การสร้างสมุดงานใหม่

สมุดงาน Microsoft Excel คือแฟ้มที่มีเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงานที่คุณสามารถใช้จัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหลากหลายชนิด เมื่อต้องการสร้างสมุดงานใหม่ คุณสามารถเปิดสมุดงานเปล่าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ แม่แบบสมุดงานเริ่มต้น หรือแม่แบบอื่นใดก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดสมุดงานเปล่าเล่มใหม่

สร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่

สร้างสมุดงานใหม่จากแม่แบบ

เปิดสมุดงานเปล่าเล่มใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage  ปุ่ม Microsoft Office

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ สมุดงานเปล่า

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างสมุดงานเปล่าเล่มใหม่อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกด CTRL+N ได้ด้วย

เคล็ดลับ

 • ตามค่าเริ่มต้น สมุดงานใหม่จะมีสามแผ่นงาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนแผ่นงานที่คุณต้องการให้มีอยู่ในสมุดงานใหม่ได้

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอาแผ่นงานออกได้ตามต้องการด้วย

ด้านบนของหน้า

สร้างสมุดงานใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage  ปุ่ม Microsoft Office

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใหม่จากสมุดงานที่มีอยู่ เรียกดูไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่มีสมุดงานที่คุณต้องการเปิด

 5. คลิกที่สมุดงาน จากนั้นคลิก สร้างใหม่

ด้านบนของหน้า

สร้างสมุดงานใหม่จากแม่แบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage  ปุ่ม Microsoft Office

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิก แม่แบบตัวอย่าง หรือ แม่แบบของฉัน

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบตัวอย่างที่ติดตั้งมากับ Excel ตามค่าเริ่มต้น ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่แม่แบบที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบของคุณเอง บนแท็บ แม่แบบส่วนบุคคล ให้คลิกสองครั้งที่แม่แบบที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ  แท็บ แม่แบบส่วนบุคคล จะแสดงรายการแม่แบบที่คุณได้สร้างไว้ ถ้าคุณมองไม่เห็นแม่แบบที่ต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง แม่แบบกำหนดเองมักเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ แม่แบบ ซึ่งโดยปกติคือ C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates ใน Windows Vista และ C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates ใน Microsoft Windows XP

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการรับแม่แบบสมุดงานเพิ่มเติม คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Office.com ใน แม่แบบที่มีอยู่ ภายใต้ แม่แบบ Office.com ให้คลิกประเภทแม่แบบที่ระบุ แล้วคลิกสองครั้งที่แม่แบบที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา