การสร้างลักษณะด่วนใหม่

ลักษณะด่วนเป็นชุดของลักษณะที่สร้างเพื่อทำงานร่วมกัน แม้ว่าชุดลักษณะด่วนมีลักษณะทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างเอกสาร แต่คุณอาจต้องการเพิ่มลักษณะใหม่ล่าสุด คุณสามารถสร้างลักษณะเพิ่มเติมได้ด้วย เช่น ลักษณะของตารางหรือลักษณะของรายการใหม่

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการสร้างเป็นลักษณะใหม่

    ตัวอย่างเช่น บางครั้งคุณต้องการให้คำ ธุรกิจ ปรากฏเป็นตัวหนาและสีแดงในเอกสารของคุณเสมอ

  2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏเหนือส่วนที่เลือก ให้คลิก ตัวหนา และ แดง เพื่อจัดรูปแบบข้อความ

  3. คลิกขวาที่การเลือก แล้วชี้ไปที่ ลักษณะ จากนั้นคลิก บันทึกการเลือกเป็นลักษณะด่วนใหม่

  4. กำหนดชื่อให้กับลักษณะ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ จากนั้นให้คลิก ตกลง

    ลักษณะ ธุรกิจ ที่คุณสร้างขึ้นจะปรากฏอยู่ในแกลเลอรีลักษณะด่วนพร้อมกับชื่อที่คุณกำหนดให้ ซึ่งพร้อมให้คุณนำไปใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทำให้ข้อความเป็นตัวหนาและสีแดง

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×