การสร้างข้อความอีเมล

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างอีเมล

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมลจากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด CTRL+SHIFT+M

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้รับลงในกล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง โดยคั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

  เมื่อต้องการเลือกชื่อผู้รับจากรายชื่อในสมุดรายชื่อ ให้คลิก ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง จากนั้นคลิกชื่อที่คุณต้องการ

  ฉันมองไม่เห็นกล่อง สำเนาลับถึง ฉันจะเปิดใช้งานได้อย่างไร

  เมื่อต้องการแสดงกล่อง สำเนาลับถึง สำหรับข้อความนี้และข้อความทั้งหมดในอนาคต บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล ให้คลิก สำเนาลับถึง

 4. หลังจากที่คุณเรียบเรียงข้อความแล้ว ให้คลิก ส่ง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×