การสรุปวิธีบวกและนับข้อมูล Excel

การบวกและการนับข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข้อมูล ไม่ว่าคุณจะกำลังนับจำนวนพนักงานในองค์กร คำนวณผลรวมย่อยของยอดขายในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ หรือทำผลรวมสะสมของใบเสร็จประจำสัปดาห์ทั้งหมด Microsoft Excel มีวิธีในการบวกและนับข้อมูลมากมายกว่าที่คุณคิด ซึ่งถือเป็นการดีอย่างยิ่ง เนื่องจากหมายความว่าจะมีหัวข้อวิธีใช้ที่อธิบายวิธีดำเนินการกับสิ่งที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม หัวข้อวิธีใช้ที่จะใช้ก็ไม่ค่อยมีความชัดเจนนัก

เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง นี่คือสรุปการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้การเพิ่มและการนับจำนวนที่ครอบคลุม แต่ละส่วนจะมีตารางการตัดสินใจที่จะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับ: อย่าลืมเพิ่มบทความนี้ลงในรายการโปรดของคุณ เพื่อคุณจะได้ใช้ในการช่วยค้นหาหัวข้อที่คุณกำลังมองหาอยู่

การบวกตัวเลข

การนับค่าตัวเลขและค่าข้อความ

การบวกตัวเลข

ส่วนต่อไปนี้จะสรุปงานที่กำหนดไว้สำหรับการบวกตัวเลข คุณลักษณะของ Office Excel ที่ดีที่สุดของแต่ละงาน และการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อสำหรับตัวอย่างและข้อมูลที่กำหนดไว้

การบวกอย่างง่าย

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

บวกค่าต่างๆ ในเซลล์โดยใช้สูตร

บวกตัวเลข
(ส่วน "บวกตัวเลขในเซลล์")

ให้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขของคุณ

ป้อนสูตรลงในเซลล์และใช้เป็นเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

บวกค่าในคอลัมน์หรือแถวโดยใช้ผลรวมอัตโนมัติ

บวกตัวเลข
(ส่วน "บวกตัวเลขที่ติดกันทั้งหมดในแถวหรือคอลัมน์")

ให้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขของคุณ

คุณเพียงคลิกผลรวมอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

บวกค่าที่อยู่ในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน SUM

บวกตัวเลข
(ส่วน "บวกตัวเลขที่ไม่ติดกัน")

SUM

ฟังก์ชัน SUM จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการบวกค่าจากช่วงต่างๆ หรือรวมค่าตัวเลขกับช่วงของตัวเลข

บวกค่าในคอลัมน์โดยใช้เค้าร่าง

การจัดเค้าร่างรายการของข้อมูลในแผ่นงาน

การแทรกผลรวมย่อยในรายการของข้อมูลในแผ่นงาน

เอาผลรวมย่อยออก

การคำนวณผลรวมย่อยและการทำงานกับขั้นตอนต่างๆ ใน Excel

หากข้อมูลของคุณอยู่ในรายการ และคุณสามารถจัดกลุ่มตามค่าคอลัมน์ คุณสามารถสร้างเค้าร่าง และใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย ในเมนู ข้อมูล เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

บวกค่าในรายการหรือคอลัมน์ตาราง Excel โดยใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL

SUBTOTAL

การทำผลรวมข้อมูลในตาราง Excel

ฟังก์ชัน SUBTOTAL สามารถควบคุมได้ว่าจะรวมแถวที่ซ่อนไว้ในผลลัพธ์และละเว้นแถวที่กรองทุกครั้งหรือไม่

บวกค่าในคอลัมน์หรือแถวโดยใช้ PivotTable

ภาพรวมของค่า การคำนวณแบบกำหนดเอง และสูตรในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

ฟังก์ชันสรุปที่มีในรายงาน PivotTable

เขตข้อมูลผลรวมย่อยและเขตข้อมูลผลรวมในรายงาน PivotTable

การคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูล 'ข้อมูล PivotTable'

การสร้าง แก้ไข หรือลบสูตร PivotTable หรือ PivotChart

การเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable

PivotTables มีคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งทำให้การบวกคอลัมน์และแถวเป็นเรื่องง่าย

ด้านบนของหน้า

การบวกโดยมีหนึ่งเกณฑ์ขึ้นไป

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

บวกค่าที่อยู่ในช่วงซึ่งยึดตามเกณฑ์เดี่ยวโดยใช้ฟังก์ชัน SUMIF หรือ SUM และ IF

SUMIF

IF
(ประกอบด้วยตัวอย่างสำหรับการตัดสินใจว่าจะบวกค่าต่างๆ หรือไม่)

บวกตัวเลข
(ส่วน "บวกตัวเลขโดยยึดตามเงื่อนไขเดียว")

XL: เมื่อใช้ SUM(IF()) แทน CountBlank()

คุณสามารถบวกตัวเลขซึ่งยึดตามเกณฑ์เดี่ยวโดยใช้ฟังก์ชัน SUMIF แต่บางครั้งการซ้อนฟังก์ชัน SUM และ IF อาจดีกว่าหากคุณต้องการความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น

บวกค่าในคอลัมน์ซึ่งยึดตามเกณฑ์เดี่ยวหรือหลายเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชันฐานข้อมูล DSUM

บวกตัวเลข
(ส่วน "บวกตัวเลขโดยยึดตามเกณฑ์ที่เก็บในช่วงที่แยกต่างหาก")

DSUM

ใช้ฟังก์ชัน DSUM หากคุณมีรายการคอลัมน์ และหากคุณเห็นว่าการกำหนดเกณฑ์ของคุณในช่วงเซลล์ที่แยกต่างหากง่ายกว่าการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

บวกค่าต่างๆ ที่อยู่ในช่วงซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์โดยใช้ตัวช่วยสร้างการบวกตามเงื่อนไข

บวกตัวเลข
(ส่วน "บวกตัวเลขโดยยึดตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไขด้วยตัวช่วยสร้างการบวกตามเงื่อนไข")

คุณรู้สึกขี้เกียจหรือไม่ ให้ตัวช่วยสร้างการบวกตามเงื่อนไข (มีอยู่ในคำสั่ง การบวกตามเงื่อนไข ในเมนู เครื่องมือ) บวกค่าซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์ หากไม่มีคำสั่งนี้ ให้ติดตั้งและโหลด Add-In ของ Analysis ToolPak

วิธีการโหลด Analysis ToolPak

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิกประเภท Add-ins

  2. ในรายการ จัดการ ให้เลือก Add-in ของ Excel จากนั้นให้คลิก ไป

  3. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่อง Analysis ToolPak แล้วคลิก ตกลง

  4. หากจำเป็น ให้ดำเนินการตามคำแนะนำในโปรแกรมการติดตั้ง

บวกค่าในช่วงซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน SUMIFS หรือ SUM และ IF

SUMIFS

บวกตัวเลข

(ส่วน "บวกตัวเลขโดยยึดตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข")

XL: วิธีใช้แบบตรรกะ AND หรือ OR ในคำสั่ง SUM+IF ใน Excel

XL: เมื่อใช้ SUM(IF()) แทน CountBlank()

คุณสามารถใช้ SUMIFS ที่มีช่วงหลายช่วงและเกณฑ์ หรือซ้อนฟังก์ชัน SUM และ IF

ด้านบนของหน้า

การบวกค่ากำลังสองและค่าอาร์เรย์

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

บวกผลคูณของค่าที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์หลายอาร์เรย์

SUMPRODUCT

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT มีประโยชน์สำหรับค่าในอาร์เรย์ที่มิติเดียวกัน แต่คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน SUM กับอาร์เรย์สูตรได้ หากคุณต้องการความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น

บวกค่ากำลังสองแต่ละค่าในช่วง

SUMSQ

การคำนวณดังกล่าวมักใช้กับสถิติและคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน

บวกผลรวมกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์สองอาร์เรย์

SUMX2PY2

บวกผลต่างกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์สองอาร์เรย์

SUMX2MY2

บวกค่ากำลังสองของผลต่างของค่าที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์สองอาร์เรย์

SUMXMY2

ด้านบนของหน้า

กรณีพิเศษ (ผลรวมสะสม, ค่าที่ไม่ซ้ำกัน)

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

คำนวณผลรวมสะสมโดยใช้ฟังก์ชัน SUM

คำนวณยอดการใช้จ่ายเงินในบัญชี

ดูตัวเลขของคุณที่เพิ่มขึ้นซึ่งปรากฏให้เห็น

บวกค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงโดยใช้สูตร Mega Formula

บวกตัวเลข
(ส่วน "บวกค่าที่ไม่ซ้ำกัน")

คุณเกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาบ้างหรือไม่ นี่เป็นการใช้ฟังก์ชัน FREQUENCY อย่างชาญฉลาดซึ่งจะใช้เทคนิคพลิกแพลงกับคุณ

ด้านบนของหน้า

การนับค่าตัวเลขและค่าข้อความ

ส่วนต่อไปนี้จะสรุปงานที่กำหนดไว้สำหรับการนับค่าตัวเลขและค่าข้อความ คุณลักษณะของ Office Excel ที่ดีที่สุดของแต่ละงาน และการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อสำหรับตัวอย่างและข้อมูลที่กำหนดไว้

การนับอย่างง่าย

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

นับเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวโดยใช้ผลรวมอัตโนมัติ

นับเซลล์ที่มีตัวเลข
(ส่วน "นับเซลล์ที่มีตัวเลขในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน")

คุณเพียงคลิกผลรวมอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

นับเซลล์ที่อยู่ในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน COUNT

นับเซลล์ที่มีตัวเลข
(ส่วน "นับเซลล์ที่มีตัวเลขซึ่งไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน")

COUNT

ฟังก์ชัน COUNT จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการนับค่าจากช่วงต่างๆ หรือรวมค่าสัญพจน์กับช่วงของค่า

นับเซลล์ในคอลัมน์โดยใช้เค้าร่าง

การจัดเค้าร่างรายการของข้อมูลในแผ่นงาน

การแทรกผลรวมย่อยในรายการของข้อมูลในแผ่นงาน

เอาผลรวมย่อยออก

การคำนวณผลรวมย่อยและการทำงานกับขั้นตอนต่างๆ ใน Excel

หากข้อมูลของคุณอยู่ในรายการ และคุณสามารถจัดกลุ่มแบบตรรกะตามค่าคอลัมน์ คุณสามารถสร้างเค้าร่าง และใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย ในเมนู ข้อมูล เพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

นับเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวโดยใช้ PivotTable

ภาพรวมของค่า การคำนวณแบบกำหนดเอง และสูตรในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

ฟังก์ชันสรุปที่มีในรายงาน PivotTable

เขตข้อมูลผลรวมย่อยและเขตข้อมูลผลรวมในรายงาน PivotTable

การคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูล 'ข้อมูล PivotTable'

การสร้าง แก้ไข หรือลบสูตร PivotTable หรือ PivotChart

การเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable

PivotTables มีคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งทำให้การนับค่าในคอลัมน์และแถวเป็นเรื่องง่าย

นับเซลล์ในรายการหรือคอลัมน์ตาราง Excel โดยใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL

SUBTOTAL

การทำผลรวมข้อมูลในตาราง Excel

ฟังก์ชัน SUBTOTAL สามารถควบคุมได้ว่าจะรวมแถวที่ซ่อนไว้ในผลลัพธ์และละเว้นแถวที่กรองทุกครั้งหรือไม่

ด้านบนของหน้า

การนับโดยมีหนึ่งเกณฑ์ขึ้นไป

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

นับเซลล์ที่อยู่ในช่วงซึ่งยึดตามเกณฑ์เดี่ยวโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF

COUNTIF

นับจำนวนของตัวเลขที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่ระบุ

คุณสามารถนับเซลล์ซึ่งยึดตามเกณฑ์เดี่ยวโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF ได้อย่างง่ายดาย

นับเซลล์ในคอลัมน์ซึ่งยึดตามเกณฑ์เดี่ยวหรือหลายเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชันฐานข้อมูล DCOUNT

DCOUNT

ใช้ฟังก์ชัน DCOUNT หากคุณมีรายการคอลัมน์ และหากคุณเห็นว่าการกำหนดเกณฑ์ของคุณในช่วงเซลล์ที่แยกต่างหากง่ายกว่าการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกัน

นับเซลล์ที่อยู่ในช่วงซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS หรือ COUNT และ IF

COUNTIFS

นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS ที่มีช่วงหลายช่วงและเกณฑ์ หรือซ้อนฟังก์ชัน COUNT และ IF

ด้านบนของหน้า

การนับโดยมีค่าว่างเปล่า

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

นับเซลล์ที่ไม่ว่างเปล่าซึ่งอยู่ในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTA

นับจำนวนของเซลล์ที่ไม่ว่างเปล่า

COUNTA

ในขณะนับเซลล์ บางครั้งคุณอาจต้องการละเว้นเซลล์ที่ว่างเปล่าไป เนื่องจากเซลล์ที่มีข้อมูลค่าเท่านั้นที่มีความสำคัญสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการนับจำนวนพนักงานขายทั้งหมดที่ทำยอดขายได้อย่างน้อยหนึ่งยอดขายในภูมิภาค เป็นต้น

นับเซลล์ที่ไม่ว่างเปล่าในรายการโดยใช้ฟังก์ชัน DCOUNTA

DCOUNTA

นับเซลล์ที่ไม่ว่างเปล่าในคอลัมน์ของรายการหรือในรายการทั้งหมด

นับเซลล์ว่างเปล่าที่อยู่ในช่วงที่ติดกันโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTBLANK

COUNTBLANK

ในขณะนับเซลล์ บางครั้งคุณอาจต้องการรวมเซลล์ที่ว่างเปล่าด้วย เนื่องจากเซลล์ดังกล่าวมีความสำคัญสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการนับจำนวนพนักงานขายทั้งหมดในภูมิภาค ไม่ว่าพวกเขาจะทำยอดขายได้หรือไม่ก็ตาม

นับเซลล์ที่ว่างเปล่าซึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่ติดกันโดยใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF

XL: เมื่อใช้ SUM(IF()) แทน CountBlank()

เห็นด้วย การใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF แทน COUNTBLANK นั้นอาจไม่ชัดเจน แต่หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการให้ทราบำ

ด้านบนของหน้า

การนับค่าที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ซ้ำกัน

ถ้าคุณต้องการ

อ่าน

ข้อคิดเห็น

นับค่าที่ไม่ซ้ำกันซึ่งอยู่ในช่วงโดยใช้ PivotTable

นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น
(ส่วน "นับจำนวนครั้งที่ค่าหลายค่าเกิดขึ้นโดยใช้รายงาน PivotTable")

ใช้รายงาน PivotTable ทำผลรวมและนับ และคุณก็สามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย

นับค่าที่ไม่ซ้ำกันที่อยู่ในช่วงซึ่งยึดตามเกณฑ์เดี่ยวโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF

นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น
(ส่วน "นับจำนวนครั้งที่ค่าเดี่ยวเกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน")

คุณสามารถนับเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF ได้อย่างง่ายดาย

นับค่าที่ไม่ซ้ำกันที่อยู่ในช่วงซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF

นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น
(ส่วน "นับจำนวนครั้งที่ค่าข้อความและค่าตัวเลขหลายค่าเกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน")

XL: การใช้ SUM(IF()) เป็นฟังก์ชันอาร์เรย์แทน COUNTIF() ด้วย AND

XL: วิธีการนับค่าของตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นในช่วง

ไม่มีฟังก์ชันหรือคุณลักษณะอันใดอันหนึ่งที่สามารถทำงานนี้ได้ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือการซ้อนฟังก์ชัน SUM และ IF

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ของรายการโดยใช้ตัวกรองขั้นสูง

นับค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการที่ซ้ำ
(ส่วน "นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้ตัวกรอง")

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้คำสั่งย่อย ตัวกรองขั้นสูง จากเมนูย่อย ตัวกรอง ในเมนู ข้อมูล

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงด้วยเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์โดยใช้สูตร Mega Formula

นับค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการที่ซ้ำ
(ส่วน "นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้ฟังก์ชัน")

วิธีการกำหนดจำนวนรายการที่ไม่ซ้ำกันในรายการ

สูดหายใจเข้าลึกๆ หักข้อนิ้ว แล้วคิดถึงสูตร Mega Formula นี้

ด้านบนของหน้า

กรณีพิเศษ (ผลรวม, นับเซลล์ทั้งหมด, นับคำ)

ถ้าคุณต้องการ

โปรดดูที่

ข้อคิดเห็น

นับผลรวมสะสมโดยใช้สูตร

คำนวณผลรวมสะสม

ดูการนับผลรวมที่ปรากฎให้เห็น

นับจำนวนเซลล์ทั้งหมดในช่วงโดยใช้ฟังก์ชัน ROWS และ COLUMNS

นับเซลล์ทั้งหมดในช่วง

สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยการทราบจำนวนเซลล์ที่แน่นอนซึ่งกระดาษคำนวณยอดขายประจำเดือนใช้อยู่

นับคำในช่วงโดยใช้สูตร Mega Formula

นับจำนวนคำในเซลล์หรือช่วง

นับจำนวนคำใน Office Excel ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับใน Microsoft Office Word

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!