การสร้างกราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลที่มองเห็นได้ที่คุณสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยการเลือกกราฟิกได้จากเค้าโครงต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลและแนวคิดของคุณมีประสิทธิภาพ

กราฟิก SmartArt ที่มีแกลเลอรีข้อความภาพนิ่งและเค้าโครง

ในบทความนี้

ภาพรวมของการสร้างกราฟิก SmartArt

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt

สร้างกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของการสร้างกราฟิก SmartArt

เนื้อหาส่วนใหญ่ที่สร้างโดยใช้โปรแกรมของ ระบบ Microsoft Office 2007 จะมีลักษณะเป็นข้อความ ถึงแม้ว่าการใช้ภาพประกอบจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและความจำและกระตุ้นการกระทำ การสร้างภาพประกอบที่มีคุณภาพระดับผู้ออกแบบสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ใช่ผู้ออกแบบมืออาชีพหรือคุณไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจ้างผู้ออกแบบมืออาชีพ ถ้าคุณใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องใช้เวลามากในการทำให้รูปร่างให้มีขนาดเดียวกันและจัดเรียงอย่างเหมาะสม จัดวางข้อความของคุณให้ดูดี และการจัดรูปแบบรูปร่างให้เข้ากับลักษณะโดยรวมของเอกสารด้วยตนเอง แทนที่จะเน้นที่เนื้อหาของคุณ ด้วยคุณลักษณะใหม่ของ การวางจำหน่าย Office 2007 ที่เรียกว่ากราฟิก SmartArt และคุณลักษณะใหม่อื่นๆ เช่น ธีม คุณสามารถสร้างภาพประกอบที่มีคุณภาพระดับผู้ออกแบบได้อย่างง่ายดายเพียงคุณคลิกเมาส์

คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ได้ใน Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 หรือในข้อความอีเมลใน Microsoft Office Outlook 2007 ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างกราฟิก SmartArt ได้ในโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 อื่นๆ คุณสามารถคัดลอกและวางกราฟิก SmartArt เป็นรูปในโปรแกรมเหล่านั้นได้

เนื่องจากงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007 มักมีภาพนิ่งที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คุณสามารถแปลงข้อความของภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในกราฟิก SmartArt ของคุณในงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เลือกชนิดของกราฟิก SmartArt เช่น กระบวนการ, ลำดับชั้น, วงกลม หรือ ความสัมพันธ์ ชนิดจะคล้ายกับประเภทของกราฟิก SmartArt และแต่ละชนิดมีเค้าโครงที่แตกต่างกันหลายเค้าโครง หลังจากคุณเลือกเค้าโครงแล้ว จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะ เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ข้อความส่วนใหญ่ของคุณและเนื้อหาอื่น สี ลักษณะ ลักษณะพิเศษ และการจัดรูปแบบข้อความจะถูกโอนไปยังเค้าโครงใหม่โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเลือกเค้าโครง ข้อความตัวยึด (เช่น [ข้อความ]) จะแสดงเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่ากราฟิก SmartArt ของคุณมีลักษณะอย่างไร ตัวยึดข้อความจะไม่ถูกพิมพ์ หรือแสดงในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง อย่างไรก็ตาม จะมีการแสดงและพิมพ์รูปร่างเสมอ เว้นแต่ว่าคุณ ลบรูปร่างดังกล่าว คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวยึดด้วยเนื้อหาของคุณเอง

เมื่อคุณเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาของคุณในบานหน้าต่างข้อความ กราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ  ซึ่งสามารถเพิ่มหรือเอารูปร่างออกได้ตามความต้องการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถ เพิ่ม และ เอาออก รูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อปรับโครงสร้างของเค้าโครงได้ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าเค้าโครง กระบวนการพื้นฐาน จะปรากฏขึ้นโดยมีรูปร่าง 3 รูป แต่กระบวนการของคุณอาจต้องการรูปร่างเพียง 2 รูป หรือ 5 รูป ก็ได้ เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออก และแก้ไขข้อความ การจัดเรียงรูปร่างและปริมาณข้อความในรูปร่างดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ  โดยยังคงการออกแบบและเส้นขอบของเค้าโครงต้นฉบับสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณไว้

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพของนักออกแบบและปรับแต่งกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว ให้ นำ ลักษณะ SmartArt ไปใช้

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt

ก่อนที่คุณจะสร้างกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้ดูก่อนว่าชนิดและเค้าโครงใดดีที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลของคุณ คุณต้องการนำเสนออะไรในกราฟิก SmartArt ของคุณ คุณต้องการรูปลักษณ์ที่แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากคุณสามารถสลับเค้าโครงได้อย่างรวดเร็ว หรือลองเค้าโครงที่แตกต่าง (ข้ามชนิด) จนกระทั่งคุณพบเค้าโครงสำหรับประกอบกับข้อความของคุณได้ดีที่สุด กราฟิกของคุณควรชัดเจนและเข้าใจง่าย ให้ทดลองใช้เค้าโครงชนิดต่างๆ โดยใช้ตารางข้างล่างเป็นจุดเริ่มต้น ตารางนี้มีเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งไม่ใช่รายการที่ละเอียดมากนัก

วัตถุประสงค์ของกราฟิก

ชนิดของกราฟิก

แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ

รายการ

แสดงขั้นตอนในกระบวนการหรือเส้นเวลา

กระบวนการ

แสดงกระบวนการต่อเนื่อง

วงกลม

แสดงโครงการการตัดสินใจ

ลำดับชั้น

สร้างแผนผังองค์กร

ลำดับชั้น

แสดงภาพประกอบการเชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์

แสดงว่าส่วนต่างๆ สัมพันธ์กับส่วนทั้งหมดอย่างไร

เมทริกซ์

แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านบนหรือด้านล่าง

พีระมิด

นอกจากนี้ให้พิจารณาถึงจำนวนข้อความที่คุณมี เนื่องจากจำนวนข้อความมักจะเป็นตัวกำหนดเค้าโครงที่คุณใช้ รวมทั้งจำนวนรูปร่างที่คุณต้องการในเค้าโครง โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อจำนวนของรูปร่างและจำนวนข้อความไม่เกินประเด็นสำคัญ ถ้าข้อความมีขนาดใหญ่เกินกำหนด ข้อความที่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณอาจถูกตัดออกได้ ซึ่งจะทำให้คุณนำเสนอข้อความของคุณได้ยากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางเค้าโครงเช่น รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ จะทำงานได้ดีในกรณีที่มีจำนวนข้อความมาก

มีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt บางเค้าโครงมีการกำหนดจำนวนรูปร่างคงที่ ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล ในชนิด ความสัมพันธ์ ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่สวนทางกัน โดยมีรูปร่างเพียงสองรูปเท่านั้นที่สามารถมีข้อความได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงให้แสดงเนื้อหาแนวคิดหรือความคิดมากกว่าสองแนวคิดได้

เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณต้องการนำเสนอแนวคิดมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีรูปร่างสำหรับข้อความมากกว่าสองรูป เช่น เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน ในชนิด พีระมิด โปรดระลึกไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรือชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรชี้ไปด้านขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากกรากฟิก SmartArt ที่มีลูกศรวนเป็นวงจร เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม

ด้านบนของหน้า

สร้างกราฟิก SmartArt

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกในรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้วพิมพ์ข้อความ

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากโปรแกรมอื่น ให้คลิก [ข้อความ] จากนั้นวางลงในบานหน้าต่างข้อความ

   ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ

   1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

   2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก บานหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถนำการไล่ระดับสีที่ได้รับจากสีของธีม ไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  รูปกลุ่ม ลักษณะ SmartArt

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

ลักษณะ SmartArt คือการรวมกันของหลายลักษณะพิเศษ เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เพื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ    

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×