การสร้างสารบัญ

คุณสร้างสารบัญด้วยการเลือกลักษณะหัวเรื่อง ตัวอย่างเช่น หัวเรื่อง 1 หัวเรื่อง 2 และหัวเรื่อง 3 ซึ่งคุณต้องการรวมไว้ในสารบัญ Microsoft Office Word จะค้นหาหัวเรื่องซึ่งตรงกับลักษณะที่คุณเลือก รูปแบบ และทำการเยื้องข้อความรายการตามลักษณะหัวเรื่อง จากนั้นก็แทรกสารบัญลงในเอกสาร

Microsoft Office Word 2007 จัดให้มีแกลเลอรีซึ่งมีลักษณะสารบัญแบบต่างๆ ให้เลือก ให้ทำเครื่องหมายรายการสารบัญแล้วคลิกลักษณะสารบัญที่คุณต้องการจากแกลเลอรีของตัวเลือก Office Word 2007 จะสร้างสารบัญจากหัวเรื่องที่คุณทำเครื่องหมายไว้โดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำเครื่องหมายรายการสำหรับสารบัญ

สร้างสารบัญ

ลบสารบัญ

ทำเครื่องหมายรายการสำหรับสารบัญ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างสารบัญคือให้ใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่ยึดตามลักษณะแบบกำหนดเองที่คุณได้นำไปใช้ หรือคุณอาจกำหนดระดับสารบัญให้กับแต่ละรายการข้อความก็ได้

การทำเครื่องหมายรายการโดยใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. เลือกหัวเรื่องที่คุณต้องการนำลักษณะหัวเรื่องไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก ลักษณะที่ต้องการ

  Word Ribbon Image

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้มีลักษณะเป็นหัวเรื่องหลัก ให้คลิกลักษณะที่ชื่อว่า หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีลักษณะด่วน

หมายเหตุ  

 • ถ้าคุณไม่เห็นลักษณะที่คุณต้องการ ให้คลิกลูกศรเพื่อขยายแกลเลอรีลักษณะด่วน

 • ถ้าลักษณะที่คุณต้องการไม่ปรากฏอยู่ในแกลเลอรีลักษณะด่วน ให้กด CTRL+SHIFT+S เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน การใช้ลักษณะ ภายใต้ ชื่อลักษณะ ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ

การทำเครื่องหมายแต่ละรายการข้อความ

ถ้าคุณต้องการให้สารบัญรวมข้อความที่ไม่ได้ถูกจัดรูปแบบเป็นหัวเรื่อง คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อทำเครื่องหมายให้กับแต่ละรายการข้อความได้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการรวมอยู่ในสารบัญ

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก เพิ่มข้อความ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกระดับที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อสิ่งที่คุณเลือก เช่น ระดับ 1 สำหรับการแสดงระดับหลักในสารบัญ

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 จนกระทั่งคุณได้ใส่ป้ายชื่อข้อความทั้งหมดที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญ

ด้านบนของหน้า

สร้างสารบัญ

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายรายการต่างๆ ให้สารบัญของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างสารบัญ

สร้างสารบัญจากลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน

ให้ใช้กระบวนงานนี้ถ้าคุณได้สร้างเอกสารโดยใช้ลักษณะหัวเรื่อง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ ปกติแล้วจะอยู่ตอนต้นของเอกสาร

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ แล้วคลิกลักษณะสารบัญที่ต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

  หมายเหตุ  สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก แทรกสารบัญ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สารบัญ

สร้างสารบัญจากลักษณะแบบกำหนดเองที่คุณได้นำไปใช้

ให้ใช้กระบวนงานนี้ถ้าคุณใช้ลักษณะแบบกำหนดเองกับหัวเรื่องต่างๆ ของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกการตั้งค่าลักษณะที่คุณต้องการให้ Word ใช้เมื่อสร้างสารบัญได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ แล้วคลิก แทรกสารบัญ

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ ลักษณะที่มีอยู่ ให้ค้นหาลักษณะที่คุณได้นำไปใช้กับหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

 5. ภายใต้ ระดับของสารบัญ ถัดจากชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ตัวเลขจาก 1 ถึง 9 เพื่อระบุระดับที่คุณต้องการแสดงลักษณะหัวเรื่อง

  หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะลักษณะแบบกำหนดเอง ให้ลบหมายเลขระดับของสารบัญสำหรับลักษณะที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น หัวเรื่อง 1

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับแต่ละลักษณะหัวเรื่องที่คุณต้องการให้ปรากฏอยู่ในสารบัญ

 7. คลิก ตกลง

 8. เลือกสารบัญที่เหมาะกับชนิดของเอกสาร

  • เอกสารที่พิมพ์    ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านบนหน้าที่พิมพ์ ให้สร้างสารบัญซึ่งแต่ละรายการแสดงรายการทั้งหัวเรื่องและหมายเลขหน้าที่หัวเรื่องปรากฏอยู่ ผู้อ่านสามารถเปิดไปหน้าที่ต้องการได้

  • เอกสารแบบออนไลน์    สำหรับเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านแบบออนไลน์ใน Word คุณสามารถจัดรูปแบบรายการในสารบัญเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถไปที่หัวเรื่องได้ด้วยการคลิกรายการของหัวเรื่องในสารบัญ

 9. เมื่อต้องการใช้การออกแบบใดการออกแบบหนึ่งที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกการออกแบบในกล่อง รูปแบบ

 10. เลือกตัวเลือกของสารบัญอื่นใดที่คุณต้องการ

ปรับปรุงสารบัญ

ถ้าคุณได้เพิ่มหรือเอาหัวเรื่องหรือรายการของสารบัญอื่นออกจากเอกสารของคุณ คุณสามารถปรับปรุงสารบัญได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก ปรับปรุงสารบัญ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก ปรับปรุงเฉพาะหมายเลขหน้าเท่านั้น หรือ ปรับปรุงทั้งตาราง

ด้านบนของหน้า

ลบสารบัญ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก เอาสารบัญออก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา