การลบชื่อออกจากรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติคือคุณลักษณะที่จะแสดงข้อเสนอแนะสำหรับชื่อและที่อยู่อีเมลเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ลงในกล่อง ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง ข้อเสนอแนะเหล่านี้คือรายชื่อและที่อยู่อีเมลที่เป็นไปได้ ซึ่งได้มาจากข้อความอีเมลที่คุณเคยส่งก่อนหน้านี้

รายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

อาจมีบางรายการที่คุณต้องการเอาออก เช่น รายการเก่าหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องอีกต่อไป เมื่อต้องการเอารายชื่อที่ไม่ต้องการออก ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่ไม่ต้องการโดยใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

  2. คลิก คำสั่งลบ หรือกด DELETE

เมื่อต้องการเอาชื่อทั้งหมดออกจากรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก จดหมาย

  4. ภายใต้ ส่งข้อความ ให้คลิก ล้างรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

เมื่อต้องการปิดคุณลักษณะ ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการแนะนำชื่อของรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!