การลบข้อความ

การลบข้อความที่คุณไม่ต้องการใช้หรือไม่ต้องการเห็นใน กล่องจดหมายเข้าหรือใน โฟลเดอร์จดหมายของคุณ

  • ในรายการข้อความ เมื่อคุณชี้หรือเลือกที่ข้อความ ไอคอน ไอคอน ลบ จะปรากฏขึ้นมา เมื่อต้องการลบข้อความ ให้กด ไอคอน ลบ

คำสั่งลบข้อความในรายการข้อความ

  • ถ้าข้อความเปิดอยู่ในหน้าต่างแยกให้คลิก ข้อความ > ลบ

คำสั่ง ลบ บน Ribbon

เมื่อข้อความถูกลบใน Outlook 2013 ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความที่ถูกลบอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ และต้องการลบข้อความอย่างถาวร ให้กด Shift + Delete หรือ Shift +ไอคอน ลบ ซึ่งคุณจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนใจและกู้คืนข้อความกลับมาในภายหลัง

เดี๋ยวก่อน ฉันเปลี่ยนใจแล้ว

ถ้าข้อความที่คุณต้องการเก็บไว้ยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้ลากข้อความจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ไปยังโฟลเดอร์อื่น เมื่อใดก็ตามที่โฟลเดอร์ ว่างเปล่า ถ้าตั้งค่าแบบ POP3, Internet Message Access Protocol (IMAP) รวมถึงบัญชีผู้ใช้ Microsoft Hotmail แสดงว่าข้อความได้ถูกลบอย่างถาวรแล้ว

แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server บางบัญชี ถ้าได้เปิดใช้งานไว้ คุณสามารถเรียกคืนข้อความที่ถูกลบในช่วงเวลาที่จำกัดได้ ผู้ดูแล Exchange ของคุณจะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาดังกล่าว

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Outlook 2016, Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา