การสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิก แสดงแผ่นข้อมูล Button image ถ้าคุณจำเป็นต้องแสดงแผ่นข้อมูล แล้วเลือกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

  วิธีการ

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบรายการแผนภูมิ เช่นป้ายชื่อข้อมูลหรือแกน ให้คลิกรายการแผนภูมิที่คุณต้องการ

  วิธีการ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ตัวเลข

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภท แล้วเลือกรูปแบบที่มีอยู่ภายในที่คล้ายกับรูปแบบที่คุณต้องการ

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 5. ในกล่อง ชนิด ให้แก้ไขโค้ดการจัดรูปแบบตัวเลข เพื่อสร้างการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ การแก้ไขรูปแบบที่มีอยู่ภายในไม่ได้เป็นการเอารูปแบบนั้นออก

นำไปใช้กับ: MS Graph 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา