การวาดตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

การวาดตาราง

กระจายแถวและคอลัมน์เท่ากัน

การวาดตาราง

คุณสามารถวาดตารางที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ตารางที่มีเซลล์ซึ่งมีความสูงต่างกันหรือมีจำนวนคอลัมน์ในแต่ละแถวต่างกัน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวาดตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิก วาดตาราง

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นดินสอ

 4. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตด้านนอกของตาราง ให้วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 5. วาดเส้นคอลัมน์และแถวภายในสี่เหลี่ยม

  การวาดตาราง

 6. เมื่อต้องการลบเส้นหรือบล็อกของเส้น ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกยางลบ ยางลบเส้นตาราง

 7. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก วาดตาราง เพื่อทำการวาดตารางต่อไป

 8. เมื่อคุณวาดตารางเสร็จ ให้คลิกในเซลล์และเริ่มพิมพ์หรือแทรกกราฟิก

ด้านบนของหน้า

กระจายแถวและคอลัมน์เท่ากัน

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถแจกจ่ายทั้งหมดของแถวและคอลัมน์เท่ากัน

 1. คลิกในตาราง

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มขนาดเซลล์ คลิกระจายแถว หรือคอลัมน์กระจาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×