การลบข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การลบข้อความที่คุณไม่ต้องการใช้หรือไม่ต้องการเห็นใน กล่องจดหมายเข้าหรือใน โฟลเดอร์จดหมายของคุณ

  • ในรายการข้อความ เมื่อคุณชี้หรือเลือกที่ข้อความ ไอคอน ไอคอน ลบ จะปรากฏขึ้นมา เมื่อต้องการลบข้อความ ให้กด ไอคอน ลบ

คำสั่งลบข้อความในรายการข้อความ

  • ถ้าข้อความเปิดอยู่ในหน้าต่างแยกให้คลิก ข้อความ > ลบ

คำสั่ง ลบ บน Ribbon

เมื่อข้อความถูกลบใน Outlook 2013 ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความที่ถูกลบอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ และต้องการลบข้อความอย่างถาวร ให้กด Shift + Delete หรือ Shift + ไอคอน ลบ ซึ่งคุณจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนใจและกู้คืนข้อความกลับมาในภายหลัง

เดี๋ยวก่อน ฉันเปลี่ยนใจแล้ว

ถ้าคุณต้องการเก็บข้อความจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ลากข้อความจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไปยังโฟลเดอร์อื่น เมื่อตัวจะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบสำหรับPOP3, IMAP และ Outlook.com หรือ Exchange ActiveSync บัญชีอื่น ข้อความที่หายไปอย่างถาวร

มีข้อยกเว้นสำหรับบางบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ถ้าเปิดใช้งาน คุณสามารถเรียกใช้ข้อความที่ถูกลบสำหรับช่วงเวลาที่จำกัด ดูวิธี ระยะเวลาถูกกำหนด โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×