การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมต่อจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งหนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน (เช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง) หรือไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น ที่อยู่อีเมล เว็บเพจ หรือแฟ้ม

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติได้จากข้อความหรือวัตถุ เช่น รูปภาพ กราฟ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์

คุณต้องการทำสิ่งใด

การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

ไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

ไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น

ไปยังที่อยู่อีเมล

ไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ

ไปยังแฟ้มใหม่

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเองในงานนำเสนอปัจจุบัน

   1. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติ

   2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม

  • การเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนอปัจจุบัน

   1. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติ

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังภาพนิ่งในงานนำเสนออื่น

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่

 4. กำหนดตำแหน่งงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยง

 5. คลิก ที่คั่นหน้า แล้วคลิกชื่อของภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่อีเมล

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ที่อยู่อีเมล

 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยง หรือในกล่อง ที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุด ให้คลิกที่อยู่อีเมล

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเพจหรือแฟ้มบนเว็บ

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่ แล้วคลิก เรียกดูเว็บ รูปปุ่ม

 4. กำหนดตำแหน่งและเลือกเพจหรือแฟ้มที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังไปที่แฟ้มใหม่

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก สร้างเอกสารใหม่

 4. ในกล่อง ชื่อเอกสารใหม่ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการสร้างและเชื่อมโยง

  ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารในตำแหน่งอื่น ภายใต้ เส้นทางแบบเต็ม ให้คลิก เปลี่ยน แล้วเรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างแฟ้ม จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ แก้ไขเมื่อไร ให้คลิกว่าคุณต้องการแก้ไขแฟ้มเดี๋ยวนี้หรือจะแก้ไขในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2007, Office 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา