การลบการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่ถูกติดตาม

เมื่อคุณส่งเอกสารออกเพื่อการรีวิวแล้วและได้รับความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารนั้น ไฟล์นั้นจะมีมาร์กอัปอยู่

ซึ่งอาจมีบรรทัดที่ดูคล้ายแบบนี้

บรรทัดที่ขอบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกติดตามอยู่ที่ตำแหน่งนั้น

หรือการขีดฆ่าและการแทรกแบบนี้

มาร์กอัปทั้งหมดที่แสดงในเอกสาร

วิธีเดียวที่จะลบการเปลี่ยนแปลงที่ถูกติดตามเหล่านี้คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว วิธีการมีดังนี้

  • หากต้องการดูแต่ละการรีวิว ทีละการรีวิว ให้คลิก รีวิว > ถัดไป > ยอมรับหรือปฏิเสธ

ปุ่ม ยอมรับ ปฏิเสธและถัดไป

Word ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือลบการเปลี่ยนแปลง แล้วย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงถัดไป

  • หากต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรใกล้ ยอมรับ > ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

คำสั่ง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด บนเมนู ยอมรับ

   การเลือก ไม่มีมาร์กอัป ในกล่อง แสดงเพื่อรีวิว ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่จะเป็นเพียงการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบ และจะแสดงอีกได้ในครั้งถัดไปที่มีคนเปิดเอกสารนั้น ถ้าต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

การลบความคิดเห็น

ถ้าคนอื่นเพิ่มความคิดเห็นในเอกสารของคุณ ความคิดเห็นนั้นจะไม่ถูกลบออกเมื่อคุณคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คุณต้องลบความคิดเห็นเหล่านั้นเอง

คลิกความคิดเห็นนั้น ในมุมมอง Simple Markup ความคิดเห็นมีลักษณะเช่นนี้

ไอคอนข้อคิดเห็นในมาร์กอัปอย่างง่าย

คลิก ลบข้อคิดเห็น

ลบปุ่มความคิดเห็นบน Ribbon

ลบความคิดเห็นทั้งหมดในเวลาเดียวกัน คลิกลูกศรใกล้ ลบข้อคิดเห็น > ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

ลบเอกสารทั้งหมดในคำสั่ง เอกสาร บนเมนู ลบข้อคิดเห็น

นำไปใช้กับ: Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา