การสร้างข้อความอีเมล

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างอีเมล

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมลจากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด CTRL+SHIFT+M

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้รับลงในกล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง โดยคั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

  เมื่อต้องการเลือกชื่อผู้รับจากรายชื่อในสมุดรายชื่อ ให้คลิก ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง จากนั้นคลิกชื่อที่คุณต้องการ

  ฉันมองไม่เห็นกล่อง สำเนาลับถึง ฉันจะเปิดใช้งานได้อย่างไร

  เมื่อต้องการแสดงกล่อง สำเนาลับถึง สำหรับข้อความนี้และข้อความทั้งหมดในอนาคต บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล ให้คลิก สำเนาลับถึง

 4. หลังจากที่คุณเรียบเรียงข้อความแล้ว ให้คลิก ส่ง

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×