การลบรูปร่างออกจากกราฟิก SmartArt

คุณสามารถลบรูปร่างออกจากบานหน้าต่างข้อความหรือออกจากกราฟิก SmartArt ได้

ในบทความนี้

ภาพรวมของการลบรูปร่าง

ลบรูปร่างจากภายในบานหน้าต่างข้อความ

ลบรูปร่างจากกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของการลบรูปร่าง

ถ้าคุณลบบรรทัดของข้อความระดับที่ 1 เมื่อยังมีข้อความระดับที่ 2 อยู่ บรรทัดแรกของข้อความระดับที่ 2 จะกลายเป็นระดับที่ 1 (รูปร่างบนสุด) ในภาพประกอบต่อไปนี้ รูปร่างหนึ่ง สอง และ สาม ต่างก็มีข้อความระดับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและอักขระตามลำดับอักษร

เค้าโครงรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งที่แสดงระดับข้อความสองระดับ

เมื่อคุณลบข้อความระดับที่ 1 จากรูปร่างที่สอง แล้วข้อความระดับที่ 2 นั่นคือ C จะถูกเลื่อนขึ้นเป็นระดับที่ 1

เค้าโครงรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งที่แสดงข้อความระดับที่ 2 ที่ย้ายขึ้นด้านบน

ไม่สามารถลบรูปร่างได้ถ้ารูปร่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่างที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น ในเค้าโครง รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง ในชนิด รายการ ในภาพประกอบต่อไปนี้ คุณไม่สามารถลบเฉพาะรูปร่างวงกลมเล็กรูปร่างใดรูปร่างหนึ่งในรูปร่างที่ใหญ่กว่าทั้งสามได้ คุณต้องเลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมดด้วยกัน จากนั้นคุณสามารถลบรูปร่างที่ใหญ่กว่าได้ (รูปร่างที่สัมพันธ์กันคือรูปร่างที่ประกอบกันเป็นรูปร่างที่ใหญ่กว่า) ในตัวอย่างด้านล่าง รูปร่างที่สัมพันธ์กันจะถูกเลือก

กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

นอกจากนี้ คุณไม่สามารถลบรูปร่างพื้นหลัง เช่น รูปร่างลูกศร หรือแถบตัวหารในเค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล (ชนิด ความสัมพันธ์) ได้เช่นกัน

ด้านบนของหน้า

ลบรูปร่างจากภายในบานหน้าต่างข้อความ

  1. เลือกบรรทัดของข้อความที่แสดงรูปร่างที่คุณต้องการลบ

  2. กด DELETE สองครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีรูปร่างระดับบนสุดที่มีทั้งรูปร่างอื่นๆ และรูปร่าง ผู้ช่วย อยู่ภายใต้รูปร่างนั้น โดยที่รูปร่างนั้นปรากฏเช่นเดียวกันกับในบานหน้าต่างข้อความ ถ้าคุณลบรูปร่างระดับบนสุด รูปร่าง ผู้ช่วย จะกลายเป็นรูปร่างในลำดับชั้นระดับบนสุดโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ลบรูปร่างจากกราฟิก SmartArt

  1. คลิกเส้นขอบของรูปร่างที่คุณต้องการลบ

  2. กด DELETE

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการลบรูปร่าง คุณต้องคลิกเส้นขอบ ถ้ารูปร่างที่คุณต้องการลบมีข้อความอยู่ และคุณคลิกภายในรูปร่างแทนที่จะเป็นคลิกเส้นขอบ ข้อความบางส่วนจะถูกลบออกไปเมื่อคุณกด DELETE แต่ตัวรูปร่างเองจะไม่ถูกลบ

  • ถ้าคุณพยายามจะลบรูปร่างที่ประกอบอยู่กับรูปร่างอื่นเพื่อให้เป็นรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (รูปร่างที่สัมพันธ์กัน) เฉพาะข้อความในรูปร่างที่ถูกเลือกจะถูกลบ ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบสุดท้าย (ภาพที่แสดงรูปร่างที่ถูกเลือกที่สัมพันธ์กัน) ถ้าคุณเลือกรูปร่างสีขาวขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเติมสีขนาดเล็กกว่า จากนั้นกด DELETE ข้อความในรูปร่างสีขาวจะถูกลบออก แต่ตัวรูปร่างเองจะยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้สีเติมและลักษณะเส้นเพื่อให้เป็นภาพลวงว่ารูปร่างนั้นถูกลบไปแล้วได้

  • ถ้าคุณกำหนดรูปร่างระดับบนสุดหรือข้อความในรูปร่างนั้นเอง การกำหนดเองใดๆ ที่นำไปใช้กับรูปร่างนั้นอาจสูญหายเมื่อรูปร่างระดับต่ำลงมาถูกเลื่อนขึ้นไป

  • ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่กำลังเชื่อมต่อกัน (เช่น เส้นหรือลูกศร) ซึ่งเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงรูปร่างต่างๆ กับรูปร่างอื่น จากนั้นเฉพาะข้อความในรูปร่างนั้นเท่านั้นที่จะถูกลบ เนื่องจากไม่สามารถลบรูปร่างที่กำลังเชื่อมต่อกันได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้สีเติมและลักษณะเส้นเพื่อให้เป็นภาพลวงว่ารูปร่างนั้นถูกลบไปแล้วได้

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×