การสร้างงานนำเสนอ PowerPoint พื้นฐาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์อย่างมากในการเริ่มต้นการเรียนรู้ (หรือการจดจำ) วิธีใช้งาน PowerPoint

เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว คุณจะสามารถสร้างงานนำเสนอ PowerPoint แบบใหม่ และมีพื้นฐานความรู้ที่ครอบคลุม รวมทั้งมีความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้ PowerPoint 2010 บทความนี้จะเสนอแนะขอบข่ายของงานต่างๆ รวมถึงคำอธิบายของแต่ละงานพร้อมการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังกระบวนงานแต่ละอย่าง ซึ่งคุณสามารถใช้ในการสร้างงานนำเสนอของคุณได้

หมายเหตุ: คุณอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนงานทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานนำเสนอของคุณ แม้ว่าคุณจะสามารถดำเนินการตามกระบวนงานต่างๆ โดยไม่เรียงตามลำดับได้ แต่ขอแนะนำให้คุณดำเนินการตามลำดับที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

การเชื่อมโยงไปยังบทความวิธีใช้

บทความนี้ประกอบด้วย

การทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ทำงาน PowerPoint ด้วยตัวคุณเอง

การแนะนำด่วนเกี่ยวกับการทำงานในหน้าต่าง PowerPoint

การตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ

ขั้นตอนในการดำเนินการตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ

การเพิ่ม การจัดเรียงใหม่ และการลบภาพนิ่ง

ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่ม จัดเรียงใหม่ หรือลบภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ

การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • เพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความ

 • เพิ่มข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง

 • เพิ่มข้อความที่เป็นอิสระจากรูปร่าง

การนำเทมเพลตไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • นำแม่แบบที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับ PowerPoint

 • นำแม่แบบที่คุณสร้างไว้ไปใช้และบันทึกแม่แบบนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ดาวน์โหลดแม่แบบ PowerPoint โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก Office.com หรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่น และนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

  เคล็ดลับ: การนำเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าไปใช้ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้

การนำชุดรูปแบบไปใช้เพื่อเพิ่มสีและลักษณะให้กับงานนำเสนอของคุณ

ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่มสี จัดรูปแบบ และนำลักษณะพิเศษไปใช้กับข้อความและองค์ประกอบอื่นๆ ในงานนำเสนอ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณนำแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าไปใช้ คุณแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนสีของชุดรูปแบบ แบบอักษร และลักษณะต่างๆ

แทรกรูปภาพ

ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรูปภาพหรือรูปภาพ

การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง หรือการลบรูปร่าง

ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง และลบรูปร่างต่างๆ จำนวนมาก

การแทรกภาพหน้าจอหรือการคลิปหน้าจอ

ขั้นตอนในการดำเนินการแทรกการจับภาพจากหน้าจอหรือเนื้อหาอื่น

การสร้างกราฟิก SmartArt

ขั้นตอนในการดำเนินการสร้างภาพประกอบที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง

การเพิ่มหมายเลขภาพนิ่ง หมายเลขหน้า หรือวันที่และเวลา

ขั้นตอนในการดำเนินการเพิ่มหมายเลขภาพนิ่ง หมายเลขหน้า หรือวันที่และเวลา หน้าบันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยาย

การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น

 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ

 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่อีเมล

 • สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มใหม่

การส่งและแจกจ่ายงานนำเสนอของคุณ

ให้การเชื่อมโยงไปยังกระบวนงานที่มีวิธีการต่างๆ จำนวนมากที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งหรือแจกจ่ายงานนำเสนอของคุณได้

การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

วิธีการดูงานนำเสนอของคุณและบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมของคุณกำลังดูงานนำเสนอที่ไม่แสดงบันทึกย่อบนหน้าจออื่น (ตัวอย่างเช่น การฉายบนจอภาพขนาดใหญ่) และวิธีการตั้งค่ามุมมองของผู้นำเสนอ

การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • ตั้งค่าขนาดภาพนิ่ง การวางแนวหน้า และหมายเลขเริ่มต้นของภาพนิ่ง

 • ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ แล้วพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

 • บันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณ

การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

ขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่

 • สร้างหน้าบันทึกย่อ

 • สร้างพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อของคุณ

 • เพิ่มงานศิลป์หรือการจัดรูปแบบให้กับหน้าบันทึกย่อทั้งหมด

 • แสดงหน้าบันทึกย่อบนเว็บเพจ

 • พิมพ์หน้าบันทึกย่อที่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 • พิมพ์หน้าบันทึกย่อโดยไม่มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

การพิมพ์ภาพนิ่งของคุณ

ภาพรวมของการพิมพ์ใน PowerPoint และขั้นตอนในการดำเนินการตั้งค่าขนาดภาพนิ่งและการวางแนวสำหรับการพิมพ์และวิธีการพิมพ์ภาพนิ่งของคุณ

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ใน PowerPoint 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×