การลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำงานกับข้อมูลที่เก็บไว้ใน SQL Server ได้ด้วยการลิงก์ไปยังข้อมูลหรือการนำเข้าข้อมูลนั้นลงในฐานข้อมูลของ Access การลิงก์นั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าคุณแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นเนื่องจากข้อมูลนั้นถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลาง และคุณสามารถดูข้อมูลล่าสุด เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล และเรียกใช้คิวรีหรือรายงานใน Access ได้

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบใหม่ที่คุณออกแบบโดยใช้ Access และเผยแพร่ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สร้างแอป Access

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการลิงก์

 1. ระบุตำแหน่งฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณต้องการลิงก์ไป ถ้าจำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อ

 2. ระบุตารางและมุมมองที่คุณจะลิงก์ไปในฐานข้อมูล SQL คุณสามารถลิงก์ไปยังวัตถุหลายวัตถุพร้อมกันได้

รีวิวแหล่งข้อมูลด้วยข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • Access สนับสนุนเขตข้อมูลได้ถึง 255 เขตข้อมูล (คอลัมน์) ในแต่ละตาราง ดังนั้นตารางที่ถูกลิงก์จะรวมเฉพาะ 255 เขตข้อมูลแรกของวัตถุที่คุณลิงก์ไปถึงเท่านั้น

 • คอลัมน์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในตาราง SQL Server จะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

 1. เมื่อต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลใหม่: คลิกไฟล์ >ใหม่ >ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเปล่า เมื่อต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

  หมายเหตุ:  ตารางที่ถูกลิงก์ที่ถูกสร้างไว้ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่แล้วจะได้ชื่อเดียวกันกับวัตถุแหล่งข้อมูล ดังนั้น ถ้าคุณมีตารางอื่นๆ ที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว ชื่อตารางใหม่ที่ถูกลิงก์จะมีหมายเลข 1 เพิ่มลงไป ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อ1 (ถ้า ที่ติดต่อ1 มีใช้งานอยู่แล้ว Access จะสร้าง ที่ติดต่อ2 เรื่อยไปเป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 2: การลิงก์ไปยังข้อมูล

เมื่อลิงก์ไปยังตารางหรือมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server Access จะสร้างตารางขึ้นใหม่ (เรียกว่าตารางที่ลิงก์) ที่สะท้อนโครงสร้างและเนื้อหาของตารางที่เป็นแหล่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน SQL Server หรือในมุมมอง แผ่นข้อมูล หรือมุมมอง ฟอร์ม จาก Access ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลทั้งใน SQL และ Access การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ กับตารางที่ลิงก์ เช่น การลบหรือการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ จะต้องทำจาก SQL Server ไม่ใช่ใน Access

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ปลายทาง

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ให้คลิก ฐานข้อมูล ODBC

 3. คลิกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ >ตกลง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ในกล่องเลือกแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้แล้วไฟล์.dsn อยู่ คลิกที่ไฟล์ในรายการ

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์.dsn ใหม่:

  ในตัวกล่องเลือกแหล่งข้อมูล คลิกใหม่> SQL Server > ถัดไป

  1. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์.dsn หรือคลิกเรียกดู

   หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์เขียนโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์.dsn

  2. คลิกถัดไป เพื่อตรวจทานข้อมูลสรุป และคลิกเสร็จสิ้น.

   ทำตามขั้นตอนในการตัวช่วยสร้างสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server

 4. คลิก ตกลง และภายใต้ ตาราง ให้คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณเห็น การเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน หมายความว่า Access ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเขตข้อมูลใดระบุถึงแต่ละแถวของแหล่งข้อมูลนั้นโดยไม่ซ้ำกัน เพียงแค่เลือกเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว และถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

เมื่อการดำเนินกาารลิงก์เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูตารางที่ลิงก์ใหม่ได้ในบานหน้าต่างนำทาง

นำโครงสร้างวัตถุ SQL Server ล่าสุดไปใช้

เมื่อคุณเปิดตารางที่ลิงก์หรือวัตถุแหล่งข้อมูล คุณจะเห็นข้อมูลล่าสุด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ ในวัตถุ SQL Server คุณจำเป็นต้องอัปเดตตารางที่ลิงก์เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 1. คลิกขวาที่ตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละตารางที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์ทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง > ปิด

หมายเหตุ: เนื่องจากชนิดข้อมูลของ Access นั้นจะแตกต่างจากชนิดข้อมูลของ SQL Server ดังนั้น Access จะลิงก์ไปยังชนิดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคอลัมน์ คุณสามารถรีวิวได้เท่านั้น คุณไม่สามารถปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลที่ถุูกกำหนดใน Access ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการแชร์ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปของ Access

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×