การวาดตาราง

คุณสามารถวาดตารางที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ตารางที่มีเซลล์ซึ่งมีความสูงต่างกัน หรือมีจำนวนคอลัมน์ในแต่ละแถวต่างกัน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวาดตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิก วาดตาราง

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นดินสอ

 4. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตด้านนอกของตาราง ให้วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 5. วาดเส้นคอลัมน์และแถวภายในสี่เหลี่ยม

  การวาดตาราง

 6. เมื่อต้องการลบเส้นหนึ่งเส้นหรือหลายเส้น ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบ ยางลบเส้นตาราง

 7. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก วาดตาราง เพื่อทำการวาดตารางต่อไป

 8. เมื่อคุณวาดตารางเสร็จ ให้คลิกในเซลล์และเริ่มพิมพ์หรือแทรกกราฟิก

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา