่อาร์กิวเมนต์สำหรับสูตรเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันบ่อยๆ คุณสามารถใส่สูตรของคุณในเวิร์กชีตได้โดยตรง หลังจากที่คุณพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) และชื่อฟังก์ชันแล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันได้ด้วยการกด F1

ตัวอย่าง

คัดลอกตารางนี้ไปที่เซลล์ A1 ในเวิร์กชีตเปล่าใน Excel เพื่อทำงานกับตัวอย่างของสูตรที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ข้อมูล

5

4

2

6

3

8

7

1

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=SUM(A:A)

บวกตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ A

=SUM(A:A)

'=AVERAGE(A1:B4)

เฉลี่ยตัวเลขทั้งหมดในช่วง A1:B4

=AVERAGE(A1:B4)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×