การละเว้นการสนทนา

คุณสามารถลบการสนทนาที่ไม่ต้องการออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณได้โดยการใช้คุณลักษณะละเว้นการสนทนา การละเว้นกาสนทนาจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาที่คุณเลือกทั้งหมดออก และส่งข้อความใดๆ ในอนาคตในการสนทนาไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณโดยตรง

  1. ในรายการข้อความ ให้คลิกการสนทนาหรือข้อความใดก็ได้ภายในกาสนทนาที่คุณต้องการละเว้น

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ละเว้น

    ถ้าคุณกำลังใช้งานจากข้อความที่เปิดอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ลบให้คลิก ละเว้น

  3. คลิก ละเว้นการสนทนา

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะหยุดละเว้นการสนทนา ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้คลิกการสนทนาที่คุณต้องการกู้คืน หรือข้อความใดก็ได้ภายในการสนทนานั้น โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ จะถูกจัดเรียงตามวันที่ เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองการสนทนา ให้คลิก จัดเรียงตาม จากนั้นคลิก การสนทนา

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ละเว้น แล้วคลิก หยุดละเว้นการสนทนา การสนทนาจะถูกย้ายกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าและข้อความในอนาคตจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ  คุณสามารถกู้คืนการสนทนาที่ถูกละเว้นได้ ถ้าการสนทนายังคงอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา