การสร้างสารบัญหรือปรับปรุงสารบัญ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างสารบัญโดยใช้ลักษณะหัวเรื่อง เช่น ส่วนหัวที่ 1, ส่วนหัวที่ 2 และส่วนหัวที่ 3 ของข้อความที่คุณต้องการใส่ในสารบัญ Microsoft Word จะค้นหาส่วนหัวเหล่านั้น แล้วแทรกสารบัญในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณสร้างสารบัญด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับปรุงสารบัญโดยอัตโนมัติถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ

Microsoft Word 2010 จัดให้มีแกลเลอรีของลักษณะสารบัญแบบอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ แล้วคลิกลักษณะสารบัญที่คุณต้องการจากแกลเลอรีของตัวเลือก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่กำหนดเองได้ด้วยตัวเลือกที่คุณเลือกและลักษณะแบบกำหนดเองอื่นๆ ที่คุณได้นำมาใช้โดยใช้กล่องโต้ตอบ สารบัญ

หรือคุณจะพิมพ์สารบัญด้วยตนเองก็ได้

หมายเหตุ: บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มสารบัญ บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมสารบัญอ้างอิงทางกฎหมายหรือสารบัญภาพ

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

คุณสามารถพิมพ์รายการสารบัญและใช้แท็บเพื่อสร้างเส้นประ หรือเส้นโยงแบบจุดระหว่างรายการแต่ละรายการและหมายเลขหน้าของรายการได้ สำหรับวิธีสร้างสารบัญที่เร็วกว่านี้ ให้ดูที่ สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

 1. พิมพ์รายการแรก

 2. กด TAB แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าของรายการแรก

 3. เลือกอักขระของแท็บหยุด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นอักขระของแท็บหยุด ให้คลิกแท็บ หน้าแรก จากนั้นคลิก แสดง/ซ่อน ในกลุ่ม ย่อหน้า

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้ กล่องโต้ตอบ การย่อหน้า

 5. คลิก แท็บ

 6. ภายใต้ ตำแหน่งของแท็บหยุด ให้พิมพ์ตำแหน่งที่จะวางหมายเลขหน้า

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการดูไม้บรรทัดเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ตำแหน่งขอบขวา ให้คลิกปุ่ม แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง

 7. ภายใต้ การจัดแนว ให้คลิก ขวา

 8. ภายใต้ เส้นโยง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 9. กด ENTER จากนั้นพิมพ์รายการต่อไปของคุณ

 10. กด TAB แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าของรายการที่สอง

 11. ทำซ้ำไปจนกระทั่งสารบัญของคุณเสร็จสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับหัวเรื่องหรือหน้าในเอกสาร คุณต้องอัปเดตสารบัญด้วยตนเอง

ด้านบนของเพจ

สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างสารบัญคือการใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่ยึดตามลักษณะแบบกำหนดเองที่คุณนำไปใช้แล้วได้ด้วย หรือมิฉะนั้นคุณอาจกำหนดระดับสารบัญให้กับรายการข้อความแต่ละรายการก็ได้

การทำเครื่องหมายรายการโดยใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้มีลักษณะเป็นหัวเรื่องหลัก ให้คลิกลักษณะที่ชื่อว่า หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีลักษณะด่วน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณไม่เห็นลักษณะที่คุณต้องการ ให้คลิกลูกศรเพื่อขยายแกลเลอรีลักษณะด่วน

 • ถ้าลักษณะที่คุณต้องการไม่ปรากฏอยู่ในแกลเลอรีลักษณะด่วน ให้กด CTRL+SHIFT+S เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน การใช้ลักษณะ ภายใต้ ชื่อลักษณะ ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ

สร้างสารบัญจากแกลเลอรี

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายรายการต่างๆ ให้สารบัญของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างสารบัญ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ ปกติแล้วจะอยู่ตอนต้นของเอกสาร

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่มสารบัญ ให้คลิก สารบัญ จากนั้นคลิกสารบัญของสไตล์เนื้อหาที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการระบุตัวเลือกเพิ่มขึ้น เช่น จำนวนที่จะให้แสดงระดับของส่วนหัว ให้คลิก แทรกสารบัญ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สารบัญ เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกอื่นๆ โปรดดู จัดรูปแบบสารบัญ

สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ แล้วคลิก แทรกสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับหัวเรื่องที่จะแสดงในสารบัญ ให้ป้อนจำนวนที่คุณต้องการในกล่องที่ติดกับ แสดงระดับ ภายใต้ ทั่วไป

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญ ให้คลิกรูปแบบอื่นในรายการ รูปแบบ คุณสามารถดูลักษณะของสิ่งที่คุณเลือกได้ในส่วน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และ ตัวอย่างเว็บ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเส้นที่ปรากฏระหว่างข้อความรายการและหมายเลขหน้า ให้คลิกตัวเลือกในรายการ เส้นโยง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่แสดงระดับหัวเรื่องในสารบัญ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนลักษณะ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด และระยะการเยื้องได้

 3. เมื่อต้องการใช้ลักษณะแบบกำหนดเองในสารบัญ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ลักษณะที่มีอยู่ ให้ค้นหาลักษณะที่คุณได้นำไปใช้กับหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

  2. ภายใต้ ระดับของสารบัญ ถัดจากชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ตัวเลขจาก 1 ถึง 9 เพื่อระบุระดับที่คุณต้องการแสดงลักษณะหัวเรื่อง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะลักษณะแบบกำหนดเอง ให้ลบหมายเลขระดับของสารบัญสำหรับลักษณะที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น หัวเรื่อง 1

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับแต่ละลักษณะหัวเรื่องที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในสารบัญ

  4. คลิก ตกลง

 4. เลือกสารบัญที่เหมาะกับชนิดของเอกสาร

  1. เอกสารที่พิมพ์    ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านบนหน้าที่พิมพ์ ให้สร้างสารบัญซึ่งแต่ละรายการแสดงรายการทั้งหัวเรื่องและหมายเลขหน้าที่หัวเรื่องปรากฏอยู่ ผู้อ่านสามารถเปิดไปหน้าที่ต้องการได้

  2. เอกสารแบบออนไลน์    สำหรับเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านแบบออนไลน์ใน Word คุณสามารถจัดรูปแบบรายการในสารบัญเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถไปที่หัวเรื่องได้ด้วยการคลิกรายการของหัวเรื่องในสารบัญ

ปรับปรุงสารบัญ

ถ้าคุณได้เพิ่มหรือเอาหัวเรื่องหรือรายการของสารบัญอื่นออกจากเอกสารของคุณ คุณสามารถปรับปรุงสารบัญได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก ปรับปรุงสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก ปรับปรุงเฉพาะหมายเลขหน้าเท่านั้น หรือ ปรับปรุงทั้งตาราง

ลบสารบัญ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก เอาสารบัญออก

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×